Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" DIEU CHINH DIA GIOI XA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 221-240 trong 74627 văn bản

221

Nghị quyết 10/2012/NQ-HĐND điều chỉnh địa giới hành chính các huyện Duy Tiên, Bình Lục, Thanh Liêm, Kim Bảng để mở rộng địa giới hành chính thành phố Phủ Lý và thành lập phường thuộc thành phố Phủ Lý do tỉnh Hà Nam ban hành

10/2012/NQ-HDND,Nghị quyết 10 2012,Tỉnh Hà Nam,Điều chỉnh địa giới hành chính,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/2012/NQ-HĐND

Ban hành: 13/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2013

222

Nghị quyết 51/2016/NQ-HĐND phát triển kinh tế - hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh các biên giới giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Lai Châu ban hành

2016 NGHỊ QUYẾT PHÁT TRIỂN KINH TẾ - HỘI, ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG, AN NINH CÁC BIÊN GIỚI GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ BA Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm

Ban hành: 14/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2016

223

Nghị quyết 134/2007/NQ-HĐND thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Gò Công Đông, Gò Công Tây để thành lập huyện mới và điều chỉnh địa giới hành chính xã Phú Thạnh để thành lập thị trấn thuộc huyện mới do tỉnh Tiền Giang ban hành

18 tháng 7 năm 2007 NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA ĐỀ ÁN ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH HUYỆN GÒ CÔNG ĐÔNG VÀ GÒ CÔNG TÂY ĐỂ THÀNH LẬP HUYỆN MỚI VÀ ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH XÃ PHÚ THẠNH ĐỂ THÀNH LẬP THỊ TRẤN THUỘC HUYỆN MỚI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 11 Căn cứ Luật Tổ chức Hội

Ban hành: 18/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2014

224

Quyết định 3700/QĐ-BGTVT năm 2017 về điều chỉnh Quy hoạch tổng thể các Trung tâm đăng kiểm và dây chuyền kiểm định xe cơ giới đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Số: 3700/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH TỔNG THỂ CÁC TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM VÀ DÂY CHUYỀN KIỂM ĐỊNH XE CƠ GIỚI ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN 2030 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày

Ban hành: 29/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2018

225

Kế hoạch 46/KH-UBND về Chiến dịch tăng cường tuyên truyền vận động, lồng ghép dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản và kế hoạch hoá gia đình tại các đặc biệt khó khăn, biên giới của tỉnh Lào Cai năm 2020

KẾ HOẠCH CHIẾN DỊCH TĂNG CƯỜNG TUYÊN TRUYỀN VẬN ĐỘNG, LỒNG GHÉP DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ SINH SẢN VÀ KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH TẠI CÁC ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN, BIÊN GIỚI CỦA TỈNH LÀO CAI NĂM 2020 Căn cứ Quyết định số 133/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh Lào Cai về việc thực hiện chính sách hỗ trợ công tác dân số và kế hoạch hóa

Ban hành: 10/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2020

226

Nghị quyết 80/2007/NQ-HĐND điều chỉnh địa giới hành chính xã Hòa Định Đông để thành lập thị trấn Phú Hòa và Hòa Định Đông thuộc huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên

năm 2007 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH XÃ HÒA ĐỊNH ĐÔNG ĐỂ THÀNH LẬP THỊ TRẤN PHÚ HÒA VÀ HÒA ĐỊNH ĐÔNG THUỘC HUYỆN PHÚ HÒA, TỈNH PHÚ YÊN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN KHOÁ V, KỲ HỌP THỨ 9 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm

Ban hành: 19/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2013

227

Nghị quyết 05/NQ-CP năm 2012 điều chỉnh địa giới hành chính huyện Hoằng Hóa, Thiệu Hóa, Đông Sơn và Quảng Xương để mở rộng địa giới hành chính thành phố Thanh Hóa và thành lập phường thuộc thành phố Thanh Hóa do Chính phủ ban hành

05/NQ-CP,Nghị quyết 05 2012,Chính phủ,Điều chỉnh địa giới hành chính,Huyện Hoằng Hóa,Huyện Thiệu Hóa,Huyện Đông Sơn,Huyện Quảng Xương,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/NQ-CP

Ban hành: 29/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2012

228

Kế hoạch 39/KH-UBND năm 2020 về thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Số: 39/KH-UBND Lạng Sơn, ngày 02 tháng 03 năm 2020 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ VÌ SỰ TIẾN BỘ CỦA PHỤ NỮ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN NĂM 2020 Thực hiện Công văn số 3018/LĐTBXH-BĐG ngày 25/7/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và hội về việc xây dựng kế hoạch và ưu tiên bố trí

Ban hành: 02/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2020

229

Nghị định 11/NĐ-CP điều chỉnh địa giới hành chính xã; thành lập thị trấn huyện lỵ tại các huyện Đồng Văn, Bắc Mê và Xín Mần thuộc tỉnh Hà Giang

11/ND-CP,Nghị định 11 2009,Chính phủ,Huyện Đồng Văn,Huyện Bắc Mê,Huyện Xín Mần,Tỉnh Hà Giang,Thành lập thị trấn,Thành lập huyện,Điều chỉnh địa giới hành chính,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ --------- CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------

