Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" THANH PHO NAM DINH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 201075 văn bản

41

Quyết định 03/2009/QĐ-UBND quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí vệ sinh (rác thải sinh hoạt) trên địa bàn thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

, ngày 14 tháng 01 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUI ĐỊNH CHẾ ĐỘ THU NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ VỆ SINH (RÁC THẢI SINH HOẠT) TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số

Ban hành: 14/01/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2014

42

Nghị định 1-CP năm 1997 về việc điều chỉnh địa giới thành phố Nam Định thuộc tỉnh Nam

1-CP,Nghị định 1-CP 1997,Chính phủ,Điều chỉnh địa giới,Thành phố Nam Định,Tỉnh Nam Hà,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1-CP Hà Nội, ngày 02 tháng 1 năm 1997

Ban hành: 02/01/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2010

43

Quyết định 2816/2001/QĐ-UB về cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư phát triển khu công nghiệp phía Tây thành phố Nam Định do Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành

2816/2001/QD-UB,Quyết định 2816 2001,Tỉnh Nam Định,Chính sách khuyến khích đầu tư,Khu công nghiệp phía Tây ,Thành phố Nam Định,Doanh nghiệp,Đầu tư UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 29/11/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2011

44

Quyết định 1691/QĐ-TTg năm 2007 về việc tặng thưởng cờ thi đua của Chính phủ cho Trường Trung học Cơ sở Phùng Chí Kiên, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 1609/TTr-BTĐKT ngày 26 tháng 11 năm 2007), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ cho: Trường Trung học Cơ sở Phùng Chí Kiên, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Nam

Ban hành: 18/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2007

45

Quyết định 31/2001/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định đến năm 2020 do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

31/2001/QD-TTg,Quyết định 31 2001,Thủ tướng Chính phủ,Thành phố Nam Định,Quy hoạch chung,Quy hoạch chung xây dựng,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 31/2001/QĐ-TTg

Ban hành: 12/03/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2009

46

Quyết định 22/2009/QĐ-UBND quy định mức trần phí dịch vụ lấy nước của tổ chức hợp tác dùng nước tính từ sau cống đầu kênh đến mặt ruộng do tổ chức hợp tác dùng nước và các tổ chức cá nhân sử dụng nước thỏa thuận năm 2009 của các huyện, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định do Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành

Số: 22/2009/QĐ-UBND Nam Định, ngày 22 tháng 10 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC TRẦN PHÍ DỊCH VỤ LẤY NƯỚC CỦA TỔ CHỨC HỢP TÁC DÙNG NƯỚC TÍNH TỪ SAU CỐNG ĐẦU KÊNH ĐẾN MẶT RUỘNG DO TỔ CHỨC HỢP TÁC DÙNG NƯỚC VÀ CÁC TỔ CHỨC CÁ NHÂN SỬ DỤNG NƯỚC THỎA THUẬN NĂM 2009 CỦA CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NAM

Ban hành: 22/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2010

47

Quyết định 109/2006/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Quy hoạch tổng thể phát triển thành phố Nam Định trở thành Trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của Vùng Nam đồng bằng sông Hồng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

109/2006/QD-TTg,Quyết định 109 2006,Thủ tướng Chính phủ,Quy hoạch tổng thể,Đồng bằng sông Hồng,Tổng thể phát triển thành phố Nam Định,Trung tâm kinh tế VHXH,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******* Số: 109/2006/QĐ-TTg CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 19/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2006

48

Nghị định 19-CP năm 1997 về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Nam Định, huyện Hải Hậu, chia các huyện Xuân Thuỷ, Nam Ninh và thành lập thị trấn Thịnh Long thuộc huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

19-CP,Nghị định 19-CP 1997,Chính phủ,Điều chỉnh địa giới hành chính,Thành phố Nam Định,Huyện Hải Hậu,Chia huyện,Huyện Xuân Thủy,Huyện Nam Ninh,Thành lập thị trấn,Thị trấn Thịnh Long,Tỉnh Nam Định,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 26/02/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2010

49

Quyết định 142-HĐBT năm 1985 điều chỉnh địa giới hành chính một số phường của thành phố Nam Định thuộc tỉnh Hà Nam Ninh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

142-HDBT,Quyết định 142-HDBT 1985,Hội đồng Bộ trưởng,Thành phố Nam Định,Điều chỉnh địa giới hành chính,Tỉnh Hà Nam,Điều chỉnh địa giới hành chính phường,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 23/05/1985

