Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3638/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt điều chỉnh đơn giá xây dựng mặt đường bê tông xi măng các công trình kiên cố hóa mặt đường tuyến đường huyện (ĐH) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Số hiệu: 3638/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Đinh Văn Thu
Ngày ban hành: 13/10/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 3638/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 13 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG XI MĂNG CỦA CÁC CÔNG TRÌNH KIÊN CỐ HÓA MẶT ĐƯỜNG CÁC TUYẾN ĐƯỜNG HUYỆN (ĐH) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 1243/QĐ-UBND ngày 08/4/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt Đề án kiên cố hóa mặt đường các tuyến đường huyện (ĐH) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2015 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 08/5/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quy chế tài chính và quản lý xây dựng các công trình kiên cố hóa mặt đường các tuyến đường huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2015 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 1712/QĐ-UBND ngày 14/5/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt, ban hành thiết kế mẫu và đơn giá xây dựng các loại mặt đường ĐH trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

Theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 1822/TTr-SGTVT ngày 09 tháng 10 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh đơn giá xây dựng mặt đường bê tông xi măng của các công trình kiên cố hóa mặt đường các tuyến đường huyện (ĐH) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, để áp dụng thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2018; với các nội dung như sau:

Đơn giá xây dựng mặt đường bê tông xi măng:

TT

Mu thiết kế

Bền rộng nền đường (m)

Bề rộng mt đường (m)

Tải trọng trục (tấn)

Đơn giá (đồng/km)

Tại Thăng Bình

Tại Đông Giang

1

BTXM GTNT A

5,0

3,5

10

2.070.000.000

2.220.000.000

2

BTXM VI

6,0 - 6,5

5,5

10

3.120.000.000

3.400.000.000

3

BTXM V

6,5 - 7,5

5,5

10

3.200.000.000

3.450.000.000

(Đơn giá xây dựng mặt đường bê tông nhựa chặt hạt trung: Giữ nguyên theo Quyết định số 1712/QĐ-UBND ngày 14/5/2015 của UBND tỉnh Quang Nam).

Điều 2. Đơn giá được phê duyệt tại Điều 1 nêu trên được áp dụng làm cơ sở xác định kinh phí hỗ trợ của ngân sách tỉnh cho các công trình kiên cố hóa mặt đường các tuyến đường huyện (ĐH) trên địa bàn tỉnh, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, thay cho đơn giá mẫu các loại mặt đường bê tông xi măng được ban hành tại Quyết định số 1712/QĐ-UBND ngày 14/5/2015 của UBND tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, các nội dung khác của Quyết định số 1712/QĐ-UBND ngày 14/5/2015 của UBND tỉnh không thuộc nội dung điều chỉnh tại quyết định này vẫn có hiệu lực thi hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TT HĐND tỉnh; TT UBND tỉnh;
- Ban Kinh tế ngân sách - HĐND tỉnh;
- CPVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đinh Văn Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3638/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt điều chỉnh đơn giá xây dựng mặt đường bê tông xi măng các công trình kiên cố hóa mặt đường tuyến đường huyện (ĐH) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


897

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.12.79