Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" THANH LAP XA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 220179 văn bản

61

Nghị quyết 19/2007/NQ-HĐND thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính cấp , cấp huyện; thành lập xã thuộc huyện Thốt Nốt, huyện Vĩnh Thạnh, huyện Cờ Đỏ; thành lập quận Thốt Nốt và các phường trực thuộc, thành lập huyện Thới Lai thuộc thành phố Cần Thơ

19/2007/NQ-HDND,Nghị quyết 19 2007,Thành phố Cần Thơ,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/2007/NQ-HĐND Cần Thơ,

Ban hành: 07/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2013

62

Nghị định 48/2003/NĐ-CP về việc thành lập xã, phường, thị trấn thuộc các huyện Châu Thành A, Ô Môn, Phụng Hiệp và thị Vị Thanh, tỉnh Cần Thơ

48/2003/ND-CP,Nghị định 48 2003,Chính phủ,Thành lập xã,Thành lập phường,Thành lập thị ,Huyện Châu Thành A,Quận Ô Môn,Thị Vị Thanh,Thành phố Cần Thơ,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 12/05/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

63

Nghị định 11/2004/NĐ-CP về việc thành lập xã, phường, thị trấn thuộc các huyện Hòn Đất, An Biên, Tân Hiệp và thị Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

11/2004/ND-CP,Nghị định 11 2004,Chính phủ,Thành lập xã,Thành lập phường,Thành lập thị trấn,Huyện Hòn Đất,Huyện An Biên,Huyện Tân Biên,Huyện Tân Hiệp,Thị Rạch Giá,Tỉnh Kiên Giang,Bất động sản CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 08/01/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

64

Nghị quyết 61/2007/NQ-HĐND đề nghị điều chỉnh địa giới hành chính Lương Sơn để thành lập thị trấn Lương Sơn thuộc huyện Bắc Bình; thành lập thị trấn Tân Nghĩa và chia tách Tân Thắng để thành lập xã Tân Thắng và Thắng Hải thuộc huyện Hàm Tân do tỉnh Bình Thuận bàn hành

17 tháng 7 năm 2007 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH LƯƠNG SƠN ĐỂ THÀNH LẬP THỊ TRẤN LƯƠNG SƠN THUỘC HUYỆN BẮC BÌNH; THÀNH LẬP THỊ TRẤN TÂN NGHĨA VÀ CHIA TÁCH TÂN THẮNG ĐỂ THÀNH LẬP XÃ TÂN THẮNG VÀ THẮNG HẢI THUỘC HUYỆN HÀM TÂN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN KHÓA VIII,

Ban hành: 17/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2013

65

Nghị định 60/1998/NĐ-CP về việc thành lập xã Phước Minh thuộc huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

60/1998/ND-CP,Nghị định 60 1998,Chính phủ,Thành lập xã,Huyện Ninh Phước,Tỉnh Ninh Thuận,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 60/1998/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 1998

Ban hành: 14/08/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

66

Nghị quyết số 24/NQ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính ; thành lập xã, phường, thị trấn thuộc huyện U Minh, huyện Ngọc Hiển và thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau do Chính phủ ban hành

VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH ; THÀNH LẬP XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN THUỘC HUYỆN U MINH, HUYỆN NGỌC HIỂN VÀ THÀNH PHỐ CÀ MAU, TỈNH CÀ MAU  CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, QUYẾT NGHỊ Điều 1. Điều chỉnh địa giới

Ban hành: 04/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2009

67

Nghị định 157/2003/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã thuộc các huyện Châu Thành, Cầu Ngang, Càng Long và Trà Cú tỉnh Trà Vinh

157/2003/ND-CP,Nghị định 157 2003,Chính phủ,Điều chỉnh địa giới hành chính,Thành lập xã,Huyện Châu Thành,Huyện Cầu Ngang,Huyện Càng Long,Huyện Trà Cú,Tỉnh Trà Vinh,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 10/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

68

Nghị định 43/1998/NĐ-CP về việc thành lập xã Trà Vinh thuộc huyện Trà My, tỉnh Quảng Nam

43/1998/ND-CP,Nghị định 43 1998,Chính phủ,Thành lập xã,Huyện Trà My,Tỉnh Quảng Nam,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ **** CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ***** Số: 43/1998/NĐ-CP Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 1998

Ban hành: 22/06/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2007

69

Nghị định 95/2003/NĐ-CP về việc thành lập xã, phường thuộc các huyện Sông Hinh, Phú Hoà và thị Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên

95/2003/ND-CP,Nghị định 95 2003,Chính phủ,Huyện Sông Hinh,Huyện Phú Hòa,Thị Tuy Hòa,Tỉnh Phú Yên,Thành lập xã,Thành lập phường,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 95/2003/NĐ-CP

Ban hành: 20/08/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

70

Nghị định 23/1998/NĐ-CP về việc thành lập xã Tiền Phong thuộc huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh

