Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 10-TC/NSNN năm 1993 bổ sung Mục lục ngân sách Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 10-TC/NSNN Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Hồ Tế
Ngày ban hành: 12/02/1993 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 10-TC/NSNN

Hà Nội, ngày 12 tháng 2 năm 1993

 

THÔNG TƯ

SỐ 10-TC/NSNN NGÀY 12-01-1993 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN BỔ SUNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Thi hành các Quyết định 118/TTg ngày 27-11-1992 về giá cho thuê nhà ở và đưa tiền nhà ở vào lương; số 33/TTg ngày 05-2-1993 về chuyển việc quản lý quỹ nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước sang phương thức kinh doanh của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư Liên Bộ Tài chính - Xây dựng số 08/LB-TT ngày 10-2-1993 hướng dẫn việc thu và quản lý sử dụng tiền thu về cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước.

Để tạo điều kiện cho các Bộ, các ngành, các địa phương và cơ quan tài chính, Kho bạc Nhà nước các cấp theo dõi quản lý và hạch toán, quyết toán các khoản thu nộp tiền cho thuê nhà ở và nộp khấu hao cơ bản đối với nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho thuê vào ngân sách Nhà nước phù hợp với các quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư Liên Bộ nói trên được chính xác, Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung thêm một số mục thu trong Mục lục ngân sách Nhà nước hiện hành như sau:

I- MỞ THÊM MỤC 26 "THU TIỀN CHO THUÊ NHÀ Ở"

Để hạch toán, theo dõi khoản thu và tiền cho thuê nhà ở nộp vào ngân sách Nhà nước.

Các cơ quan hành chính - sự nghiệp, các cơ quan Đảng và đoàn thể, các tổ chức kinh tế . .. thuộc các cấp quản lý khi nộp khoản thu về tiền cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước vào ngân sách Nhà nước theo đúng quy định tại Thông tư số 08/LB-TT ngày 10-2-1993 của Liên Bộ Tài chính - Xây dựng, chứng từ nộp tiền ghi theo mã số: chương - loại - khoản - hạng (tương ứng) vào mục 26 "thu tiền cho thuê nhà ở".

Ví dụ: Tổng cục Hải quan khi nộp tiền cho thuê nhà ở vào ngân sách Nhà nước, chứng từ nộp tiền ghi:

- Mã số chương 51 "Tổng cục Hải quan"

- Loại 30 " Quốc phòng - an ninh"

- Khoản 00 (không có mã số khoản)

- Hạng 3 Hải quan

- Mục 26 Tiền cho thuê nhà ở.

II- MỞ THÊM MỤC 27 "THU KHẤU HAO CƠ BẢN NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC

Để hạch toán, theo dõi riêng khoản thu về tiền khấu hao cơ bản đối với nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho thuê nộp vào ngân sách Nhà nước.

Đối với các cơ quan, đơn vị quản lý nhà ở thuộc Nhà nước, các cơ quan, Đảng, đoàn thể, các hội quần chúng, các tổ chức kinh tế quốc doanh, các Công ty kinh doanh nhà ở... thuộc trung ương và địa phương quản lý, khi nộp khoản thu về tiền khấu hao cơ bản nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho thuê vào ngân sách theo đúng quy định tại thông tư số 09-TC/CĐTC ngày 10-2-1993 của Bộ Tài chính, chứng từ nộp tiền ghi theo mã số chương, loại, khoản, hạng (tương ứng) và mục 27 "Thu khấu hao cơ bản nhà ở".

Ví dụ: Nhà máy xi măng Bỉm Sơn Thanh Hoá khi nộp tiền khấu hao cơ bản nhà ở vào ngân sách, chứng từ nộp tiền ghi như sau:

- Chương 18 "Bộ Xây dựng"

- Loại 01 "Ngành công nghiệp"

- Khoản 09 "Công nghiệp vật liệu xây dựng"

- Hạng 2 "Công nghiệp sản xuất xi măng và các vật liệu kết dính khác".

- Mục 27 "Thu khấu hao cơ bản nhà ở".

III- ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Bộ, các ngành, các địa phương, các cơ quan tài chính, Kho bạc Nhà nước, các cục thuế và các cơ quan khác có liên quan thực hiện và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc phải hạch toán và quyết toán các khoản thu về tiền cho thuê nhà ở và khấu hao cơ bản nhà ở nộp vào ngân sách theo đúng những hướng dẫn bổ sung về các mục thu của Mục lục ngân sách Nhà nước quy định tại Thông tư này.

 

Hồ Tế

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 10-TC/NSNN năm 1993 bổ sung Mục lục ngân sách Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.481
DMCA.com Protection Status

IP: 54.209.202.123