Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" THI CONG MAT DUONG BE TONG NHUA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 4861 văn bản

1

Quyết định 858/QĐ-BGTVT năm 2014 hướng dẫn áp dụng hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành nhằm tăng cường quản lý chất lượng thiết kế và thi công mặt đường bê tông nhựa nóng đối với tuyến đường ô tô có quy mô giao thông lớn do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

858/QD-BGTVT,Quyết định 858 2014,Bộ Giao thông vận tải,quản lý chất lượng thiết kế công trình,thi công mặt đường bê tông nhựa,thi công mặt đường bê tông nhựa ,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2014

2

Quyết định 1472/QĐ-BGTVT năm 2017 hướng dẫn kỹ thuật sửa chữa mặt đường bê tông nhựa trên các tuyến quốc lộ đang khai thác do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

nóng tại trạm trộn (với hàm lượng RAP không lớn hơn 25%) Quyết định số 431/QĐ-BGTVT ngày 04/02/2016 Chỉ dẫn tạm thời về thiết kế, thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa rỗng thoát nước có sử dụng phụ gia TAFPACK - Super Quyết định số 1588/QĐ-BGTVT ngày 23/5/2016

Ban hành: 23/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2017

3

Quyết định 2066/QĐ-BGTVT năm 2018 quy định tạm thời về thiết kế, thi công và nghiệm thu hỗn hợp bê tông nhựa có sử dụng nhựa đường đá Buton do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

2066/QD-BGTVT,Quyết định 2066 2018,Bộ Giao thông vận tải,Thiết kế thi công ,Bê tông nhựa,Nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa ,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 24/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2018

4

Quyết định 1351/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt dự toán bổ sung hạng mục điều chỉnh mặt đường bê tông nhựa sang mặt đường bê tông xi măng đoạn tuyến Km12+128,49-Km 16+727,59 và hạng mục khác thuộc dự án Mở rộng Quốc lộ 1 đoạn tránh thành phố Ninh Bình (ĐT.477 kéo dài), tỉnh Ninh Bình

Loại, cấp công trình: Công trình giao thông, cấp II. - Tên hạng mục: dự toán bổ sung hạng mục điều chỉnh mặt đường bê tông nhựa sang mặt đường bê tông xi măng đoạn tuyến Km12+128,49-Km 16+727,59 và một số hạng mục khác thuộc dự án. - Tên chủ đầu tư: Sở Giao thông Vận tải. - Nhà thầu lập dự toán hạng mục công trình: Công ty cổ phần tư

Ban hành: 18/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2016

5

Quyết định 2790/QĐ-BGTVT năm 2016 Quy định tạm thời về thiết kế, thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa có sử dụng phụ gia PR Plast S do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

2790/QD-BGTVT,Quyết định 2790 2016,Bộ Giao thông vận tải,Nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa ,Quy định tạm thời,Mặt đường bê tông nhựa ,Thiết kế thi công ,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 01/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2016

6

Quyết định 431/QĐ-BGTVT năm 2016 Chỉ dẫn tạm thời về thiết kế, thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa rỗng thoát nước có sử dụng phụ gia TAFPACK-Super do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

431/QD-BGTVT,Quyết định 431 2016,Bộ Giao thông vận tải,Mặt đường bê tông,thi công mặt đường bê tông nhựa,Nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa ,Thiết kế mặt đường bê tông nhựa,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 04/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/02/2016

7

Quyết định 528/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công Hạng mục Điều chỉnh mặt đường bê tông nhựa sang mặt đường bê tông xi măng đoạn tuyến Km 12+128,49:Km16+727,59 (Không bao gồm đoạn tuyến Km13+941,04:Km 14+500) thuộc dự án Mở rộng Quốc lộ 1 tránh thành phố Ninh Bình (đường tỉnh 477 kéo dài), tỉnh Ninh Bình

QUYẾT ĐỊNH V/V PHÊ DUYỆT THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG HẠNG MỤC ĐIỀU CHỈNH MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG NHỰA SANG MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG XI MĂNG ĐOẠN TUYẾN KM12+128,49÷KM 16+727,59 (KHÔNG BAO GỒM ĐOẠN TUYẾN KM13+941,04÷KM14+500) THUỘC DỰ ÁN MỞ RỘNG QUỐC LỘ 1 TRÁNH THÀNH PHỐ NINH BÌNH (ĐƯỜNG TỈNH 477 KÉO DÀI), TỈNH NINH BÌNH. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH.

