Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" DIEU CHINH DIA GIOI XA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 301-320 trong 74848 văn bản

301

Nghị định 60/2006/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường; thành lập phường thuộc thị Tân An, tỉnh Long An

60/2006/ND-CP,Nghị định 60 2006,Chính phủ,Điều chỉnh địa giới hành chính,Thành lập phường,Thị Tân An,Tỉnh Long An,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 60/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày

Ban hành: 19/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2006

302

Nghị quyết 02/2008/NQ-HĐND về điều chỉnh địa giới hành chính huyện Lập Thạch, thành lập huyện Sông Lô tỉnh Vĩnh Phúc

Chính phủ) về điều chỉnh địa giới hành chính đối với những huyện, địa giới chưa hợp lý; Xét Tờ trình số: 56/TTr-UBND ngày 19-3-2008 của UBND tỉnh về việc đề nghị điều chỉnh địa giới hành chính huyện Lập Thạch để thành lập huyện Sông Lô; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và thảo luận, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Thông qua đề

Ban hành: 24/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2015

303

Quyết định 1166/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch thực hiện xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững tại các ấp thuộc các khó khăn, biên giới tỉnh An Giang giai đoạn 2018-2020

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GẮN VỚI GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TẠI CÁC ẤP THUỘC CÁC KHÓ KHĂN, BIÊN GIỚI TỈNH AN GIANG GIAI ĐOẠN 2018 - 2020 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương được Quốc hội thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị quyết số

Ban hành: 16/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2019

304

Nghị định 23/2008/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường, để thành lập phường thuộc thành phố Hà Đông, thành phố Sơn Tây, tỉnh Hà Tây

23/2008/ND-CP,Nghị định 23 2008,Chính phủ,Thành phố Hà Đông,Thành phố Sơn Tây,Tỉnh Hà Tây,Thành lập phường,Điều chỉnh địa giới hành chính,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 23/2008/NĐ-CP

Ban hành: 01/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2008

305

Nghị quyết 17/2011/NQ-HĐND thông qua đề án mở rộng thành phố Bến Tre trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính tách Mỹ Thành và một phần Hữu Định, huyện Châu Thành để nhập vào thành phố Bến Tre; thành lập mới Thạnh Lợi trên cơ sở tách Thạnh Phong, Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú

17/2011/NQ-HDND,Nghị quyết 17 2011,Tỉnh Bến Tre,Mở rộng thành phố,Địa giới hành chính,Bản đồ địa giới hành chính,Điều chỉnh địa giới hành chính xã,Hồ sơ bản đồ địa giới hành chính ,Điều chỉnh địa giới hành chính,Đề án thành lập mới,Thành lập mới ấp khu phố ,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN

Ban hành: 09/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2013

306

Nghị định 08/2008/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường, thành lập phường thuộc thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

08/2008/ND-CP,Nghị định 08 2008,Chính phủ,Thành phố Phan Rang Tháp Chàm,Tỉnh Ninh Thuận,Điều chỉnh địa giới hành chính,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 08/2008/NĐ-CP Hà

Ban hành: 21/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2008

307

Thông tư 55/2017/TT-BTNMT về định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

55/2017/TT-BTNMT,Thông tư 55 2017,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Định mức kinh tế kỹ thuật,Cơ sở dữ liệu địa giới hành chính,Địa giới hành chính,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2018

308

Nghị quyết 59/NQ-CP năm 2020 về xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Hải Dương và thành phố Hải Phòng tại khu vực Nông trường Quý Cao do lịch sử để lại do Chính phủ ban hành

59/NQ-CP,Nghị quyết 59 2020,Chính phủ,Xác định địa giới giữa tỉnh Hải Dương và Hải Phòng,Xác định địa giới khu vực Nông trường Quý Cao,Xác định địa giới hành chính giữa Hải Dương Hải Phòng,Bất động sản,Xây dựng - Đô thị CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 28/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2020

309

Nghị định 65/2007/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính thị Cam Ranh và huyện Diên Khánh để thành lập huyện Cam Lâm; điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập , thị trấn thuộc các huyện: Cam Lâm, Trường Sa và mở rộng phường Cam Nghĩa thuộc thị Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

65/2007/ND-CP,Nghị định 65 2007,Chính phủ,Thị Cam Ranh,Huyện Diên Khánh,Huyện Trường Sa,Huyện Cam Lâm,Phường Cam Nghĩa,Điều chỉnh địa giới hành chính,Thành lập ,Thành lập thị trấn,Tỉnh Khánh Hòa,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 11/04/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2007

310

Quyết định 2068/QĐ-UBND năm 2008 điều chỉnh chỉ giới hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Yên, ngày 04 tháng 11 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CHỈ GIỚI HÀNH LANG AN TOÀN ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 29 tháng 6 năm 2001; Căn cứ Nghị định số 186/2004/NĐ-CP

