Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" TCVN/TC/F10 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 174441 văn bản

1

Thông tư 10-TC/NSNN năm 1993 bổ sung Mục lục ngân sách Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 10-TC/NSNN Hà Nội, ngày 12 tháng 2 năm 1993 THÔNG TƯ SỐ 10-TC/NSNN NGÀY 12-01-1993 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN BỔ

Ban hành: 12/02/1993

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2009

2

Nghị định 143-TC-S.N.F năm 1957 về mẫu bảng kế hoạch nộp lợi nhuận và khấu hao cơ bản của các xí nghiệp quốc doanh do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 143-TC-S.N.F Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 1957 NGHỊ ĐỊNH BAN HÀNH MẪU BẢNG KẾ HOẠCH NỘP LỢI NHUẬN VÀ KHẤU HAO CƠ BẢN

Ban hành: 10/04/1957

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2007

3

Thông tư 10/1997/TC-CĐKT sửa đổi chế độ kế toán doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 10/1997/TC-CĐKT Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 1997 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 10/1997/TC-CĐKT NGÀY 20 THÁNG 3 NĂM

Ban hành: 20/03/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2012

4

Thông tư 10-TC/CTN-1989 hướng dẫn chế độ thu đối với khai thác vàng từ lòng đất thuộc khu vực kinh tế tập thể, cá thể do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 10-TC/CTN Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 1989 THÔNG TƯ SỐ 10-TC/CTN NGÀY 20/4/1989 HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ THU ĐỐI VỚI KHAI

Ban hành: 20/04/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2009

5

Thông tư 10-TC/V1-1995 hướng dẫn sử dụng các nguồn kinh phí trong Chỉ thị 426/TTg về tăng cường xây dựng lực lượng Hải quan do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 10-TC/V1 Hà Nội, ngày 24 tháng 1 năm 1995 THÔNG TƯ BỘ TÀI CHÍNH SỐ 10 TC/V1 NGÀY 24 THÁNG 1 NĂM 1995 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Ban hành: 24/01/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2009

6

Thông tư 10TC/NT năm 1988 về chế độ tài chính đối với cán bộ đi công tác ngắn hạn, học tâp,tham quan, khảo sát, dự lớp huấn luyện được các nước và tổ chức nước ngoài đài thọ do Bộ Tài Chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10 TC/NT Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 1988 THÔNG TƯ CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁN BỘ ĐI CÔNG TÁC NGẮN HẠN, HỌC TÂP,THAM QUAN,

Ban hành: 24/03/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2017

7

Nghị quyết 3f/2004/NQ-HĐND5 về sắp xếp bố trí và mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã, cán bộ thôn, tổ dân phố do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

HĐND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 3 ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3f/2004/NQ/HĐND5 ngày 10 tháng 12 năm 2004 NGHỊ QUYẾT VỀ SẮP XẾP BỐ TRÍ VÀ

Ban hành: 10/12/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2014

8

Thông tư 10-TC/CĐKT-1987 sửa đổi về kế toán để thi hành Quyết định 76-HĐBT-1986 về bảo đảm quyền tự chủ sản xuất, kinh doanh của các đơn vị kinh tế cơ sở do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 10-TC/CĐKT Hà Nội, ngày 07 tháng 2 năm 1987 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 10-TC/CĐKT NGÀY 7-2-1987 QUY ĐỊNH NHỮNG ĐIỂM SỬA

Ban hành: 07/02/1987

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2009

9

Thông tư 10-TC/ĐTXD 1986 hướng dẫn việc trích lập, quản lý và sử dụng vốn tự có về đầu tư xây dựng cơ bản của các tổ chức sản xuất, kinh doanh thuộc thành phần kinh tế Quốc doanh do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 10-TC/ĐTXD Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 1986 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 10-TC/ĐTXD NGÀY 22-7-1986 HƯỚNG DẪN

Ban hành: 22/07/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2009

10

Thông tư 10-TC/TNCTN-1979 Hướng dẫn việc thu thuế đối với các tổ chức tập thể lương y nuôi trồng, chế biến dược liệu do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc ******* Số: 10-TC/TNCTN Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 1979 THÔNG TƯ HUỚNG DẪN VIỆC THU THUẾ ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC TẬP THỂ LƯƠNG Y NUÔI

Ban hành: 04/09/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2007

11

Chỉ thị 10/CT-UBND về tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2019-2020 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/CT-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 13 tháng 5 năm 2019 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TỔ CHỨC KỲ THI

Ban hành: 13/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2019

12

Chỉ thị 10/CT-TTg năm 2019 về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/CT-TTG Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2019 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG XỬ LÝ, NGĂN CHẶN CÓ HIỆU QUẢ TÌNH

Ban hành: 22/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2019

13

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BYT năm 2019 hợp nhất Nghị định về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/VBHN-BYT Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2019 NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ HÓA CHẤT, CHẾ PHẨM DIỆT CÔN TRÙNG, DIỆT

Ban hành: 05/04/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2019

14

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-NHNN năm 2019 hợp nhất Nghị định về thanh toán không dùng tiền mặt do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/VBHN-NHNN Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2019 NGHỊ ĐỊNH VỀ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT

Ban hành: 22/02/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2019

15

Kế hoạch 10/KH-UBND về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/KH-UBND Tuyên Quang, ngày 25 tháng 01 năm 2019 KẾ HOẠCH QUẢN LÝ CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP

Ban hành: 25/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2019

16

Kế hoạch 10/KH-UBND về hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/KH-UBND Kiên Giang, ngày 25 tháng 01 năm 2019 KẾ HOẠCH HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG

Ban hành: 25/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2019

Ban hành: 22/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2019

18

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Nghị định quy định về dịch vụ xếp hạng tín nhiệm do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/VBHN-BTC Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2019 NGHỊ ĐỊNH1 QUY ĐỊNH VỀ DỊCH VỤ XẾP HẠNG TÍN NHIỆM Nghị định số

Ban hành: 18/01/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2019

19

Hướng dẫn 10/HD-VKSTC về công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật năm 2019 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/HD-VKSTC Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2019 HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC

Ban hành: 17/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2019

20

Quyết định 10/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần trong năm 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/QĐ-UBND Lai Châu, ngày 09 tháng 01 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH V/V CÔNG BỐ CÁC DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM

Ban hành: 09/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.76.35