Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" mau to trinh xet nang luong truoc thoi han "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 24743 văn bản

1

Hướng dẫn 3505/HD-SGDĐT năm 2013 thực hiện chế độ nâng lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ, công, viên chức do tỉnh Bình Phước ban hành

cho những trường hợp đủ điều kiện từ tháng 7 đến hết tháng 12 của năm đề nghị. Lưu ý: Chỉ tổ chức xét nâng bậc lương trước thời hạn 1 lần/1 năm vào Quý I hàng năm. 2. Quy trình họp xét: a. Đối với các đơn vị trực thuộc: - Hàng năm thành lập Hội đồng xét nâng bậc lương theo đúng thành phần quy định. - Dự kiến danh sách

Ban hành: 18/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2015

2

Quyết định 287/QĐ-TCLN-VP năm 2011 về Quy định xét nâng bậc lương trước thời hạn của Tổng cục Lâm nghiệp Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp ban hành

kèm theo các quyết định khen thưởng, quyết định nâng bậc lương gần nhất (bản sao) của các cá nhân được đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn theo mẫu Phụ lục 2 và báo cáo danh sách lao động của đơn vị tại thời điểm đề nghị xét nâng bậc lương theo mẫu tại Phụ lục 3 đính kèm. Điều 9. Tổ chức thực hiện 1. Thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm

Ban hành: 12/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2011

3

Quyết định 20/2015/QĐ-UBND quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

khoảng thời gian 06 năm gần nhất đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên; 04 năm gần nhất đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn. 2. Riêng đối với trường hợp đã được nâng bậc lương trước

Ban hành: 04/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2015

4

Quyết định 1966/QĐ-CHK năm 2016 Quy chế nâng bậc lương thường xuyên, trước thời hạn, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với công, viên chức và người lao động do Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam ban hành

ngành; cơ quan, đơn vị; đoàn thể, tổ chức chính trị các cấp xét tặng do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao. c) Chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn, còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên. d)

Ban hành: 28/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2016

5

Quyết định 11/2014/QĐ-UBND về nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tỉnh Yên Bái

viên chức và lực lượng vũ trang; Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 283/TTr-SNV ngày 30/5/2014, QUYẾT ĐỊNH:

Ban hành: 29/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2014

6

Quyết định 30/2013/QĐ-UBND về nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thái Nguyên

2. Hồ sơ đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn Sở, Ban, Ngành, UBND cấp huyện gửi hồ sơ đề nghị về Sở Nội vụ để thẩm định, xem xét quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định. Hồ sơ gồm: a) Công văn của cơ quan, đơn vị kèm danh sách đề nghị các trường hợp nâng bậc lương trước thời hạn (theo mẫu). b) Biên bản cuộc họp xét

Ban hành: 13/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2014

7

Quyết định 1886/QĐ-KTNN năm 2016 Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với công, viên chức và người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành

nâng bậc lương trước thời hạn vẫn thực hiện việc xét nâng bậc lương trước thời hạn. Sau khi có quyết định nâng bậc lương trước thời hạn mà người đó bị xử lý kỷ luật thì Vụ Tổ chức cán bộ tham mưu trình Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành quyết định hủy quyết định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cá nhân đó. d. Công chức, viên chức và người

Ban hành: 22/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2016

8

Quyết định 148/QĐ-KTNN năm 2016 về Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ do Kiểm toán Nhà nước ban hành

trước thời hạn vẫn thực hiện việc xét nâng bậc lương trước thời hạn. Sau khi có quyết định nâng bậc lương trước thời hạn mà người đó bị xử lý kỷ luật thì Vụ Tổ chức cán bộ tham mưu trình Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành quyết định hủy quyết định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cá nhân đó. d. Công chức, viên chức và người lao động được

Ban hành: 02/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2016

9

Hướng dẫn 581/HD-SNV năm 2013 nâng bậc lương thường xuyên, hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công, viên chức và người lao động do Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị ban hành

mẫu số 1b đính kèm); - Biên bản họp lãnh đạo cơ quan và đại diện cấp ủy, công đoàn đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc; - Bản sao các văn bản của cấp có thẩm quyền công nhận thành tích xuất sắc của cán bộ, công chức, viên chức; - Bản phô quyết định lương hiện hưởng. c) Quy trình xét nâng lương

Ban hành: 27/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2015

10

Hướng dẫn 822/HD-SNV năm 2013 thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công, viên chức và người lao động do Sở Nội vụ tỉnh Thái Bình ban hành

người lao động. - Hướng dẫn các đơn vị cơ sở thực hiện chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đảm bảo dân chủ, công khai, đúng quy định. - Trong Quý I hàng năm Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức xét duyệt và đề nghị Sở Nội vụ thẩm định trình Ủy

