Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" QUYET DINH 273-CP 1978 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 1119 văn bản

181

Quyết định 183-KHKT/QĐ năm 1978 sửa đổi các tiêu chuẩn nhà nước TCVN 377-70 và TCVN 378-70 do Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật nhà nước ban hành

183-KHKT/QD,Quyết định 183-KHKT 1978,Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nh,Rượu lúa mới UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 183-KHKT/QĐ Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 1978

Ban hành: 22/05/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2007

182

Quyết định 70-BT năm 1978 về việc hợp nhất xã Phú Diễn và xã Minh Khai thuộc huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội, thành một xã lấy tên là xã Phú Minh do Bộ trưởng Phủ thủ tướng ban hành

tháng 04 năm 1978 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỢP NHẤT XÃ PHÚ DIỄN VÀ XÃ MINH KHAI THUỘC HUYỆN TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, THÀNH MỘT XÃ LẤY TÊN LÀ XÃ PHÚ MINH BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG Căn cứ vào Quyết định số 214-CP ngày 02-11-1970 của Hội đồng Chính phủ ủy nhiệm cho Phủ thủ

Ban hành: 20/04/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2007

183

Quyết định 74-BT năm 1978 về việc hợp nhất xã Cam Giang và Xã Cam An thuộc huyện Bến Hải, tỉnh Bình Trị Thiên, thành một xã lấy tên là xã Cam Giang do Bộ trưởng Phủ thủ tướng ban hành

tháng 04 năm 1978 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỢP NHẤT XÃ CAM GIANG VÀ XÃ CAM AN THUỘC HUYỆN BẾN HẢI, TỈNH BÌNH TRỊ THIÊN, THÀNH MỘT XÃ LẤY TÊN LÀ XÃ CAM GIANG BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG Căn cứ vào Quyết định số 214-CP ngày 21-11-1970 của Hội đồng Chính phủ ủy nhiệm cho Phủ thủ tướng phê chuẩn việc phân vạch

Ban hành: 20/04/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2007

184

Quyết định 1520/QĐ-UB năm 1978 về việc phân phối nhà do Nhà nước quản lý cho cơ quan, đơn vị và cán bộ, công nhân viên chức trong thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

1520/QD-UB,Quyết định 1520 1978,Thành phố Hồ Chí Minh,Cơ quan,Nhà do Nhà nước quản lí,Đơn vị,Thành phố Hồ Chí Minh,Cán bộ công nhân viên chức,Quy định phân phối nhà,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 11/07/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2009

185

Quyết định 71-BT năm 1978 về việc chia xã Ia lang thành hai xã lấy tên là xã Ia Lang và xã Ia Krông thuộc huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai-Kon Tum do Bộ trưởng Phủ thủ tướng ban hành

tháng 04 năm 1978 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHIA XÃ IA LANG THÀNH HAI XÃ LẤY TÊN LÀ XÃ IA LANG VÀ XÃ IA KRÔNG THUỘC HUYỆN CHƯ PRÔNG, TỈNH GIA LAI-KON TUM BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG Căn cứ vào Quyết định số 214-CP ngày 21-11-1970 của Hội đồng Chính phủ ủy nhiệm cho Phủ thủ

Ban hành: 20/04/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2007

186

Quyết định 73-BT năm 1978 về việc hợp nhất các xã Trà Thọ, Trà Tây, Trà Xinh và Trà Trung thành một xã lấy tên là xã Trà Thọ thuộc huyện Trà Bồng, tỉnh Nghĩa Bình do Bộ trưởng Phủ thủ tướng ban hành

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 1978 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỢP NHẤT CÁC XÃ TRÀ THỌ, TRÀ TÂY, TRÀ XINH VÀ TRÀ TRUNG THÀNH MỘT XÃ LẤY TÊN LÀ XÃ TRÀ THỌ THUỘC HUYỆN TRÀ BỒNG, TỈNH NGHĨA BÌNH BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG Căn cứ vào Quyết định số 214-CP ngày 21-11-1970 của Hội đồng Chính phủ ủy nhiệm cho Phủ

Ban hành: 20/04/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2007

187

Quyết định 1372/QĐ-CTN năm 2019 về cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với 294 cá nhân hiện đang cư trú tại tỉnh Sơn La do Chủ tịch nước ban hành

Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008; Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 280/TTr-CP

Ban hành: 14/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2019

188

Quyết định 654/QĐ-UB năm 1978 về khu vực đậu các loại xe chuyên chở hành khách, hàng hóa và tàu thuyền tại thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

654/QD-UB,Quyết định 654 1978,Thành phố Hồ Chí Minh,Thành phố Hồ Chí Minh,Xe chuyên chở hành khách,Xe chuyên chở hàng hóa,Tàu thuyền,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------

Ban hành: 13/05/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2009

189

Quyết định 38-BT năm 1978 về việc hợp nhất xã Hua Nà và xã Mường Cang thành một xã mới lấy tên là xã Nà Cang thuộc huyện Than Uyên, tỉnh Hoàng Liên Sơn do Bộ trưởng Phủ Thủ tướng ban hành

ngày 25 tháng 02 năm 1978 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỢP NHẤT XÃ HUA NÀ VÀ XÃ MƯỜNG CANG THÀNH MỘT XÃ MỚI LẤY TÊN LÀ XÃ NÀ CANG THUỘC HUYỆN THAN UYÊN, TỈNH HOÀNG LIÊN SƠN BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG Căn cứ vào Quyết định số 214-CP ngày 21-11-1970 của Hội đồng Chính phủ ủy nhiệm cho Phủ thủ tướng phân vạch địa giới các

