Thi công chức xã: "Trượt" nhưng vẫn được tuyển dụng nếu thuộc trường hợp này

06/05/2019 13:38 PM

Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định 34/2019/NĐ-CP về cán bộ, công chức cấp xã, trong đó sửa đổi quy định thời hạn ra quyết định tuyển dụng và nhận việc đối với người đã trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức.

Cụ thể, trường hợp người trúng tuyển vào công chức cấp xã không đến nhận việc sau thời hạn quy định tại khoản 3 Điều 20 Nghị định 112/2011/NĐ-CP thì Chủ tịch UBND cấp huyện ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyển dụng.

Đồng thời, ra quyết định tuyển dụng đối với người đủ điều kiện trúng tuyển có điểm thi thấp hơn liền kề.

Điều 20. Thời hạn ra quyết định tuyển dụng và nhận việc
...
3. Trong thời hạn chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày có quyết định tuyển dụng, người được tuyển dụng vào công chức cấp xã phải đến cơ quan nhận việc, trừ trường hợp quyết định tuyển dụng quy định thời hạn khác.

Như vậy, trường hợp người trúng tuyển không đến nhận việc sau thời hạn quy định và Chủ tịch UBND cấp huyện đã ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyển dụng, thì người đủ điều kiện trúng tuyển có điểm thi thấp hơn liền kề (tức trường hợp đã bị trượt trước đó) sẽ được tuyển dụng vào công chức cấp xã.

Bên cạnh đó, Nghị định 34/2019 cũng sửa đổi tiêu chuẩn cụ thể đối với công chức cấp xã như sau:

- Tiêu chuẩn cụ thể đối với chức danh công chức cấp xã quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định 112/2011/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo.

- Tiêu chuẩn cụ thể đối với chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã và Trưởng Công an xã thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Hiện hành, tiêu chuẩn cụ thể đối với công chức cấp xã theo từng chức danh do Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng các bộ quản lý ngành, lĩnh vực quy định.

Nghị định 34/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 25/6/2019 và bãi bỏ Điều 9, khoản 3 Điều 19 Nghị định 92/2009/NĐ-CP; bãi bỏ Nghị định 29/2013/NĐ-CP.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 10,666

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn