Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" DIEU CHINH DIA GIOI XA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 381-400 trong 74686 văn bản

381

Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND sửa đổi Điều 1 Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐND quy định chế độ hỗ trợ thôi việc do sắp xếp tổ chức bộ máy cấp theo Đề án 02-ĐA/TU và Đề án sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh Long An

XẾP TỔ CHỨC BỘ MÁY CẤP THEO ĐỀ ÁN SỐ 02-ĐA/TU NGÀY 29/12/2017 CỦA TỈNH ỦY VÀ ĐỀ ÁN SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LONG AN KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 25 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ

Ban hành: 26/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2021

382

Kế hoạch 1013/KH-UBND năm 2021 thực hiện Bản ghi nhớ về phát triển và kết nối hạ tầng thương mại biên giới giữa Việt Nam - Campuchia của tỉnh Kon Tum

quan chức năng, Ủy ban nhân dân các huyện biên giới đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn hội khu vực biên giới. 9. Sở Thông tin và Truyền thông Phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông, các Sở, ban ngành, địa phương và các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền các nội dung của Bản ghi nhớ; đồng thời, phổ biến các quy

Ban hành: 29/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2021

383

Kế hoạch 75/KH-UBND năm 2016 triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới do tỉnh Ninh Bình ban hành

Giao Sở Lao động - Thương binh và hội phối hợp với UBND huyện Nho Quan tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016. - Tại các địa phương: Căn cứ điều kiện và tình hình thực tế, các địa phương tổ chức Lễ phát động Tháng hành động một cách thiết thực, tiết kiệm nhằm tiếp tục nâng

Ban hành: 12/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2016

384

Quyết định 3970/2017/QĐ-UBND về Quy định xét công nhận, khen thưởng Hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi và Đơn vị tổ chức phong trào giỏi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Quy định này quy định đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự xét công nhận, khen thưởng Hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi và Đơn vị tổ chức phong trào giỏi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Điều 2. Đối tượng áp dụng 1. Hộ nông dân sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên các lĩnh vực nông, lâm, ngư, diêm

Ban hành: 18/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2017

385

Kế hoạch 3111/KH-BNN-VPĐP năm 2020 về tổng kết thực hiện Đề án thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại các khó khăn, biên giới, hải đảo theo hướng hội hóa, giai đoạn 2017-2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

HỘI HÓA, GIAI ĐOẠN 2017-2020 Nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện “Đề án thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại các khó khăn, biên giới, hải đảo theo hướng hội hóa, giai đoạn 2017-2020” (Đề án 712) theo Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 26/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ, làm cơ

Ban hành: 08/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2020

386

Thông báo 19/2020/TB-LPQT hiệu lực của Nghị định thư bổ sung lần thứ 2 Công ước Bưu chính Thế giới 2019 (Second Additional Protocol to the Universal Postal Convention)

Điều ước quốc tế 19 2019,Chính phủ các nước,Chính phủ Cộng hoà hội chủ ,Thông báo hiệu lực,Nghị định thư,Công ước Bưu chính thế giới,19/2020/TB-LPQT,Công nghệ thông tin BỘ NGOẠI GIAO -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------

Ban hành: 26/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2020

387

Thông báo 17/2020/TB-LPQT hiệu lực của Công ước Bưu chính Thế giới 2019 (Universal Postal Convention) do Bộ Ngoại giao ban hành

Điều ước quốc tế 17 2019,Bộ Ngoại giao,Thông báo hiệu lực,Công ước Bưu chính thế giới,Công ước quốc tế,17/2020/TB-LPQT,Công nghệ thông tin BỘ NGOẠI GIAO ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 17/2020/TB-LPQT

Ban hành: 26/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2020

388

Quyết định 2840/QĐ-UBND năm 2020 về phân loại đơn vị hành chính cấp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 2701/TTr-SNV ngày 31 tháng 12 năm 2020. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phân loại đơn vị hành chính đối với 42 , thị trấn (trong đó: 38 , thị trấn sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp ; 04 đề nghị điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính) trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. (Có danh sách kèm theo). Điều 2.

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2021

389

Quyết định 21/2006/QĐ-UBND phê duyệt Đề án phân vạch, điều chỉnh địa giới hành chính, tái lập và thành lập mới , thị trấn thuộc tỉnh Hậu Giang

21/2006/QĐ-UBND Vị Thanh, ngày 26 tháng 7 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÂN VẠCH, ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH, TÁI LẬP VÀ THÀNH LẬP MỚI CÁC , THỊ TRẤN THUỘC TỈNH HẬU GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Ban hành: 26/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2012

390

Nghị quyết 63/2006/NQ-HĐND điều chỉnh địa giới hành chính xã, bản thuộc huyện Phong Thổ, Tam Đường, Sìn Hồ, Than Uyên, tỉnh Lai Châu

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH BẢN, THUỘC CÁC HUYỆN: PHONG THỔ, TAM ĐƯỜNG, SÌN HỒ, THAN UYÊN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU KHOÁ XII, KỲ HỌP THỨ 8 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Quyết định số 64B/HĐBT ngày 12 tháng 9 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng ( nay là Chính Phủ)