23/1998/ND-CP,Nghị định 23 1998,Chính phủ,Thành lập xã,Huyện Yên Hưng,Tỉnh Quảng Ninh,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 23/1998/NĐ-CP Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 1998

Ban hành: 24/04/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

71

Nghị định 19/1998/NĐ-CP về việc thành lập xã Giao hưng thuộc huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định

19/1998/ND-CP,Nghị định 19 1998,Chính phủ,Thành lập xã,Huyện Giao Thủy,Tỉnh Nam Định,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 19/1998/NĐ-CP Hà Nội, ngày 26 tháng 3

Ban hành: 26/03/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

72

Nghị định 12/1998/NĐ-CP về việc thành lập xã Sông Cầu thuộc huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hoà

12/1998/ND-CP,Nghị định 12 1998,Chính phủ,Thành lập xã,Huyện Khánh Vĩnh,Tỉnh Khánh Hòa,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 12/1998/NĐ-CP Hà Nội, ngày 09 tháng

Ban hành: 09/02/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

73

Nghị định 139/2003/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện Hàm Tân và Đức Linh, tỉnh Bình Thuận

139/2003/NĐ-CP Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2003 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 139/2003/NĐ-CP NGÀY 18 THÁNG 11 NĂM 2003 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH ĐỂ THÀNH LẬP XÃ, THỊ TRẤN THUỘC CÁC HUYỆN HÀM TÂN VÀ ĐỨC LINH, TỈNH BÌNH THUẬN CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Ban hành: 18/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

74

Nghị định 113/2002/NĐ-CP về việc thành lập xã thuộc các huyện Cư M'gar, Đắk R'Lấp, Krông Bông, Krông Ana, Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk

113/2002/ND-CP,Nghị định 113 2002,Chính phủ,Thành lập xã,Huyện Ea Kar,Tỉnh Đắk Lắk,Huyện Krông Bông,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 113/2002/NĐ-CP Hà

Ban hành: 31/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

75

Nghị định 108/1997/NĐ-CP về việc thành lập xã Kim Đông thuộc huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

108/1997/ND-CP,Nghị định 108 1997,Chính phủ,Thành lập xã,Xã Kim Đông,Huyện Kim Sơn,Tỉnh Ninh Bình,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 108/1997/NĐ-CP Hà

Ban hành: 07/11/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

76

Nghị định 50/2003/NĐ-CP về việc thành lập xă thuộc các huyện Tân Hưng, Thạnh Hóa, Đức Huệ và Thủ Thừa, tỉnh Long An

50/2003/ND-CP,Nghị định 50 2003,Chính phủ,Huyện Tân Hưng,Thành lập xã,Huyện Thạnh Hóa,Huyện Đức Huệ,Huyện Thủ Thừa,Tỉnh Long An,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 15/05/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

77

Nghị định 42/2008/NĐ-CP về điều chỉnh địa giới hành chính , thành lập xã thuộc huyện Quế Sơn, huyện Phước Sơn; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Quế Sơn để thành lập huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam

42/2008/ND-CP,Nghị định 42 2008,Chính phủ,Huyện Phước Sơn,Huyện Quế Sơn,Huyện Nông Sơn,Thành lập xã,Thành lập huyện,Điều chỉnh địa giới hành chính,Tỉnh Quảng Nam,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------

Ban hành: 08/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2008

78

Nghị định 104/1997/NĐ-CP về việc thành lập xã Eachà Rang thuộc huyện Sơn Hoà, tỉnh Phú Yên

104/1997/ND-CP,Nghị định 104 1997,Chính phủ,Thành lập xã Eachà Rang,Thành lập xã,Huyện Sơn Hòa,Tỉnh Phú Yên,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 104/1997/NĐ-CP Hà Nội,

Ban hành: 20/10/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

79

Nghị quyết 226/2008/NQ-HĐND về giải thể và điều chỉnh địa giới hành chính , thành lập xã thuộc các huyện Tương Dương, Thanh Chương, Anh Sơn, Yên Thành, Hưng Nguyên tỉnh Nghệ An

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC GIẢI THỂ VÀ ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH , THÀNH LẬP XÃ THUỘC CÁC HUYỆN TƯƠNG DƯƠNG, THANH CHƯƠNG, ANH SƠN, YÊN THÀNH, HƯNG NGUYÊN TỈNH NGHỆ AN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 13 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 4369/TTr-UBND

Ban hành: 23/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2015

80

Nghị định 84/2003/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện Tuy Phong, Bắc Bình và Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận

84/2003/ND-CP,Nghị định 84 2003,Chính phủ,Huyện Tuy Phong,Huyện Bắc Bình,Huyện Hàm Thuận Bắc,Tỉnh Bình Thuận,Thành lập thị trấn,Thành lập xã,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 18/07/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.120.26