Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" THANH PHO NAM DINH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 201084 văn bản

181

Quyết định 1265/QĐ-UBND về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

1265/QD-UBND,Quyết định 1265 2020,Thành phố Đà Nẵng,Chương trình thực hành tiết kiệm Đà Nẵng,Chương trình thực hành chống lãng phí Đà Nẵng,Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 09/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2020

182

Quyết định 1238/QĐ-UBND năm 2020 về phân loại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

1238/QD-UBND,Quyết định 1238 2020,Tỉnh Thanh Hóa,Phân loại thôn tỉnh Thanh Hóa,Phân loại tổ dân phố tỉnh Thanh Hóa,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1238/QĐ-UBND

Ban hành: 08/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2020

183

Quyết định 8984/QĐ-UBND năm 2017 về đặt tên và điều chỉnh độ dài đường, phố trên địa bàn thành phố Hà Nội

8984/QD-UBND,Quyết định 8984,Thành phố Hà Nội,Đặt tên đường phố,Đặt tên đường phố Hà Nội,Điều chỉnh độ dài đường phố,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 28/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2018

184

Quyết định 40/2020/QĐ-UBND quy định về phân vùng các nguồn tiếp nhận nước thải trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 40/2020/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 09 tháng 11 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ PHÂN VÙNG CÁC NGUỒN TIẾP NHẬN NƯỚC THẢI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Căn cứ Luật Tổ

Ban hành: 09/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2020

185

Quyết định 921/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

--------------- Số: 921/QĐ-UBND Quảng Trị, ngày 07 tháng 4 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 CỦA THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29

Ban hành: 07/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2020

186

Quyết định 1211/QĐ-UBND năm 2020 về bãi bỏ văn bản do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

1211/QD-UBND,Quyết định 1211 2020,Thành phố Hồ Chí Minh,Bãi bỏ văn bản Hồ Chí Minh,Bãi bỏ Chỉ thị 22/2011/CT-UBND Hồ Chí Minh,Bãi bỏ quy định công tác hỗ trợ hoạt động Thừa phát lại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 07/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2020

187

Nghị quyết 09/NQ-HĐND năm 2020 về sáp nhập và giải thể các thôn, khu phố trên địa bàn thành phố Quy Nhơn do tỉnh Bình Định ban hành

--------------- Số: 09/NQ-HĐND Bình Định, ngày 17 tháng 7 năm 2020 NGHỊ QUYẾT VỀ SÁP NHẬP VÀ GIẢI THỂ CÁC THÔN, KHU PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ QUY NHƠN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH KHÓA XII KỲ HỌP THỨ 12 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Ban hành: 17/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2020

188

Quyết định 128/QĐ-UBND năm 2020 về sáp nhập, đặt tên, đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc 12 huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019

128/QD-UBND,Quyết định 128 2020,Thành phố Hà Nội,Đặt tên phố,Sáp nhập thôn xã,Đổi tên thôn,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 128/QĐ-UBND

Ban hành: 09/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2020

189

Quyết định 1803/QĐ-UBND năm 2017 về thành lập Chi cục Giám định xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

1803/QD-UBND,Quyết định 1803 2017,Thành phố Hà Nội,Luật tổ chức chính quyền địa phương,Thành lập cơ quan chuyên môn ,Kiểm định chất lượng công trình xây dựng ,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 20/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2017

190

Quyết định 881/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

881/QĐ-UBND Hưng Yên, ngày 31 tháng 3 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 CỦA THÀNH PHỐ HƯNG YÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Căn cứ các Nghị định của Chính phủ:

Ban hành: 31/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2020

191

Quyết định 1123/QĐ-UBND năm 2020 về Danh mục dữ liệu không gian dùng chung của thành phố Hồ Chí Minh

1123/QD-UBND,Quyết định 1123 2020,Thành phố Hồ Chí Minh,Danh mục dữ liệu,Dữ liệu không gian dùng chung,Danh mục dữ liệu không gian dùng chung Hồ Chí Minh,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 31/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2020

192

Quyết định 4983/QĐ-UBND năm 2020 về công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Quỹ Khuyến học, khuyến tài Chu Văn An, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4983/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN ĐIỀU LỆ (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG) CỦA QUỸ KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀI CHU VĂN AN, HUYỆN THANH TRÌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Ban hành: 06/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2020

193

Quyết định 552/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT, TỈNH LÂM ĐỒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của

Ban hành: 26/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2020

194

Quyết định 654/QĐ-UBND về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 do thành phố Cần Thơ ban hành

654/QD-UBND,Quyết định 654 2020,Thành phố Cần Thơ,Thực hành tiết kiệm chống lãng phí Cần Thơ,Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí,Thực hành tiết kiệm chống lãng phí 2020,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 26/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2020

195

Kế hoạch 232/KH-UBND năm 2018 về phòng chống dịch thành phố Hà Nội năm 2019

hoạch định kỳ kiểm tra công tác phòng chống dịch (Thành phố kiểm tra quận, huyện 2 lần/năm; hàng quý quận, huyện, thị xã tổ chức kiểm tra việc thực hiện của các xã, phường, thị trấn; hàng tháng xã, phường, thị trấn tổ chức kiểm tra công tác phòng chống dịch trên địa bàn). - Căn cứ vào diễn biến dịch bệnh, Ban Chỉ đạo các cấp tổ chức kiểm tra

Ban hành: 21/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2019

196

Quyết định 1819/QĐ-UBND năm 2018 về đặt tên đường mới trên địa bàn quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

1819/QD-UBND,Quyết định 1819 2018,Thành phố Hồ Chí Minh,Đặt tên đường,Đặt tên đường bộ,Đặt tên đường mới,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1819/QĐ-UBND

Ban hành: 04/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2018

197

Quyết định 18/2019/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

18/2019/QD-UBND,Quyết định 18 2019,Thành phố Hồ Chí Minh,Giá đất,Điều chỉnh giá đất,Hệ số điều chỉnh giá đất,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 01/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2019

198

Quyết định 827/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

827/QD-UBND,Quyết định 827 2020,Tỉnh Thái Bình,Kế hoạch sử dụng đất thành phố Thái Bình,Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Thái Bình,Kế hoạch sử dụng đất năm 2020,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 23/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2020

199

Quyết định 1137/QĐ-UNBD năm 2020 về chế độ đặc thù trong phòng chống dịch Covid-19 do thành phố Hà Nội ban hành

NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1137/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ ĐẶC THÙ TRONG PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Ban hành: 20/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2020

200

Quyết định 680/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

680/QD-UBND,Quyết định 680 2020,Tỉnh Kiên Giang,Kế hoạch sử dụng đất thành phố Rạch Giá Kiên Giang,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất thành phố 2020,Kế hoạch sử dụng đất Kiên Giang 2020,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 18/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49