Ban hành: 20/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2016

8

Quyết định 2599/QĐ-BGTVT năm 2017 Quy định tạm thời về thiết kế, thi công và nghiệm thu lớp tái sinh nguội bê tông nhựa tại chỗ bằng bitum bọt và xi măng trong kết cấu áo đường ô tô do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Cốt liệu tông và vữa - Phương pháp thử - Phần 2: Xác định thành phần hạt. TCVN 8819:2011, Mặt đường bê tông nhựa nóng - Yêu cầu thi công và nghiệm thu. TCVN 8862:2011, Quy trình thí nghiệm xác định cường độ kéo khi ép chẻ của vật liệu hạt liên kết bằng các chất kết dính. TCVN 8863:2011, Mặt đường láng nhựa nóng - Thi công

Ban hành: 07/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2017

9

Quyết định 1086/QĐ-BGTVT năm 2018 quy định về kỹ thuật thiết kế, thi công và nghiệm thu lớp tái sinh nguội bê tông nhựa tại chỗ bằng bitum bọt và xi măng trong kết cấu áo đường ôtô để áp dụng trong cải tạo, sửa chữa và nâng cấp kết cấu áo đường ô tô do Bộ Giao thông vận tải ban hành

về vật liệu, công tác khảo sát kết cấu áo đường cũ, thiết kế kết cấu áo đường có sử dụng lớp tái sinh nguội bê tông nhựa tại chỗ, thiết bị, thi công và nghiệm thu lớp tái sinh nguội bê tông nhựa tại chỗ bằng bitum bọt và xi măng để làm lớp dưới mặt đường cấp cao chủ yếu A1 hoặc lớp trên mặt đường cấp cao thứ yếu A2 (theo 22TCN 211-06) trong kết

Ban hành: 29/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2018

10

Quyết định 1439/QĐ-UBND năm 2015 về thiết kế mẫu mặt đường bê tông xi măng giao thông nông thôn tỉnh Đồng Nai

dẫn thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 21/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ về bổ sung cơ chế đầu tư Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020; Căn cứ Quyết định số 1951/QĐ-BGTVT ngày 17/8/2012 của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy định tạm thời về kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông

Ban hành: 05/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2015

11

Quyết định 3638/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt điều chỉnh đơn giá xây dựng mặt đường bê tông xi măng các công trình kiên cố hóa mặt đường tuyến đường huyện (ĐH) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

3.450.000.000 (Đơn giá xây dựng mặt đường bê tông nhựa chặt hạt trung: Giữ nguyên theo Quyết định số 1712/QĐ-UBND ngày 14/5/2015 của UBND tỉnh Quang Nam). Điều 2. Đơn giá được phê duyệt tại Điều 1 nêu trên được áp dụng làm cơ sở xác định kinh phí hỗ trợ của ngân sách tỉnh cho các công trình kiên cố hóa mặt đường các tuyến đường huyện

Ban hành: 13/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2017

12

Kế hoạch 49/KH-UBND năm 2017 thực hiện đầu tư phát triển hệ thống giao thông nông thôn thực hiện mục tiêu 80% trở lên đường giao thông nông thôn ấp - liên ấp được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Kiên Giang ban hành

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN THỰC HIỆN MỤC TIÊU 80% TRỞ LÊN ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN ẤP - LIÊN ẤP ĐƯỢC NHỰA HÓA HOẶC BÊ TÔNG HÓA, GIAI ĐOẠN 2016-2020 Thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, Chương trình hành động số 06-CTr/TU ngày 08/3/2016 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết

Ban hành: 31/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2017

13

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2019 về giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

CHỈ THỊ VỀ GIẢM THIỂU CHẤT THẢI NHỰA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU Hiện nay, rác thải nhựa là vấn đề nhức nhối trên toàn cầu, mỗi năm lượng rác thải nhựa do con người thải ra đủ để phủ kín 4 lần diện tích bề mặt trái đất, trong đó, có khoảng 13 triệu tấn rác nhựa trôi nổi, đổ ra đại dương. Rác thải nhựa rất khó phân hủy, thậm chí có nhiều