Ban hành: 31/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2009

230

Quyết định 3040/QĐ-UBND năm 2018 về Bộ tiêu chí và quy định trình tự, thủ tục xét, công nhận và công bố thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới thuộc các đặc biệt khó khăn, biên giới, bãi ngang ven biển trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2019-2020

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH BỘ TIÊU CHÍ VÀ QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÉT, CÔNG NHẬN VÀ CÔNG BỐ THÔN, BẢN ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI THUỘC CÁC ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN, BIÊN GIỚI, BÃI NGANG VEN BIỂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ GIAI ĐOẠN 2019-2020 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày

Ban hành: 26/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2019

231

Kế hoạch 37/KH-UBND về thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2020

công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ - Đẩy mạnh việc lồng ghép yếu tố giới trong hoạch định chính sách và thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - hội của Thành phố và từng ngành, từng địa phương. Chú trọng vào các nội dung còn tồn tại bất bình đẳng giới, tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong các lĩnh lực, nhất là lĩnh

Ban hành: 20/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2020

232

Quyết định 61/QĐ-UBDT năm 2009 công nhận các , huyện là miền núi, vùng cao do điều chỉnh địa giới hành chính do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

61/QD-UBDT,Quyết định 61 2009,Uỷ ban Dân tộc,Công nhận miền núi,Công nhận vùng cao,Điều chỉnh địa giới hành chính,Bộ máy hành chính ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 61/QĐ-UBDT

Ban hành: 12/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2009

233

Quyết định 206/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án “Điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an trên địa bàn tỉnh Hòa Bình”

Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 206/QĐ-UBND Hòa Bình, ngày 06 tháng 02 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “ĐIỀU ĐỘNG CÔNG AN CHÍNH QUY ĐẢM NHIỆM CÁC CHỨC DANH CÔNG AN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH” ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH Căn cứ Luật Tổ chức

Ban hành: 06/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2020

234

Quyết định 2232/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Chương trình Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; Căn cứ Luật Bình đẳng giới ngày 29 tháng 11 năm 2006; Căn cứ Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự

Ban hành: 28/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2020

235

Nghị quyết 67/2012/NQ-HĐND thông qua Đề án điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An

67/2012/NQ-HDND,Nghị quyết 67 2012,Tỉnh Nghệ An,Điều chỉnh địa giới hành chính,Mở rộng thị trấn Đô Lương,Thị trấn Đô Lương,Thị trấn Đô Lương tỉnh Nghệ An,Mở rộng địa giới thị trấn Đô Lương,Mở rộng địa giới hành chính,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN -------- CỘNG HÒA HỘI

Ban hành: 13/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2013

236

Quyết định 31/2019/QĐ-UBND về Bộ tiêu chí thôn đạt chuẩn nông thôn mới áp dụng tại các đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2019-2020

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BỘ TIÊU CHÍ THÔN ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI ÁP DỤNG TẠI CÁC ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN KHU VỰC BIÊN GIỚI, VÙNG NÚI, VÙNG BÃI NGANG VEN BIỂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH, GIAI ĐOẠN 2019-2020 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy

Ban hành: 22/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2019

237

Kế hoạch 1702/KH-UBND năm 2019 triển khai Đề án hỗ trợ thôn của các đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020, trên địa bàn tỉnh Kon Tum

TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN HỖ TRỢ THÔN CỦA CÁC ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN KHU VỰC BIÊN GIỚI, VÙNG NÚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI VÀ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2018-2020, TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM Căn cứ Quyết định số 1385/QĐ-TTg ngày 21 tháng 10 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp của các đặc biệt khó khăn khu vực biên

Ban hành: 08/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2019

238

Nghị quyết 10/2006/NQ-HĐND điều chỉnh địa giới hành chính giữa Bình Giang huyện Hòn Đất và Vĩnh Phú, Kiên Bình huyện Kiên Lương do tình Kiên Giang ban hành

NGHỊ QUYẾT VỀ ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH GIỮA BÌNH GIANG HUYỆN HÒN ĐẤT VÀ VĨNH PHÚ, KIÊN BÌNH HUYỆN KIÊN LƯƠNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG KHOÁ VII, KỲ HỌP THỨ CHÍN Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng

Ban hành: 11/01/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2013

239

Kế hoạch 1906/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án hỗ trợ thôn, bản của các khó khăn khu vực biên giới, vùng núi về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN HỖ TRỢ THÔN, BẢN CỦA CÁC ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN KHU VỰC BIÊN GIỚI, VÙNG NÚI VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI VÀ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN Căn cứ Quyết định số 1385/QĐ-TTg ngày 21/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp của các đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng

Ban hành: 01/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2019

240

Quyết định 1308/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt dự toán chi phí cắm mốc ranh quy hoạch theo đồ án điều chỉnh ranh giới quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 Khu du lịch Trảng cỏ Bù Lạch Đồng Nai, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN CHI PHÍ CẮM MỐC RANH QUY HOẠCH THEO ĐỒ ÁN ĐIỀU CHỈNH RANH GIỚI QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/5000 KHU DU LỊCH TRẢNG CỎ BÙ LẠCH, ĐỒNG NAI, HUYỆN BÙ ĐĂNG, TỈNH BÌNH PHƯỚC CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Xây dựng ngày

Ban hành: 06/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.173.209