Ban hành: 04/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2012

311

Quyết định 1510/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Đề án “Thí điểm phát triển kinh tế - hội, củng cố quốc phòng - an ninh, gắn với xây dựng nông thôn mới các biên giới Việt - Trung trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020”

việc thực hiện phát triển kinh tế - hội, củng cố quốc phòng, an ninh gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các biên giới. 2. Quy hoạch và quản lý quy hoạch Tiếp tục rà soát, điều chỉnh các quy hoạch sản xuất nông, lâm, thủy sản; quy hoạch sắp xếp dân cư; quy hoạch nông thôn mới cấp đã có; bổ sung quy hoạch còn thiếu trên

Ban hành: 04/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2018

312

Thông báo 102/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến với các tỉnh biên giới phía Tây Nam và cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành

102/TB-VPCP,Thông báo 102 2021,Văn phòng Chính phủ,Kết luận tại cuộc họp với các tỉnh biên giới phía Tây Nam,Kết luận Thủ tướng tại cuộc họp về phòng chống Covid,Kết luận Thủ tướng về phòng chống dịch Covid 19,Thể thao - Y tế VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 11/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2021

313

Nghị quyết 23/2017/NQ-HĐND về xác định vùng đai biên giới và xác lập vùng cấm trong khu vực biên giới tỉnh Kon Tum

tháng 3 năm 1997; Căn cứ Nghị định số 34/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ về Quy chế khu vực Biên giới đất liền nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Thông tư số 43/2015/TT-BQP ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 34/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm

Ban hành: 21/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2017

314

Nghị quyết 34/2007/NQ-HĐND điều chỉnh địa giới hành chính xã Vĩnh Thạnh Trung để thành lập thị trấn Vịnh Tre thuộc huyện Châu Phú do tỉnh An Giang ban hành

năm 2007 NGHỊ QUYẾT VỀ ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH XÃ VĨNH THẠNH TRUNG ĐỂ THÀNH LẬP THỊ TRẤN VỊNH TRE THUỘC HUYỆN CHÂU PHÚ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG KHOÁ VII, KỲ HỌP THỨ 10 (Từ ngày 05 đến ngày 07/12/2007) Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003; Căn cứ Nghị

Ban hành: 07/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2013

315

Nghị định 175/2007/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường; thành lập phường, thị trấn thuộc huyện Phú Hòa, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

175/2007/ND-CP,Nghị định 175 2007,Chính phủ,Huyện Phú Hòa,Thành phố Tuy Hòa,Tỉnh Phú Yên,Thành lập thị trấn,Thành lập phường,Điều chỉnh địa giới hành chính,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số:

Ban hành: 03/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2007

316

Kế hoạch 3132/KHLT-UBND năm 2017 về tổ chức triển khai phương án giải quyết tranh chấp đất đai liên quan đến đường địa giới hành chính giữa 2 tỉnh Sơn La - Điện Biên

đến địa giới hành chính hai tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi về quản lý nhà nước hành chính cho chính quyền cấp huyện, cấp ở khu vực tranh chấp. - Giải quyết tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính hai tỉnh nhằm góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn hội của hai tỉnh ở vùng giáp ranh. Phát huy được truyền thống

Ban hành: 24/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2018

317

Kế hoạch 164/KH-UBND năm 2019 thực hiện Quyết định 467/QĐ-TTg về tích hợp các chính sách hỗ trợ thông tin, tuyên truyền cho hộ nghèo, đồng bào dân tộc ít người, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo do thành phố Hải Phòng ban hành

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 467/QĐ-TTG NGÀY 25/4/2019 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TÍCH HỢP CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN CHO HỘ NGHÈO, ĐỒNG BÀO DÂN TỘC ÍT NGƯỜI, MIỀN NÚI, VÙNG SÂU, VÙNG XA, BIÊN GIỚI VÀ HẢI ĐẢO Căn cứ Quyết định số 467/QĐ-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tích hợp các chính

Ban hành: 07/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2019

318

Nghị định 77/2002/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng thị Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

77/2002/ND-CP,Nghị định 77 2002,Chính phủ,Điều chỉnh địa giới hành chính,Địa giới hành chính,Mở rộng thị ,Tỉnh Cao Bằng,Thị Cao Bằng,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 04/10/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

319

Quyết định 82/2014/QĐ-UBND về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội

giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị thuộc Thành phố Hà Nội và các tổ chức, cá nhân liên quan

Ban hành: 21/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2014

320

Quyết định 1477/QĐ-UBND năm 2017 về cắm biển báo ʺKhu vực biên giới biểnʺ; ʺKhu vực neo đậu tàu thuyềnʺ trong khu vực biên giới biển thành phố Hải Phòng

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CẮM BIỂN BÁO ʺKHU VỰC BIÊN GIỚI BIỂNʺ, ʺKHU VỰC NEO ĐẬU TÀU THUYỀNʺ TRONG KHU VỰC BIÊN GIỚI BIỂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Biên giới quốc gia ngày 17/6/2003; Căn cứ Nghị định số 71/2015/NĐ-CP ngày

Ban hành: 12/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.235.155