Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" QUYET DINH 273-CP 1978 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 1119 văn bản

121

Quyết định 52-BT năm 1978 về việc thành lập thị trấn sao đỏ trực thuộc huyện Chí Linh, tỉnh Hải Hưng do Bộ trưởng Phủ Thủ tướng ban hành

năm 1978 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP THỊ TRẤN SAO ĐỎ TRỰC THUỘC HUYỆN CHÍ LINH, TỈNH HẢI HƯNG BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG Căn cứ vào Quyết định số 214-CP ngày 21-11-1970 của Hội đồng Chính phủ ủy nhiệm cho Phủ Thủ tướng phê chuẩn việc phân vạch địa giới có liên quan đến các đơn vị hành chính xã và

Ban hành: 27/03/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2007

122

Quyết định 53-BT năm 1978 về việc thành lập thị trấn Bo và hợp nhất một số xã thuộc huyện Kim Bôi, tỉnh Hà Sơn Bình do Bộ trưởng Phủ Thủ tướng ban hành

ngày 27 tháng 03 năm 1978 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP THỊ TRẤN BO VÀ HỢP NHẤT MỘT SỐ XÃ THUỘC HUYỆN KIM BÔI, TỈNH HÀ SƠN BÌNH BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG Căn cứ vào Quyết định số 214-CP ngày 21-11-1970 của Hội đồng Chính phủ ủy nhiệm cho Phủ thủ tướng phê chuẩn việc phân vạch địa giới có liên quan đến các đơn

Ban hành: 27/03/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2007

123

Quyết định 42A/QĐ-UB năm 1978 về việc thành lập Phòng Vật Giá ở các quận (huyện) do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chí Minh, ngày 23 tháng 3 năm 1978 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP PHÒNG VẬT GIÁ Ở CÁC QUẬN (HUYỆN) ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành chánh các cấp ngày 27.10.1962; Căn cứ vào Nghị định 24-CP ngày 2-2-1976 của Hội-Đồng Chánh Phủ ban hành bản

Ban hành: 23/03/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2009

124

Quyết định 387/QĐ-UB năm 1978 về việc bình ổn và điều chỉnh giá bán lẻ một số hàng tiêu dùng do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

387/QĐ-UB TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 1978 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BÌNH ỔN VÀ ĐIỀU CHỈNH GIÁ BÁN LẺ MỘT SỐ HÀNG TIÊU DÙNG ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Hành chánh các cấp ngày 27-10-1962; Thi hành nghị quyết số 10/CP ngày

Ban hành: 31/03/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2009

125

Quyết định 126-TTg năm 1978 về việc tổ chức nghiên cứu việc sửa đổi và bổ sung các chính sách, chế độ quản lý kinh tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG CÁC CHÍNH SÁCH, CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ KINH TẾ Nghị quyết hội nghị lần thứ ba của Ban chấp hành trung ương Đảng và nghị quyết số 37-CP của Hội đồng Chính phủ đã quy định việc nghiên cứu sửa đổi và bổ sung các chính sách, chế độ quản lý kinh tế để kịp thời phục vụ việc thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 1978 và kế hoạch 5 năm 1976-1980.

Ban hành: 24/02/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2007

126

Quyết định 304/QĐ-UB năm 1978 về việc điều chỉnh giá thu mua lúa và hoa màu do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

304/QĐ-UB TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 3 năm 1978 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH GIÁ THU MUA LÚA VÀ HOA MÀU ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Hành chánh các cấp ngày 27-10-1962; Thi hành Nghị quyết số 10/CP ngày 8-1-1978 của Hội đồng

Ban hành: 14/03/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2009

127

Quyết định 21-BT năm 1978 về việc hợp nhất và điều chỉnh địa giới một số xã thuộc huyện Đức Thọ, tỉnh Nghệ Tĩnh do Bộ trưởng Phủ Thủ tướng ban hành

21-BT,Quyết định 21-BT 1978,Phủ Thủ tướng,Điều chỉnh địa giới xã,Huyện Đức Thọ,Tỉnh Nghệ Tĩnh,Bộ máy hành chính PHỦ THỦ TƯỚNG **** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ***** Số: 21-BT Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 1978