Ban hành: 22/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2015

391

Nghị quyết 356/2010/NQ-HĐND về điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

thành việc điều chỉnh địa giới hành chính các Thanh Ngọc và Đồng Văn để mở rộng thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An theo đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 7423/TTr.UBND ngày 25 tháng 11 năm 2010 với các nội dung cụ thể như sau: 1. Điều chỉnh 358,10 ha diện tích tự nhiên, 1.871 nhân khẩu của Thanh Ngọc; 13,23 ha

Ban hành: 10/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2015

392

Nghị quyết 57/2006/NQ-HĐND điều chỉnh địa giới hành chính, chia tách một số của huyện Mường Chà do tỉnh Điện Biên ban hành

ngày 20 tháng 7 năm 2006 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH, CHIA TÁCH MỘT SỐ CỦA HUYỆN MƯỜNG CHÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 7 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp

Ban hành: 20/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2013

393

Kế hoạch 2309/KH-UBND triển khai "Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới" năm 2016 do tỉnh Hà Nam ban hành

Kế hoạch thực hiện như sau: I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 1. Mục đích: - Thu hút sự quan tâm và tham gia của các các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, gia đình và hội về ý nghĩa, tầm quan trọng và các mục tiêu cần đạt được của công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới. - Vận động

Ban hành: 30/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2016

394

Quyết định 1392/QĐ-LĐTBXH năm 2016 Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và hội ban hành

thể quyết định tổ chức Hội nghị tổng kết hoặc chỉ xây dựng Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới. b) Căn cứ theo tình hình thực tế, thực hiện điều tra, khảo sát việc thực hiện Luật Bình đẳng giới tại một số bộ, ngành và địa phương làm căn cứ thực tiễn cho việc tổng kết. Đặc biệt khuyến khích các viện nghiên cứu, tổ chức hội

Ban hành: 14/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2016

395

Thông báo 18/2020/TB-LPQT hiệu lực của Nghị định thư cuối cùng của Công ước Bưu chính Thế giới 2019 (Final Protocol to the Universal Postal Convention) do Bộ Ngoại giao ban hành

Điều ước quốc tế 18 2019,Bộ Ngoại giao,Thông báo hiệu lực,Thực thi Nghị định thư ,Công ước Bưu chính thế giới,18/2020/TB-LPQT,Công nghệ thông tin BỘ NGOẠI GIAO ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 18/2020/TB-LPQT

Ban hành: 26/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2020

396

Quyết định 37/QĐ-UBND năm 2014 về chỉ giới đường đỏ (lộ giới) tuyến đường trên địa bàn thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

có liên quan biết, thực hiện và giám sát việc thực hiện trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày ban hành quyết định này. 2. Quyết định này thay thế quyết định số 104/2001/UBND ngày 25/10/2001 của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quy định chỉ giới đường đỏ (lộ giới) các trục đường trên địa bàn thị Bảo Lộc. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy

Ban hành: 07/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2014

397

Kế hoạch 818/KH-UBND thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Hải Dương năm 2021

và các chính sách pháp luật khác có liên quan đảm bảo linh hoạt, phù hợp với tình hình địa phương. - Tập huấn kiến thức về giới, bình đẳng giới, phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới cho đội ngũ cán bộ và cộng tác viên làm công tác bình đẳng giới, thành viên Ban vì sự tiến bộ phụ nữ của các sở, ngành, các huyện, thị , thành phố,

Ban hành: 12/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2021

398

Nghị quyết 09/2010/NQ-HĐND thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập thị trấn Mường Khương thuộc huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Nhất trí thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập thị trấn Mường Khương thuộc huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai; cụ thể như sau: 1. Điều chỉnh địa giới hành chính: - Điều chỉnh giảm 775 ha diện tích tự nhiên và 2.139 nhân khẩu, 7 thôn của Tung Chung Phố (bao gồm các thôn: Tùng Lâu 1, Tùng Lâu 2,

Ban hành: 26/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2013

399

Nghị định 07/NĐ-CP về việc giải thể điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập thuộc các huyện Tương Dương, Thanh Chương, Anh Sơn, Yên Thành, Hưng Nguyên tỉnh Nghệ An

07/ND-CP,Nghị định 07 2009,Chính phủ,Huyện Tương Dương,Huyện Thanh Chương,Huyện Anh Sơn,Huyện Yên Thành,Thị Hưng Yên,Tỉnh Nghệ An,Giải thể xã,Điều chỉnh địa giới hành chính,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------

Ban hành: 09/02/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2009

400

Quyết định 372/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Chương trình “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới” tại tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025

truyền thông, phòng ngừa thông qua các hoạt động tuyên truyền trực tiếp tại cộng đồng, tập trung ở các khu vực miền núi, địa phương có điều kiện phát triển kinh tế - hội thấp, còn tồn tại nhiều định kiến giới; các hoạt động tuyên truyền mang tính tương tác cao tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp, trường học,... - Xây dựng mạng lưới người

Ban hành: 15/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.210.184.142