Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" DIEU CHINH DIA GIOI XA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 321-340 trong 74877 văn bản

321

Nghị quyết 61/NQ-CP năm 2009 điều chỉnh địa giới hành chính xã để thành lập phường thuộc thị Bỉm Sơn, thành lập phường thuộc thị Sầm Sơn tỉnh Thanh Hoá do Chính phủ ban hành

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH XÃ ĐỂ THÀNH LẬP PHƯỜNG THUỘC THỊ BỈM SƠN, THÀNH LẬP PHƯỜNG THUỘC THỊ SẦM SƠN TỈNH THANH HOÁ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Điều chỉnh địa

Ban hành: 08/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

322

Thông tư 46/2017/TT-BTNMT về quy định xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

định, nghiệm thu và được phép đưa vào lưu trữ, sử dụng. a) Hồ sơ địa giới hành chính cấp bao gồm các tài liệu sau: - Các văn bản pháp lý về thành lập điều chỉnh địa giới hành chính xã; - Bản đồ địa giới hành chính cấp ; - Các bản xác nhận sơ đồ vị trí các mốc địa giới hành chính cấp , huyện, tỉnh trên đường địa

Ban hành: 23/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2017

323

Quyết định 52/2015/QĐ-TTg về quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

trường hợp pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định. Điều 6. Hàng hóa mua bán qua biên giới của thương nhân 1. Hàng hóa mua bán qua biên giới của thương nhân phải đáp ứng các quy định tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi

Ban hành: 20/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2015

324

Chỉ thị 25/CT-TTg năm 2020 về nhiệm vụ, giải pháp phát triển công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản và cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

25/CT-TTg,Chỉ thị 25 2020,Thủ tướng Chính phủ,Giải pháp phát triển công nghiệp chế biến nông sản,Cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp,Nhiệm vụ phát triển chế biến nông lâm thủy sản,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2020

325

Quyết định 3721/QĐ-UBND năm 2017 về kéo dài thời gian thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp tỉnh Bình Định”

số 618/TTr-SNV ngày 29/9/2017, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Kéo dài thời gian triển khai thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp tỉnh Bình Định” phê duyệt tại Quyết định số 918/QĐ-UBND ngày 24/3/2016 của UBND tỉnh đến hết ngày 31/12/2020. Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội

Ban hành: 09/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2017

326

Văn bản hợp nhất 5158/VBHN-BLĐTBXH năm 2017 về hợp nhất Thông tư liên tịch hướng dẫn chế độ quản lý tài chính và thực hiện Dự án “Tăng cường hệ thống trợ giúp hội Việt Nam" vay vốn Ngân hàng Thế giới do Bộ Lao động - Thương binh và hội ban hành

07 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BGDĐT hướng dẫn chế độ quản lý tài chính và thực hiện Dự án “Tăng cường hệ thống trợ giúp hội Việt Nam” sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 9 năm 2017.

Ban hành: 08/12/2017

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2018

327

Quyết định 06/2021/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất (k) năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

06/2021/QD-UBND,Quyết định 06 2021,Tỉnh Đắk Nông,Hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Đắk Nông,Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021,Hệ số điều chỉnh giá đất 2021 Đắk Nông,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 11/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2021

328

Quyết định 912/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực thương mại biên giới; dầu khí; an toàn đập, hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương/Ủy ban nhân dân cấp huyện/ cấp tỉnh Thanh Hóa

56/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định Thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào II. LĨNH VỰC DẦU KHÍ

Ban hành: 14/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2019

329

Nghị quyết 142/2007/NQ-HĐND thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Gò Công Đông và Gò Công Tây để mở rộng thị Gò Công, tỉnh Tiền Giang

14 tháng 09 năm 2007 NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA ĐỀ ÁN ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH HUYỆN GÒ CÔNG ĐÔNG VÀ GÒ CÔNG TÂY ĐỂ MỞ RỘNG THỊ GÒ CÔNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 12 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban

Ban hành: 14/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2014

330

Quyết định 17/2020/QĐ-UBND quy định về chính sách hỗ trợ nhân viên y tế thôn, bản và cô đỡ thôn, bản vùng khó khăn, vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới trên địa bàn tỉnh Điện Biên

của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Quy định chính sách hỗ trợ nhân viên y tế thôn, bản và cô đỡ thôn, bản vùng khó khăn, vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định

Ban hành: 09/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2020

331

Quyết định 46/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

46/2020/QD-UBND,Quyết định 46 2020,Tỉnh Kon Tum,Hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Kon Tum,Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021,Hệ số điều chỉnh giá đất Kon Tum 2021,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2021