Ban hành: 27/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2015

11

Quyết định 1377/QĐ-BHXH năm 2013 Quy chế nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với công, viên chức và người lao động thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Bảo hiểm xã hội huyện phối hợp với cấp ủy, công đoàn cùng cấp tổ chức họp bình xét trong tập thể đơn vị để lựa chọn công chức, viên chức và người lao động đề nghị xét nâng bậc lương trước thời hạn, lập Tờ trình kèm theo danh sách gửi Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh (qua Phòng Tổ chức cán bộ). b) Phòng Tổ chức cán bộ tổng hợp, thẩm định trình

Ban hành: 16/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2013

12

Quyết định 500/2014/QĐ-UBND về nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công, viên chức và người lao động do tỉnh Bắc Ninh ban hành

độ lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và quy trình, thứ tự, ưu tiên nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là cấp huyện), các tổ chức hội đặc thù và cán bộ, công chức xã, phường, thị

Ban hành: 28/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2015

13

Quyết định 09/2014/QĐ-UBND về Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

thành tích ngang nhau ở chỉ tiêu cuối cùng được nâng bậc lương trước thời hạn thì xét theo các yếu tố khác như: a) Thâm niên công tác nhiều hơn; b) Chưa được nâng bậc lương trước thời hạn trong quá trình công tác; c) Có mức lương thấp hơn; d) Kiêm nhiệm công tác Đảng, đoàn thể; đ) Người không giữ chức vụ lãnh đạo hoặc

Ban hành: 21/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2014

14

Hướng dẫn 1928/HD-SNV năm 2013 về nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công, viên chức và người lao động các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng quản lý

lương trước thời hạn để theo dõi, kiểm tra trong quá trình thực hiện; b) Thành lập Hội đồng xét nâng bậc lương trước thời hạn. Hội đồng dự kiến các thành viên sau: - Lãnh đạo cơ quan, đơn vị; - Đại diện cấp uỷ cùng cấp; - Đại diện BCH Công đoàn cùng cấp; - Lãnh đạo Phòng Tổ chức - Hành chính (hoặc Văn phòng); -

Ban hành: 31/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2015

15

Quyết định 1461/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt Đề án thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện do Thủ tướng Chính phủ ban hành

trực thuộc trung ương a) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về tha tù trước thời hạn có điều kiện tại địa phương. b) Ban hành chương trình, kế hoạch hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện tốt việc quản lý, giám sát, giáo dục và giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện cư

Ban hành: 22/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2016

16

Quyết định 64/QĐ-KTNN năm 2014 về Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với công, viên chức và người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

hạn, Hội đồng xét nâng bậc lương trước thời hạn vẫn thực hiện việc xét nâng bậc lương trước thời hạn. Sau khi có quyết định nâng bậc lương trước thời hạn mà người đó bị xử lý kỷ luật thì Vụ Tổ chức cán bộ tham mưu trình Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành quyết định hủy quyết định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cá nhân đó. d. Công chức,

Ban hành: 11/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2014

17

Quyết định 55/2013/QĐ-UBND về Quy chế nâng bậc lương trước hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

động ngoài thành tích được dùng làm căn cứ để xét nâng bậc lương trước thời hạn còn đạt được nhiều thành tích khác hơn; d) Công chức, viên chức và người lao động có công trình nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến trong công tác được ứng dụng và mang lại hiệu quả rõ rệt (được Hội đồng khoa học tỉnh hoặc cấp có thẩm quyền công nhận);

Ban hành: 31/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2014

18

Quyết định 3159/QĐ-BTC năm 2013 về Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc đối với công chức, viên chức và hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

chức, viên chức giữ ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương được xét duyệt nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc: căn cứ vào kết quả xét duyệt nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc do các đơn vị báo cáo, Vụ Tổ chức cán bộ trình Bộ ký công văn gửi Bộ Nội vụ thống nhất ý kiến trước khi ban hành Quyết định.

Ban hành: 18/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2013

19

Quyết định 04/2014/QĐ-UBND về nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tỉnh Hòa Bình

nghiệp; Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 3439/TTr- SNV ngày 31/12/2013; Báo cáo thẩm định của Giám đốc Sở Tư pháp tại

Ban hành: 27/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2014

20

Quyết định 27/2013/QĐ-UBND về nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công, viên chức và người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ do tỉnh Cao Bằng ban hành

chế nâng bậc lương trước thời hạn của cơ quan, đơn vị. Điều 7. Quy trình xét nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc 1. Định kỳ hàng năm vào Quý IV và đầu Quý I năm sau liền kề của năm xét nâng bậc lương trước; thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức cuộc họp lãnh đạo chủ chốt của đơn vị, có đại diện công đoàn, đoàn thanh niên,

Ban hành: 31/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status