Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" QUYET DINH 273-CP 1978 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 1119 văn bản

161

Quyết định 1260/QĐ-CTN năm 2015 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

280/TTr-CP ngày 09/6/2015, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 13 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (có danh sách kèm theo). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách

Ban hành: 30/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2015

162

Quyết định 178/QĐ-UB năm 1978 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ty Lâm nghiệp thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

178/QD-UB,Quyết định 178 1978,Thành phố Hồ Chí Minh,Chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức,Quyền hạn,Ty Lâm nghiệp,Thành phố Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 21/08/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2009

163

Quyết định 162/QĐ-UB năm 1978 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thủy sản thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

ngành thủy sản do Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố đề ra. - Về phân công quản lý việc nuôi cá nước ngọt theo tinh thần quyết định số 66-CP ngày 28-3-1978 của Hội đồng Chính phủ về việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý cá nước ngọt từ Bộ Nông nghiệp sang Bộ Hải sản, Sở Thủy sản bàn bạc nhất trí với Sở Nông nghiệp, báo cáo với Ủy ban Nhân dân

Ban hành: 01/08/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2009

164

Quyết định 183/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 68 công dân hiện đang cư trú tại Singapore do Chủ tịch nước ban hành

594/TTr-CP ngày 29/12/2017, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 68 công dân hiện đang cư trú tại Singapore (có danh sách kèm theo). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm

Ban hành: 06/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2018

165

Quyết định 140/QĐ-UB năm 1978 quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

140/QD-UB,Quyết định 140 1978,Thành phố Hồ Chí Minh,Chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức,Sở giao thông vận tải thành phố,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------

Ban hành: 26/06/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2009

166

Quyết định 1462/QĐ-CTN năm 2016 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

tại Tờ trình số 180/TTr-CP ngày 28/6/2016, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 08 công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bản (có danh sách kèm theo). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh

Ban hành: 15/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2016

167

Quyết định 632-VT/GC năm 1978 về quy định tạm thời biểu cước lưu kho bãi tại các kho bãi do công ty đại lý vận tải miền Nam quản lý do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 1978 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI BIỂU CƯỚC LƯU KHO BÃI TẠI CÁC KHO BÃI DO CÔNG TY ĐẠI LÝ VẬN TẢI MIỀN NAM QUẢN LÝ BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Căn cứ Nghị định số 158-CP ngày 04/7/1974 của Hội đồng Chính phủ quy định tổ chức bộ máy của Bộ Giao thông vận tải;

Ban hành: 21/03/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2007

168

Quyết định 58/QĐ-UB năm 1978 quy định về tổ chức và hoạt động của các tổ chức thanh tra của Nhà nước ở thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

58/QD-UB,Quyết định 58 1978,Thành phố Hồ Chí Minh,Tổ chức hoạt động,Thành phố Hồ Chí Minh,Tổ chức thanh tra nhà nước,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 17/04/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2009

169

Quyết định 3892/QĐ-BGTVT năm 2016 điều chỉnh danh sách cá nhân, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực giao thông vận tải thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Giao thông vận tải

3892/QD-BGTVT,Quyết định 3892 2016,Bộ Giao thông vận tải,Tổ chức giám định tư pháp,Danh sách cá nhân tổ chức giám định ,Giám định tư pháp,Lĩnh vực giao thông vận tải ,Dịch vụ pháp lý,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 02/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2017

170

Quyết định 1268/QĐ-CTN năm 2016 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

tại Tờ trình số 152/TTr-CP ngày 02/6/2016, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 04 công dân hiện đang cư trú tại Hồng Kông (Trung Quốc) (có danh sách kèm theo). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên

Ban hành: 23/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2016

171

Quyết định 4142/QĐ-UB năm 1978 về giá biểu tạm thời thu tiền nhà thuộc diện Nhà nước quản lý tại thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

