Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" THANH LAP XA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 220246 văn bản

141

Nghị định 38/1999/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập xã thuộc các huyện Đức Trọng, Lâm Hà, Di Linh và thị Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

38/1999/ND-CP,Nghị định 38 1999,Chính phủ,Điều chỉnh địa giới hành chính,Thành lập xã,Huyện Đức Trọng,Huyện Lâm Hà,Huyện Di Linh,Thị Bảo Lộc,Tỉnh Lâm Đồng,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 18/06/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

142

Nghị định 65/1999/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện Quan Sơn, Mường Lát, Như Xuân và Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

65/1999/ND-CP,Nghị định 65 1999,Chính phủ,Điều chỉnh địa giới hành chính,Thành lập xã,Thành lập thị trấn,Huyện Quan Sơn,Huyện Mường Lát,Huyện Như Xuân,Huyện Thọ Xuân,Tỉnh Thanh Hóa,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 05/08/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

143

Quyết định 266-HĐBT năm 1985 về việc thành lập xã Bắc sơn thuộc huyện Thạch hà, tỉnh Nghệ tĩnh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

266-HDBT,Quyết định 266-HDBT 1985,Hội đồng Bộ trưởng,Huyện Thạch Hà,Thành lập xã,Tỉnh Nghệ Tĩnh, Bắc Sơn,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 266-HĐBT Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 1985 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI

Ban hành: 19/11/1985

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

144

Quyết định 91-HĐBT năm 1985 về việc thành lập xã Thọ Văn thuộc huyện Tam Thanh, tỉnh Vĩnh Phú do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

91-HDBT,Quyết định 91-HDBT 1985,Hội đồng Bộ trưởng,Thành lập xã,Xã Thọ Văn,Huyện Tam Thanh,Tỉnh Vĩnh Phú,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 91-HĐBT Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 1985 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI

Ban hành: 30/03/1985

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

145

Quyết định 79-HĐBT năm 1983 về việc thành lập xã Sơn Nguyên và Sơn Giang thuộc huyện Tây Sơn tỉnh Phú Khánh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

79-HDBT,Quyết định 79-HDBT 1983,Hội đồng Bộ trưởng,Thành lập xã,Huyện Tây Sơn,Tỉnh Phú Khánh, Sơn Nguyên, Sơn Giang,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 79-HĐBT Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 1983 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 19/07/1983

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

146

Quyết định 271-CP năm 1978 về việc thành lập xã Cuôr Knia ở vùng kinh tế mới thuộc thị Ban Mê Thuột, tỉnh Đắk Lăk do Hội đồng Chính phủ ban hành

271-CP,Quyết định 271-CP 1978,Hội đồng Chính phủ,Thành lập xã,Thị Buôn Mê Thuộc,Tỉnh Đắk Lắk, Cuôr Knia,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 271-CP Hà Nội, ngày 23

Ban hành: 23/10/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2007

147

Nghị quyết 40/NQ-HĐND năm 2020 về tán thành chủ trương thành lập thị Chơn Thànhthành lập các phường thuộc thị Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

40/NQ-HDND,Nghị quyết 40 2020,Tỉnh Bình Phước,Chủ trương thành lập thị Chơn Thành Bình Phước,Thành lập các phường thuộc thị Chơn Thành,Tán thành thành lập phường thuộc thị Chơn Thành,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 10/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2020

148

Quyết định 80-BT năm 1977 về việc thành lập xã Lê Minh Xuân và Phạm Văn Hai thuộc huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh do Bộ trưởng Phủ Thủ tướng ban hành

80-BT,Quyết định 80-BT 1977,Phủ Thủ tướng,Thành lập xã,Xã Lê Minh Xuân, Phạm Văn Hai,Huyện Bình Chánh,Thành phố Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính PHỦ THỦ TƯỚNG ***** CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ****** Số: 80-BT Hà

Ban hành: 13/04/1977

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2007

149

Quyết định 619-VP18 năm 1977 thành lập xã và điều chỉnh địa giới một số thuộc tỉnh Nghệ Tĩnh do PBộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng ban hành

619-VP18,Quyết định 619-VP18 1977,Phủ Thủ tướng,Điều chỉnh địa giới,Thành lập xã,Tỉnh Nghệ Tĩnh,Bộ máy hành chính PHỦ THỦ TƯỚNG ***** CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ****** Số: 619-VP18 Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 1977

Ban hành: 23/02/1977

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2007

150

Quyết định 613-VP18 năm 1977 về việc thành lập xã Quảng Tiến thuộc huyện Quảng Trạch, tỉnh Bình Trị Thiên do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng ban hành

613-VP18,Quyết định 613-VP18 1977,Phủ Thủ tướng, Quảng Tiến,Tỉnh Bình Trị Thiên,Huyện Quảng Trạch,Thành lập xã,Bộ máy hành chính PHỦ THỦ TƯỚNG ***** CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ****** Số: 613-VP18 Hà Nội, ngày 23

Ban hành: 23/02/1977

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2007

151

Quyết định 234-BT năm 1975 thành lập xã Hồng Quỳnh thuộc huyện Thái Thuỵ và Nam Cường thuộc huyện Tiền Hải tỉnh Thái Bình do Bộ trưởng Phủ Thủ tướng ban hành