Ban hành: 01/02/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2007

128

Quyết định 846/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 06 công dân hiện đang cư trú tại Hà Lan do Chủ tịch nước ban hành

tịch Việt Nam năm 2008; Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 203/TTr-CP ngày 13/5/2020, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 06 công dân hiện đang cư trú tại Vương quốc Hà Lan (có danh sách kèm theo). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm

Ban hành: 10/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2020

129

Quyết định 1788/QĐ-CTN năm 2017 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

328/TTr-CP ngày 08/8/2017, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 02 công dân hiện đang cư trú tại Hoa Kỳ (có danh sách kèm theo). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi

Ban hành: 06/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2017

130

Quyết định 2914/QĐ-CTN năm 2015 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

662/TTr-CP ngày 26/11/2015, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với: Bà Trần Thị Minh Huệ, sinh ngày 05/9/1978 tại Hải Phòng; hiện cư trú tại: Okinawa-ken, Miyakojima-shi, Gusuku Beaza Nagama 262, Nhật Bản. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn

Ban hành: 22/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2016

131

Quyết định 2385/QĐ-CTN năm 2019 về cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với 07 cá nhân hiện đang cư trú tại tỉnh Thanh Hóa do Chủ tịch nước ban hành

27 tháng 12 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008; Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 641/TTr-CP ngày

Ban hành: 27/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2020

132

Quyết định 2215/QĐ-BKHCN năm 2010 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006; Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và

Ban hành: 18/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2011

133

Quyết định 1178/QĐ-CTN năm 2015 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

237/TTr-CP ngày 25/5/2015, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với: Bà Phạm Thị Tuyết Vân, sinh ngày 06/5/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh; hiện cư trú tại: Fukuoka-ken, Kitakyushu-shi, Kokurakita-ku, Higashi Jono-machi 3-8-402, Nhật Bản. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng

Ban hành: 15/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2015

134

Quyết định 1179/QĐ-CTN năm 2015 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

236/TTr-CP ngày 25/5/2015, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với Trần Đỗ Quốc Dũng, sinh ngày 22/10/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh; hiện cư trú tại: 30 Parkside Place, Unit 307, Malden, MA 02148, Hoa Kỳ. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ

Ban hành: 15/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2015

135

Quyết định 92/QĐ-CTN năm 2017 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

phủ tại Tờ trình số 584/TTr-CP ngày 19/12/2016, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 03 công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bản (có danh sách kèm theo). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong

Ban hành: 10/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2017

136

Quyết định 1639/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 07 công dân hiện đang cư trú tại Lào do Chủ tịch nước ban hành

9 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008; Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 341/TTr-CP ngày 19/8/2019,

Ban hành: 25/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2019

137

Quyết định 410/QĐ-CTN năm 2015 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Chính phủ tại Tờ trình số 26/TTr-CP ngày 23/01/2015, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với: Bà Lê Kim Duyên, sinh ngày 10/01/1978 tại Đồng Tháp; hiện cư trú tại: Flat 2210, Block 5, Kwai Shing West Estate, Hong Kong. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

Ban hành: 12/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2015

138

Quyết định 2045/QĐ-CTN năm 2019 về cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với 65 cá nhân hiện đang cư trú tại tỉnh Nghệ An do Chủ tịch nước ban hành

523/TTr-CP ngày 21/10/2019, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với 65 cá nhân hiện đang cư trú tại tỉnh Nghệ An (có danh sách kèm theo). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong Danh sách chịu trách nhiệm

Ban hành: 19/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2019

139

Quyết định 555/QĐ-CTN năm 2017 về thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

49/TTr-CP ngày 20/02/2017, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 112 công dân hiện đang cư trú tại Singapore (có danh sách kèm theo). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm

Ban hành: 20/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2017

140

Quyết định 2005/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 12 công dân hiện đang cư trú tại Hồng Kông (Trung Quốc) do Chủ tịch nước ban hành

2008; Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 516/TTr-CP ngày 13/10/2020, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 12 công dân hiện đang cư trú tại Hồng Kông (Trung Quốc) (có danh sách kèm theo). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng

Ban hành: 12/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.58.220