Ban hành: 21/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2019

14

Quyết định 3904/QĐ-BGTVT năm 2016 Chỉ dẫn kỹ thuật tạm thời về thiết kế, thi công và nghiệm thu bê tông nhựa chặt thông thường có sử dụng phụ gia SBS trộn với cốt liệu nóng tại trạm trộn do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

cầu thi công và nghiệm thu. TCVN 8820:2011, Hỗn hợp Bê tông nhựa nóng - Thiết kế theo phương pháp Marshall TCVN 8860:2011, Bê tông nhựa – Phương pháp thử. 22 TCN 274 : 2001, Chỉ dẫn kỹ thuật thiết kế mặt đường mềm. 22 TCN 211: 2006, Áo đường mềm - Các yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế. Quyết định số 858/QĐ-BGTVT, ngày

Ban hành: 06/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2016

15

Quyết định 44/2006/QĐ-BGTVT Ban hành Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 356-06 "Quy trình công nghệ thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa sử dụng nhựa đường polime" do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

44/2006/QD-BGTVT,Quyết định 44 2006,Bộ Giao thông vận tải,Quy trình công nghệ,Thi công nghiệm thu mặt đường,Mặt đường bê tông,Nhựa đường polime,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:

Ban hành: 19/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2006

16

Quyết định 3755/QĐ-BGTVT năm 2015 quy định tạm thời về thiết kế, thi công và nghiệm thu lớp bê tông nhựa tái chế nóng tại trạm trộn (với hàm lượng RAP không lớn hơn 25%) do Bộ Giao thông vận tải ban hành

axit - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử TCVN 8818 : 2011 Nhựa đường lỏng - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử TCVN 8819 : 2011 Mặt đường bê tông nhựa nóng - Yêu cầu thi công và nghiệm thu. TCVN 8820 : 2011 Hỗn hợp bê tông

Ban hành: 21/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2018

17

Thông báo 3401/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Vật liệu phủ bề mặt không chịu nhiệt do Tổng cục Hải quan ban hành

Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau: 1. Tên hàng theo khai báo: Vật liệu phủ bề mặt không chịu nhiệt, dùng để phủ sàn, tường (Flowgrout - MF Rich Cream). Hàng mới 100% (mục 9 tờ khai hải quan) 2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH Giải Pháp Sàn Công Nghiệp; Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà

Ban hành: 15/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2018

18

Thông báo 3402/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là Vật liệu phủ bề mặt không chịu nhiệt do Tổng cục Hải quan ban hành

Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau: 1. Tên hàng theo khai báo: Vật liệu phủ bề mặt không chịu nhiệt, dùng để phủ sàn, tường (Flowgrout - MF Signal Green). Hàng mới 100% (mục 10 tờ khai hải quan) 2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH Giải Pháp Sàn Công Nghiệp; Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà

Ban hành: 15/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2018

19

Quyết định 13/2013/QĐ-UBND về thiết kế mẫu, dự toán và hướng dẫn kỹ thuật thi công mặt đường bê tông xi măng do Tỉnh Phú Yên ban hành

13/2013/QD-UBND,Quyết định 13,Tỉnh Phú Yên,kỹ thuật thi công mặt đường ,Mặt đường bê tông xi măng ,Thiết kế mặt đường bê tông xi măng ,hướng dẫn kỹ thuật thi công mặt đường ,dự toán thi công mặt đường ,dự toán thi công mặt đường Phú Yên ,mẫu thi công mặt đường Phú Yên ,mẫu thi công mặt đường ,mẫu thi công mặt đường bê tông xi măng ,kỹ thuật thi

Ban hành: 16/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2013

20

Quyết định 2936/QĐ-UBND năm 2017 về "Hướng dẫn thực hiện thiết kế mẫu, thiết kế điển hình và hướng dẫn kỹ thuật thi công mặt đường bê tông xi măng theo cơ chế đầu tư đối với công trình đặc thù thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020" do tỉnh Bình Phước ban hành

thuật thi công mặt đường BTXM 1. Công tác chuẩn bị. 1.1. Chuẩn bị vật liệu. - Vật liệu chủ yếu để thi công mặt đường BTXM: + Xi măng PC40. + Đá 1x2 để đổ bê tông. + Nhựa đường để thi công khe co, khe dãn. + Cát đổ bê tông. + Các vật liệu khác... - Yêu cầu về vật liệu: + Đá đổ bê tông phải có kích cỡ

Ban hành: 09/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.201.14