332

Nghị quyết 36/NQ-CP năm 2010 điều chỉnh địa giới hành chính huyện Lạng Giang, huyện Yên Dũng để mở rộng địa giới hành chính thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang do Chính phủ ban hành

36/NQ-CP,Nghị quyết 36 2010,Chính phủ,Điều chỉnh địa giới hành chính,Huyện Lạng Giang,Huyện Yên Dũng,Tỉnh Bắc Giang,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 36/NQ-CP Hà

Ban hành: 27/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2010

333

Quyết định 34/2014/QĐ-UBND về phân loại đường, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng tuyến đường trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

thành phố Thủ Dầu Một chủ trì phối hợp cùng các ngành, địa phương có liên quan phổ biến rộng rãi và triển khai thực hiện. Quyết định này thay thế Quyết định số 52/1998/QĐ-UB ngày 20/04/1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về điều chỉnh kích thước chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, tầm nhìn giao thông các trục đường trong thị Thủ Dầu

Ban hành: 16/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2014

334

Quyết định 2258/QĐ-UBND năm 2018 điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 kèm theo Kế hoạch 1338/KH-UBND do tỉnh Lâm Đồng ban hành

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 BAN HÀNH KÈM THEO KẾ HOẠCH SỐ 1338/KH UBND NGÀY 22/3/2011 CỦA UBND TỈNH LÂM ĐỒNG CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Bình đẳng giới ngày

Ban hành: 02/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2018

335

Quyết định 57/2014/QĐ-UBND về Quy chế xét, tặng danh hiệu Chủ tịch Ủy ban nhân dân , phường, thị trấn giỏi trên địa bàn tỉnh Nghệ An

điều chỉnh, đối tượng áp dụng 1. Phạm vi điều chỉnh Quy chế này quy định danh hiệu, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, chế độ khen thưởng danh hiệu “Chủ tịch UBND , phường, thị trấn giỏi trên địa bàn tỉnh Nghệ An” (gọi tắt là Chủ tịch UBND cấp ). 2. Đối tượng áp dụng Là các cá nhân đang trong thời gian giữ chức vụ Chủ tịch UBND

Ban hành: 12/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2014

336

Nghị quyết 42/NQ-CP năm 2010 điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thị Cao Bằng, thị trấn Quảng Uyên; thành lập phường thuộc thị Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng do Chính phủ ban hành

tháng 11 năm 2010 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỞ RỘNG ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH THỊ CAO BẰNG, THỊ TRẤN QUẢNG UYÊN; THÀNH LẬP CÁC PHƯỜNG THUỘC THỊ CAO BẰNG, TỈNH CAO BẰNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân

Ban hành: 01/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2010

337

Nghị quyết 20/2018/NQ-HĐND về đặt tên và điều chỉnh chiều dài một số tuyến đường trên địa bàn thị Ngã Bảy và huyện Châu Thành A tỉnh Hậu Giang

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐẶT TÊN ĐƯỜNG VÀ ĐIỀU CHỈNH CHIỀU DÀI MỘT SỐ TUYẾN ĐƯỜNG ĐÃ ĐƯỢC ĐẶT TÊN TRÊN ĐỊA BÀN THỊ NGÃ BẢY VÀ HUYỆN CHÂU THÀNH A HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG KHÓA IX KỲ HỌP THỨ MƯỜI Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22

Ban hành: 07/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2019

338

Nghị quyết số 40/NQ-CP về điều chỉnh địa giới hành chính xã thuộc huyện Tân Châu, huyện An Phú, huyện Phú Tân, thành lập thị Tân Châu, thành lập các phường thuộc thị Tân Châu, tỉnh An Giang do Chính phủ ban hành

VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH XÃ THUỘC HUYỆN TÂN CHÂU, HUYỆN AN PHÚ, HUYỆN PHÚ TÂN; THÀNH LẬP THỊ TÂN CHÂU, THÀNH LẬP CÁC PHƯỜNG THUỘC THỊ TÂN CHÂU, TỈNH AN GIANG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, QUYẾT

Ban hành: 24/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2009

339

Quyết định 633/QĐ-UBND năm 2019 điều chỉnh Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 tỉnh Kiên Giang

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA BỘ TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2016-2020 TỈNH KIÊN GIANG CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình

Ban hành: 21/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2019

340

Nghị định 104/2005/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập phường, thuộc thị Hà Giang và huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang

104/2005/ND-CP,Nghị định 104 2005,Chính phủ,Điều chỉnh địa giới hành chính,Thành lập phường,Thành lập ,Thị Hà Giang,Huyện Mèo Vạc,Tỉnh Hà Giang,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 09/08/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.238.77