234-BT,Quyết định 234-BT 1975,Phủ Thủ tướng,Huyện Thái Thụy,Huyện Tiền Hải,Tỉnh Thái Bình,Thành lập xã,Bộ máy hành chính PHỦ THỦ TƯỚNG ******** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 234-BT Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 1975 QUYẾT ĐỊNH CỦA PHỦ THỦ TƯỚNG SỐ

Ban hành: 05/09/1975

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

152

Quyết định 27-CP năm 1963 về việc thành lập xã Đồ Sơn thuộc thành phố Hải Phòng do Hội đồng Chính phủ ban hành

27-CP,Quyết định 27-CP 1963,Hội đồng Chính phủ,Thành lập xã,Thị Đồ Sơn,Thành phố Hải Phòng,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 27-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 1963 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP XÃ ĐỒ SƠN THUỘC

Ban hành: 14/03/1963

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2007

153

Quyết định 23-BT năm 1973 thành lập xã Quỳnh-Tân thuộc huyện Quỳnh- Lưu, tỉnh Nghệ-An do Thủ tướng Chính phủ ban hành

23-BT,Quyết định 23-BT 1973,Phủ Thủ tướng,Thành lập xã,Xã Quỳnh Tân,Huyện Quỳnh Lưu,Tỉnh Nghệ An,Bộ máy hành chính PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 23-BT Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 1973 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP XÃ QUỲNH-TÂN

Ban hành: 02/04/1973

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2007

154

Nghị quyết 33/NQ-HĐND năm 2019 về chủ trương thành lập thị Hòa Thànhthành lập các phường thuộc thị Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh

NGHỊ QUYẾT VỀ CHỦ TRƯƠNG THÀNH LẬP THỊ HÒA THÀNHTHÀNH LẬP CÁC PHƯỜNG THUỘC THỊ HÒA THÀNH, TỈNH TÂY NINH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 13 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ

Ban hành: 04/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2020

155

Kế hoạch 160/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị quyết về thành lập thị Hòa Thành, thị Trảng Bàng và thành lập các phường, thuộc thị Hòa Thành, thị Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

HOẠCH TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VỀ VIỆC THÀNH LẬP THỊ HÒA THÀNH, THỊ TRẢNG BÀNG VÀ THÀNH LẬP CÁC PHƯỜNG, THUỘC THỊ HÒA THÀNH, THỊ TRẢNG BÀNG, TỈNH TÂY NINH Căn cứ kết quả kỳ Họp thứ 41 ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thông qua việc thành lập thị Hòa Thành, thị

Ban hành: 29/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2020

156

Quyết định 26-NV năm 1969 về việc phê chuẩn việc thành lập xã mới thuộc tỉnh Hà-tĩnh do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

26-NV,Quyết định 26-NV 1969,Bộ Nội vụ,Tỉnh Hà Tĩnh,Thành lập xã,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 26-NV Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 1969 QUYẾT ĐỊNH PHÊ CHUẨN VIỆC THÀNH LẬP XÃ MỚI THUỘC TỈNH HÀ-TĨNH BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI

Ban hành: 13/01/1969

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2007

157

Quyết định 273-CP năm 1978 về việc thành lập xã Vị Tân thuộc huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang và xác định địa giới của thị trấn Vị Thanh, thuộc huyện Long Mỹ cùng tỉnh do Hội đồng Chính phủ ban hành

273-CP,Quyết định 273-CP 1978,Hội đồng Chính phủ,Thành lập xã,Huyện Long Mỹ,Tỉnh Hậu Giang, Vị Tân,Xác định địa giới thị trấn,Thị trấn Vị Thanh,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số:

Ban hành: 23/10/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2007

158

Quyết định 51-BT năm 1978 về việc hợp nhất một số thuộc các huyện Nam Ninh, Kim Sơn và Lý Nhân, tỉnh Hà Nam Ninh và thành lập xã Nam Điền thuộc huyện Nghĩa Hưng cùng tỉnh do Bộ trưởng Phủ Thủ tướng ban hành

51-BT,Quyết định 51-BT 1978,Phủ Thủ tướng,Hợp nhất ,Huyện Nam Ninh,Huyện Kim Sơn,Huyện Lý Nhân,Tỉnh Hà Nam Ninh,Thành lập xã,Huyện Nghĩa Hưng, Nam Điền,Bộ máy hành chính PHỦ THỦ TƯỚNG ****** CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số:

Ban hành: 27/03/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2007

159

Quyết định 127-NV năm 1964 về việc thành lập xã Đa Mai thuộc thị Bắc Giang, tỉnh Hà Bắc do Bộ Nội vụ ban hành

127-NV,Quyết định 127-NV 1964,Bộ Nội vụ,Thành lập xã,Xã Đa Mai,Thị Bắc Giang,Tỉnh Hà Bắc,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 127-NV Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 1964 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP XÃ ĐA MAI THUỘC THỊ

Ban hành: 22/04/1964

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2007

160

Quyết định 64-NV năm 1965 phê chuẩn việc thành lập xã Nghĩa Phúc thuộc huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

QUYẾT ĐỊNH PHÊ CHUẨN VIỆC THÀNH LẬP XÃ NGHĨA PHÚC THUỘC HUYỆN NGHĨA HƯNG, TỈNH NAM ĐỊNH BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ Căn cứ nghị định số 130-CP ngày 29 tháng 9 năm 1961 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Nội vụ và nghị định bổ sung số 31-CP ngày 20 tháng 3 năm 1963. Căn cứ quyết định số 56-CP ngày 24 tháng 4 năm

Ban hành: 27/02/1965

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2007

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.185.54