Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" TCN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 1784 văn bản

1

Thông tư 07-TD/TCN năm 1958 giải thích việc thi hành Chỉ thị 014-TTg quy định tạm thời nguyên tắc Ngân hàng quốc gia cho Mậu dịch Quốc doanh vay tiền thu mua nông, lâm, thổ, hải sản và hàng hóa do Bộ Thương Nghiệp- Ngân Hàng Quốc Gia ban hành

BỘ THƯƠNG NGHIỆP-NGÂN HÀNG QUỐC GIA ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 07-TD/TCN Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 1958 THÔNG TƯ GIẢI THÍCH VỀ VIỆC THI HÀNH CHỈ THỊ SỐ

Ban hành: 28/02/1958

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2007

2

Quyết định 23/2006/QĐ-BCN ban hành Tiêu chuẩn ngành về 16 TCN 978: 2006 đến 16 TCN 985: 2006 do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Công nghệ) về việc ban hành các tiêu chuẩn; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này 08 tiêu chuẩn ngành có số hiệu như sau: 16 TCN 978: 2006 đến 16 TCN 985: 2006 Các tiêu chuẩn này được khuyến khích áp dụng đối với các cơ sở nghiên cứu, đào tạo và các doanh nghiệp

Ban hành: 14/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2007

3

Quyết định 25/2006/QĐ-BCN về việc ban hành Tiêu chuẩn ngành từ 16 TCN 992: 2006 đến 16 TCN 998: 2006 do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) về việc ban hành các tiêu chuẩn; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này 06 tiêu chuẩn ngành có số hiệu như sau: 16 TCN 992: 2006 đến 16 TCN 998: 2006 Các tiêu chuẩn này được khuyến khích áp dụng đối với

Ban hành: 14/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2007

4

Quyết định 26/2006/QĐ-BCN về việc ban hành Tiêu chuẩn ngành từ 16 TCN 999: 2006 đến 16 TCN 1005: 2006 do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

và Công nghệ) về việc ban hành các tiêu chuẩn; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này 07 Tiêu chuẩn ngành có số hiệu như sau: 16 TCN 999: 2006 đến 16 TCN 1005: 2006 Các Tiêu chuẩn này được khuyến khích áp dụng đối với các cơ sở nghiên cứu, đào tạo và các

Ban hành: 14/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2007

5

Quyết định 24/2006/QĐ-BCN ban hành Tiêu chuẩn ngành từ 16 TCN 986: 2006 đến 16 TCN 991: 2006 do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

là Bộ Khoa học và Công nghệ) về việc ban hành các tiêu chuẩn; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ; QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này 06 Tiêu chuẩn ngành có số hiệu như sau: 16 TCN 986: 2006 đến 16 TCN 991: 2006 Các Tiêu chuẩn này được khuyến khích áp dụng đối với các cơ sở nghiên cứu, đào

Ban hành: 14/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2007

6

Quyết định 22/2006 /QĐ-BCN về việc ban hành Tiêu chuẩn ngành từ 16 TCN 962: 2006 đến 16 TCN 977: 2006 do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

nghệ) về việc ban hành các tiêu chuẩn; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này 16 tiêu chuẩn ngành có số hiệu như sau: 16 TCN 962: 2006 đến 16 TCN 977: 2006 Các tiêu chuẩn này được khuyến khích áp dụng đối với các cơ sở nghiên cứu, đào tạo và các doanh nghiệp sản

Ban hành: 14/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2007

7

Quyết định 48/1999/QĐ-BCN về tiêu chuẩn ngành 16 TCN 836-99 đến 16 TCN 843-99, 80 TCN 01-99 đến 80 TCN 10-99 (tiêu chuẩn soát xét) do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp; Căn cứ Pháp lệnh Chất lượng hàng hóa ngày 27/12/1990; Xét đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Quản lý Công nghệ và Chất lượng sản phẩm, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1: Nay ban hành tiêu chuẩn ngành có hiệu số sau: 16 TCN 836-99 đến 16 TCN 843-99 80 TCN 01-99 đến 80 TCN 10-99 (tiêu chuẩn

Ban hành: 02/08/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

8

Quyết định 4090/QĐ-BNN-KHCN năm 2006 tiêu chuẩn ngành về thủy lợi 14TCN 197 : 2006 và 14TCN 198 : 2006 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

NGÀNH VỀ THỦY LỢI 14TCN 197 : 2006 VÀ 14TCN 198 : 2006 BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 07 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Căn cứ Quy chế xây dựng, ban hành, phổ biến và kiểm tra

Ban hành: 29/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2013

9

Quyết định 3966/QĐ-BNN-KHCN năm 2006 ban hành Tiêu chuẩn ngành về đá xây dựng công trình thủy lợi 14TCN 183 : 2006 đến 14TCN 185 : 2006 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

NGÀNH VỀ ĐÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI 14TCN 183 : 2006 ĐẾN 14TCN 185 : 2006 BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định 86/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Căn cứ Quy chế xây dựng, ban hành, phổ

Ban hành: 25/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2010

10

Quyết định 77/1999/QĐ-BCN ban hành tiêu chuẩn ngành 16 TCN 868-99 đến 16 TCN 877-99 do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