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2010

50

Quyết định 5-HĐBT năm 1984 về việc mở rộng địa giới thành phố Nam Định thuộc tỉnh Hà Nam Ninh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

5-HDBT,Quyết định 5-HDBT 1984,Hội đồng Bộ trưởng,Thành phố Nam Định,Mở rộng địa giới,Tỉnh Hà Nam Ninh,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 5-HĐBT Hà Nội, ngày 12 tháng 1 năm 1984 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ

Ban hành: 12/01/1984

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

51

Quyết định 76-CP năm 1967 về việc hợp nhất huyện Mỹ Lộc và thành phố Nam Định thuộc tỉnh Namthành một đơn vị hành chính mới lấy tên là thành phố Nam Định do Hội đồng Chính phủ ban hành

76-CP,Quyết định 76-CP 1967,Hội đồng Chính phủ,Hợp nhất huyện,Huyện Mỹ Lộc,Thành phố Nam Định,Tỉnh Nam Hà,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 76-CP Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 1967 QUYẾT ĐỊNH HỢP NHẤT HUYỆN MỸ

Ban hành: 13/06/1967

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2007

52

Quyết định 210-NV năm 1964 về việc đưa năm xã ngoại thành của thành phố Nam Định về huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định do Bộ trưởng Bộ Nội Vụ ban hành

trấn; Theo đề nghị của Ủy ban hành chính tỉnh Nam Định, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Nay phê chuẩn việc đưa năm xã ngoại thành của thành phố Nam Định là Lộc An, Lộc Vượng, Lộc Hà, Lộc Hòa và Mỹ Xá về huyện Mỹ Lộc cùng tỉnh. Điều 2. Ủy ban hành chính tỉnh Nam Định; ông Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành quyết định

Ban hành: 08/08/1964

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2007

53

Nghị quyết 275/NQ-HĐND năm 2020 về tán thành chủ trương thành lập các phường thuộc thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

thuộc tỉnh Thanh Hóa; Căn cứ Nghị định số 54/NĐ-CP ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính; Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 22/TTr-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2020 về việc đề nghị thành lập các phường thuộc thành phố Thanh

Ban hành: 16/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2020

54

Quyết định 2582/QĐ-UBND về thành lập Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông thành phố Hà Nội năm 2020

2582/QD-UBND,Quyết định 2582 2020,Thành phố Hà Nội,Thành lập Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp phổ thông,Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp phổ thông Hà Nội,Thi tốt nghiệp trung học phổ thông Hà Nội,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 19/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2020

55

Quyết định 307/QĐ-UBND năm 2020 về chuyển thôn thành tổ dân phố thuộc thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN THÔN THÀNH TỔ DÂN PHỐ THUỘC THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Nghị quyết số 816/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh

Ban hành: 04/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2020

56

Quyết định 2743/QĐ-UBND năm 2020 về thành lập Cụm công nghiệp Thanh Đa, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội

2743/QD-UBND,Quyết định 2743 2020,Thành phố Hà Nội,Xây dựng Cụm công nghiệp Thanh Đa Hà Nội,Thành lập Cụm công nghiệp Thanh Đa Phúc Thọ,Thành lập Cụm công nghiệp Hà Nội 2020,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2020

57

Quyết định 7235/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2020 của Thanh tra Thành phố Hà Nội

7235/QD-UBND,Quyết định 7235 2019,Thành phố Hà Nội,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7235/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2019

Ban hành: 23/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2019

58

Quyết định 11/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra sở; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Sóc Trăng

của Chính phủ quy định về Thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra; Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các

Ban hành: 01/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2020

59

Quyết định 14/2019/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Thanh tra thành phố; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra sở; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

14/2019/QD-UBND,Quyết định 14 2019,Thành phố Đà Nẵng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14/2019/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 18 tháng 02 năm 2019

Ban hành: 18/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2019

60

Nghị quyết 302/NQ-HĐND năm 2020 về thành lập tổ dân phố mới trên địa bàn quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

302/NQ-HDND,Nghị quyết 302 2020,Thành phố Đà Nẵng,Thành lập tổ dân phố mới quận Cẩm Lệ,Thành lập tổ dân phố mới thành phố Đà Nẵng,Tổ dân phố mới quận Cẩm Lệ Đà Nẵng,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.232.129.123