4142/QD-UB,Quyết định 4142 1978,Thành phố Hồ Chí Minh,Thành phố Hồ Chí Minh,Nhà do Nhà nước quản lí,Giá biểu tạm thời,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------

Ban hành: 30/12/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2009

172

Quyết định 1270/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 11 công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bản do Chủ tịch nước ban hành

29 tháng 7 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008; Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 268/TTr-CP ngày

Ban hành: 29/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2019

173

Quyết định 232/QĐ-UB năm 1978 về việc tổ chức và quản lý mạng lưới thương nghiệp xã hội chủ nghĩa trong thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

232/QD-UB,Quyết định 232 1978,Thành phố Hồ Chí Minh,Tổ chức quản lý,Mạng lưới thương nghiệp xã hội chủ nghĩa,Thành phố Hồ Chí Minh,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 02/12/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2009

174

Quyết định 2055/QĐ-CTN năm 2015 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với công dân Việt Nam đang cư trú tại Cộng hòa Áo do Chủ tịch nước ban hành

395/TTr-CP ngày 26/8/2015, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 04 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Áo (có danh sách kèm theo). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm

Ban hành: 16/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2015

175

Quyết định 1997/QĐ-CTN năm 2015 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với công dân đang cư trú tại Cộng hòa Áo do Chủ tịch nước ban hành

380/TTr-CP ngày 17/8/2015, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 03 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Áo (có danh sách kèm theo). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách

Ban hành: 11/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2015

176

Quyết định 412/QĐ-CTN năm 2015 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

49/TTr-CP ngày 11/02/2015, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 19 công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bản (có danh sách kèm theo). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi

Ban hành: 12/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2015

177

Quyết định 193/QĐ-UB năm 1978 về việc thành lập Ban Phân vùng kinh tế trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chí Minh, ngày 21 tháng 9 năm 1978 QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN PHÂN VÙNG KINH TẾ TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Hành chánh các cấp ngày 27-10-1962; Căn cứ vào quyết định số 270/CP ngày

Ban hành: 21/09/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2009

178

Quyết định 127-BT năm 1978 về việc chia xã Bình Hòa thuộc huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An, thành hai xã lấy tên là xã Bình Hòa Đông và xã Bình Hòa Tây do Bộ trưởng Phủ thủ tướng ban hành.

tháng 07 năm 1978                                                               QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHIA XÃ BÌNH HÒA THUỘC HUYỆN MỘC HÓA, TỈNH LONG AN, THÀNH HAI XÃ LẤY TÊN LÀ XÃ BÌNH HÒA ĐÔNG VÀ XÃ BÌNH HÒA TÂY BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG Căn cứ vào quyết định số 214-CP ngày 21/11/1970 của Hội đồng Chính phủ ủy

Ban hành: 20/07/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2007

179

Quyết định 217-LB/QĐ năm 1978 ban hành quy phạm tạm thời về nối đất các thiết bị điện do Bộ trưởng Bộ Lao động -Chủ nhiệm Ủy ban khoa học kỹ thuật Nhà nước ban hành

217-LB/QĐ Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 1978 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY PHẠM TẠM THỜI VỀ NỐI ĐẤT CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG CHỦ NHIỆM ỦY BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC Căn cứ vào Điều lệ tạm thời về bảo hộ lao động ban hành kèm theo nghị định số 181-CP ngày 18-12-1964 của Hội

Ban hành: 12/06/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2007

180

Quyết định 196-KHKT/QĐ năm 1978 về Quy phạm tạm thời phòng chống ảnh hưởng của đường dây điện lực đối với đường dây thông tin truyền thanh và tín hiệu đường sắt do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

196-KHKT/QD,Quyết định 196-KHKT 1978,Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nh,Phòng chống ảnh hưởng đường dây điện lực,Đường dây thông tin truyền thanh,Tín hiệu đường sắt,Công nghệ thông tin UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/05/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2007

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.234.213