74/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp; Căn cứ Pháp lệnh Chất lượng hàng hoá ngày 27/12/1990; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý Công nghệ và Chất lượng Sản phẩm, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Nay ban hành tiêu chuẩn ngành có số hiệu sau : 16 TCN 868-99 đến 16 TCN 877-99;

Ban hành: 01/12/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2009

11

Quyết định 49/1999/QĐ-BCN ban hành tiêu chuẩn ngành 16 TCN 868-99 đến 16 TCN 889-99 do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

hiệu số sau: 16 TCN 868-99 đến 16 TCN 889-99 Như phụ lục kèm theo Quyết định này. Điều 2: Các tiêu chuẩn này ban hành để khuyến khích áp dụng ở tất cả các đơn vị trong ngành./. Nơi nhận: - Như trên, - Tổng cục TC-ĐL-CL, - Lưu VP, CNCL. KT.BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Ban hành: 02/08/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

12

Thông tư 38/2014/TT-BLĐTBXH Quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho 05 nghề: Dịch vụ thương mại hàng không; Đặt chỗ bán vé; Cơ điện lạnh thủy sản; Quản trị bán hàng (CĐN) - Nghiệp vụ bán hàng (TCN); Chế biến mủ cao su do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ, CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ CHO 05 NGHỀ: DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HÀNG KHÔNG; ĐẶT CHỖ BÁN VÉ; CƠ ĐIỆN LẠNH THỦY SẢN; QUẢN TRỊ BÁN HÀNG (CĐN) - NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG (TCN); CHẾ BIẾN MỦ CAO SU Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006; Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính

Ban hành: 30/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2015

13

Quyết định 02/2004/QĐ-BTS Ban hành tiêu chuẩn cấp ngành về Cơ sở nuôi tôm-28 TCN 190:2004, Vùng nuôi cá bè-28 TCN 192:2004 do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

Căn cứ Nghị định số 43/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thuỷ sản ; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ QUYẾT ĐỊNH: Điều 1: Ban hành 04 Tiêu chuẩn cấp Ngành sau đây: 1. 28 TCN 190:2004: Cơ sở nuôi tôm - Điều kiện đảm bảo vệ sinh an

Ban hành: 14/01/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

14

Quyết định 47/2006/QĐ-BCN Ban hành “Quy phạm kỹ thuật an toàn trong các hầm lò than và diệp thạch TCN-14-06-2006” do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

TCN-14-06-2006” BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn công nghiệp, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy phạm kỹ thuật an

Ban hành: 26/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2007

15

Quyết định 43/2006/QĐ-BGTVT Ban hành Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 355-06 "Quy trình thí nghiệm cắt cánh hiện trường" do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 43/2006/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày  19  tháng 12 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH TIÊU CHUẨN NGÀNH 22 TCN 355-06 "QUY TRÌNH THÍ NGHIỆM CẮT

Ban hành: 19/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2006

16

Quyết định 35/2006/QĐ-BCN ban hành Quy phạm kỹ thuật khai thác hầm lò than và diệp thạch 18–TCN–5-2006 do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

VÀ DIỆP THẠCH 18–TCN–5-2006 BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn công nghiệp, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này

Ban hành: 13/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2006

17

Quyết định 16/2006/QĐ-BGTVT ban hành tiêu chuẩn ngành về Tổ chức bảo dưỡng tầu bay 22 TCN 337 – 06 do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành

1. Ban hành kèm theo Quyết định này Tiêu chuẩn ngành "Tổ chức bảo dưỡng tầu bay" Số đăng ký: 22 TCN 337 – 06 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; bãi bỏ Quyết định số 371/1998/QĐ-CHK ngày 13/3/1998 của Cục trưởng Cục Hàng không Dân dụng Việt Nam về việc ban hành Quy chế hàng không 145 "Phê

Ban hành: 31/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

18

Quyết định 21/2005/QĐ-BGTVT bổ sung biển báo hiệu vào điều lệ báo hiệu đường bộ 22 TCN 237 - 01 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

BỘ 22 TCN 237 - 01 BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Căn cứ Nghị định số 34/2003/NĐ-CP ngày 04/04/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải; Căn cứ Nghị định số 14/2003/NĐ-CP ngày 19/02/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giao thông đường

Ban hành: 30/03/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2007

19

Quyết định 93/2001/QĐ-BNN Ban hành tiêu chuẩn ngành chuối sấy -10TCN 482-2001,tương ớt -10TCN 483-2001 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

chất lượng hàng hoá; Xét đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Chất lượng sản phẩm, QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Nay ban hành tiêu chuẩn ngành sau: 10TCN 482-2001: Tiêu chuẩn chuối sấy 10TCN 483-2001: Tiêu chuẩn tương ớt (xốt ớt) 10TCN 484-2001: Tiêu chuẩn Ngô ngọt nguyên hạt 10TCN 485-2001: Quy trình sản xuất ngô

Ban hành: 11/09/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

20

Quyết định 3918/QĐ-BNN-KHCN năm 2001 ban hành 12 Tiêu chuẩn ngành về chất lượng sinh lý hạt giống cây trồng lâm nghiệp (04-TCN-34-2001 đến 04-TCN-45-2001) do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

TIÊU CHUẨN NGÀNH 04-TCN-34-2001 ĐẾN 04-TCN-45-2001 BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 1 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và CLSP, Cục

Ban hành: 22/08/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.236.216.93