Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" QUYET DINH 273-CP 1978 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 1119 văn bản

81

Quyết định 45-CP năm 1978 về việc giao nhiệm vụ cho ban tổ chức của Chính phủ quản lý kế hoạch lao động và tiền lương thuộc các ngành không sản xuất vật chất do Hội đồng Chính phủ ban hành

45-CP,Quyết định 45-CP 1978,Hội đồng Chính phủ,Ngành không sản xuất vật chất,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 45-CP Hà Nội, ngày 02

Ban hành: 02/03/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2007

82

Quyết định 1443/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Nguyễn Lộc Kim Ngân do Chủ tịch nước ban hành

27 tháng 8 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008; Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 305/TTr-CP ngày

Ban hành: 27/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2019

83

Quyết định 476-TTg năm 1978 sửa đổi Nghị định 203-CP năm 1962 về giao thông vận tải đường biển[2][1] do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 1978 QUYẾT ĐỊNH [1]VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỂM TRONG NGHỊ ĐỊNH SỐ 203-CP NGÀY 19/11/1962 VỀ GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐƯỜNG BIỂN [2][1] THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Nghị định số 172-CP ngày 01/11/1973 phần quy định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của các Bộ trong lĩnh vực quản

Ban hành: 28/09/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2007

84

Quyết định 2846/QĐ-BKHCN năm 2008 công bố tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006; Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật

Ban hành: 24/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2010

85

Quyết định 800/QĐ-CTN năm 2018 về cho trở lại quốc tịch Việt Nam đối với Bà Teng, Chiao-Ying do Chủ tịch nước ban hành

số 53/TTr-CP ngày 01/3/2018, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cho trở lại quốc tịch Việt Nam đối với: Bà Teng, Chiao-Ying, sinh ngày 10/5/1978 tại Thành phố Hồ Chí Minh Có tên gọi Việt Nam là: Đặng Thị Kiều Oanh Hiện cư trú tại: ấp Gò Cát, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực

Ban hành: 17/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2018

86

Quyết định 802/QĐ-CTN năm 2018 về cho trở lại quốc tịch Việt Nam đối với Ông Li Shih Yee do Chủ tịch nước ban hành

số 61/TTr-CP ngày 01/3/2018, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cho trở lại quốc tịch Việt Nam đối với: Ông Li Shih Yee, sinh ngày 14/5/1978 tại Thành phố Hồ Chí Minh Có tên gọi Việt Nam là: Lý Thế Nghi Hiện cư trú tại: 42/52 Huỳnh Thiện Lộc, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ

Ban hành: 17/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2018

87

Quyết định 576-TTg năm 1978 về nguyên tắc xác định giá cố định và thành lập tổ chức lập bảng giá cố định mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

năm 1978 QUYẾT ĐỊNH VỀ NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH GIÁ CỐ ĐỊNH VÀ THÀNH LẬP TỔ CHỨC LẬP BẢNG GIÁ CỐ ĐỊNH MỚI THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ vào yêu cầu của công tác kế hoạch hóa nền kinh tế quốc dân, công tác thống kê và các công tác nghiên cứu kinh tế khác. Xét bảng giá cố định ban hành theo quyết định số 198-CP ngày

Ban hành: 12/12/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2007

88

Quyết định 521/QĐ-UB năm 1978 xử lý dược phòng Viết Khâm 139 Đinh Tiên Hoàng Quận 1, vi phạm quy định hành nghề do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

521/QD-UB,Quyết định 521 1978,Thành phố Hồ Chí Minh,Xử lý dược phòng Viết Khâm,Vi phạm quy định hành nghề,139 Đinh Tiên Hoàng Quận 1,Vi phạm hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 20/04/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2012

89

Quyết định 580-TTg năm 1978 về việc chỉ định các thành viên của Hội đồng tiêu hủy tiền Ngân hàng cũ ở trung ương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1978 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHỈ ĐỊNH CÁC THÀNH VIÊN CỦA HỘI ĐỒNG TIÊU HỦY TIỀN NGÂN HÀNG CŨ Ở TRUNG ƯƠNG THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Tiếp theo Quyết định của Hội đồng Chính phủ số 320-CP ngày 15-12-1978 về việc thành lập Hội đồng tiêu hủy tiền Ngân hàng cũ; Theo đề nghị của các đồng chí Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ

Ban hành: 15/12/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2007

90

Quyết định 1150/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 02 công dân hiện đang cư trú tại Áo do Chủ tịch nước ban hành

Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008; Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 224/TTr-CP

Ban hành: 03/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2019

91

Quyết định 186/QĐ-UB năm 1978 quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Tài chánh thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

186/QD-UB,Quyết định 186 1978,Thành phố Hồ Chí Minh,Tổ chức hoạt động,Sở tài chính thành phố,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 08/09/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2009

92

Quyết định 182/QĐ-UB năm 1978 quy định về tổ chức và hoạt động của Ủy ban Vật giá thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

tháng 8 năm 1978 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢN QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN VẬT GIÁ THÀNH PHỐ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Hành chánh các cấp ngày 27-10-1962; Căn cứ nghị định số 24/CP ngày 2-2-1976 của Hội đồng Chính phủ ban

Ban hành: 31/08/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2009

93

Quyết định 307-TTg năm 1978 về việc giải quyết khoản tiền trên mức đổi ngay của các hộ nhân dân do Thủ tướng Chính phủ ban hành

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT KHOẢN TIỀN TRÊN MỨC ĐỔI NGAY CỦA CÁC HỘ NHÂN DÂN Để thi hành các điều 4, 5, 6, 8, 9 và 10 trong Quyết định số 88-CP ngày 25-4-1978 của Hội đồng Chính phủ, nhằm bảo đảm quyền sở hữu đối với các khoản thu nhập hợp pháp của nhân dân, Thủ tướng  Chính phủ quyết định giải quyết khoản tiền vượt mức đổi ngay và

Ban hành: 04/06/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2007

94

Quyết định 157/QĐ-UBnăm 1978 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

157/QD-UB,Quyết định 157 1978,Thành phố Hồ Chí Minh,Chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức,Quyền hạn,Sở Xây dựng,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------

Ban hành: 26/07/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2009

95

Quyết định 153/QĐ-UB năm 1978 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thủy lợi do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 7 năm 1978 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ THỦY LỢI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Hành chánh các cấp ngày 27-10-1962; Căn cứ nghị định số 24/CP ngày

Ban hành: 24/07/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2009

96

Quyết định 828/QĐ-UB năm 1978 quy định tạm thời về nghĩa vụ lao động của nhân dân thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

828/QD-UB,Quyết định 828 1978,Thành phố Hồ Chí Minh,Nghĩa vụ lao động,Thành phố Hồ Chí Minh,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------- Số: 828/QĐ-UB

Ban hành: 23/05/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2009

97

Quyết định 830/QĐ-BKHCN năm 2007 hủy bỏ Tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

tháng 05 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỦY BỎ TCVN BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006; Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học

Ban hành: 23/05/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2012

98

Quyết định 573-KHKT/QĐ năm 1978 ban hành 39 tiêu chuẩn Nhà nước do Chủ nhiệm Ủy ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước ban hành

Số: 573-KHKT/QĐ Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 1978 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH 39 TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC CHỦ NHIỆM ỦY BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC Căn cứ Nghị định số 123-CP ngày 24-08-1963 của Hội đồng Chính phủ về việc nghiên cứu, xây dựng, xét duyệt, ban hành và quản lý các tiêu chuẩn kỹ

Ban hành: 30/12/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2007

99

Quyết định 574-KHKT/QĐ năm 1978 ban hành 54 tiêu chuẩn Nhà nước do Chủ nhiệm Ủy ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước ban hành

******* Số: 574-KHKT/QĐ Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 1978 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH 54 TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC CHỦ NHIỆM ỦY BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC Căn cứ Nghị định số 123-CP ngày 24-08-1963 của Hội đồng Chính phủ về việc nghiên cứu, xây dựng, xét duyệt, ban hành và

Ban hành: 30/12/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2007

100

Quyết định 575-KHKT/QĐ năm 1978 ban hành 48 tiêu chuẩn Nhà nước do Chủ nhiệm Ủy ban khoa học và kỹ thuật nhà nước ban hành

Số: 575-KHKT/QĐ Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 1978 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH 48 TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC CHỦ NHIỆM ỦY BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC Căn cứ Nghị định số 123-CP ngày 24-08-1963 của Hội đồng Chính phủ về việc nghiên cứu, xây dựng, xét duyệt, ban hành và quản lý các tiêu chuẩn kỹ

Ban hành: 30/12/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2007

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.180.226