Ban hành: 25/02/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2007

190

Quyết định 51-BT năm 1978 về việc hợp nhất một số xã thuộc các huyện Nam Ninh, Kim Sơn và Lý Nhân, tỉnh Hà Nam Ninh và thành lập xã Nam Điền thuộc huyện Nghĩa Hưng cùng tỉnh do Bộ trưởng Phủ Thủ tướng ban hành

51-BT Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 1978 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỢP NHẤT MỘT SỐ XÃ THUỘC CÁC HUYỆN NAM NINH, KIM SƠN VÀ LÝ NHÂN, TỈNH HÀ NAM NINH VÀ THÀNH LẬP XÃ NAM ĐIỀN THUỘC HUYỆN NGHĨA HƯNG CÙNG TỈNH BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG Căn cứ vào Quyết định số 214-CP ngày 21-11-1970 của Hội đồng Chính

Ban hành: 27/03/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2007

191

Quyết định 442/QĐ-UB năm 1978 ban hành tiêu chuẩn phân phối diện tích làm việc và diện tích ở của cán bộ, công nhân trong biên chế Nhà nước thuộc thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

442/QD-UB,Quyết định 442 1978,Thành phố Hồ Chí Minh,Thành phố Hồ Chí Minh,Tiêu chuẩn phân phối diện tích làm việc,Tiêu chuẩn phân phối diện tích ở,Cán bộ công nhân biên chế nhà nước,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự

Ban hành: 12/04/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2009

192

Quyết định 863/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 09 công dân hiện đang cư trú tại Lào do Chủ tịch nước ban hành

5 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008; Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 169/TTr-CP ngày 06/5/2019,

Ban hành: 29/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2019

193

Quyết định 341/QĐ-UB năm 1978 về việc xóa bỏ kinh doanh thương nghiệp của các nhà tư sản, chuyển các nhà tư sản thương nghiệp sang sản xuất do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

phối mới, cần phải chấm dứt hẳn kinh doanh thương nghiệp của các nhà tư sản và chuyển các nhà tư sản thương nghiệp sang sản xuất theo đúng chính sách của Nhà nước, Thi hành quyết định số 100-CP ngày 12-4-1977 và chỉ thị số 115-TTg ngày 16-2-1978 của Thủ tướng Chính phủ về việc cải tạo thương nghiệp tư bản chủ nghĩa ở các tỉnh, thành phố phía

Ban hành: 23/03/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2009

194

Quyết định 22-BT năm 1978 về việc hợp nhất và điều chỉnh địa giới một số xã thuộc các huyện Nam Ninh, Vụ Bản, Lý Nhân và Kim Sơn thuộc tỉnh Hà Nam Ninh do Bộ trưởng Phủ Thủ tướng ban hành

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 1978 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỢP NHẤT VÀ ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI MỘT SỐ XÃ THUỘC CÁC HUYỆN NAM NINH, VỤ BẢN, LÝ NHÂN VÀ KIM SƠN THUỘC TỈNH HÀ NAM NINH BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG Căn cứ vào quyết định số 214-CP ngày 21-11-1970 của Hội đồng Chính phủ ủy nhiệm cho Phủ thủ tướng phê chuẩn

Ban hành: 01/02/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2007

195

Quyết định 1518/QĐ-UB năm 1977 về việc tiến hành công tác cải tạo, quy hoạch, điều chỉnh và thống nhất quản lý nhà đất ở Thành phố năm 1977 – 1978 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

chánh các cấp ngày 27-10-1962 ; Căn cứ vào quyết định số 111-CP ngày 14-4-1977 của Hội đồng Chánh phủ ban hành chánh sách quản lý, cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với nhà đất ở các đô thị, các tỉnh phía Nam ; Căn cứ vào quyết định cuộc họp ngày 5-10-1977 của Thường vụ Thành ủy xét duyệt công tác cải tạo nhà đất 2 năm 1977 – 1978 và kế hoạch cải

Ban hành: 23/11/1977

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2009

196

Quyết định 598/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 12 công dân hiện đang cư trú tại Hồng Kông (Trung Quốc) do Chủ tịch nước ban hành

tháng 4 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008; Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 67/TTr-CP ngày 15/3/2019,

Ban hành: 11/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2019

197

Quyết định 722/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch thực hiện Nghị định 30/2017/NĐ-CP về Quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Gia Lai

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 30/2017/NĐ-CP NGÀY 21/3/2017 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUY ĐỊNH TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ luật Phòng, chống thiên tai năm 2013;

Ban hành: 06/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2017

198

Quyết định 320/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 18 công dân hiện đang cư trú tại Malaysia do Chủ tịch nước ban hành

2020 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008; Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 32/TTr-CP ngày 31/01/2020, QUYẾT

Ban hành: 17/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2020

199

Quyết định 144/QĐ-CTN năm 2014 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI 2CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008; Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 513/TTr-CP ngày 18/12/2013, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cho

Ban hành: 01/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2014

200

Quyết định 2730/QĐ-CTN năm 2015 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

năm 2008; Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 634/TTr-CP ngày 18/11/2015, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 08 công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bản (có danh sách kèm theo). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch

Ban hành: 08/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.234.213