Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" DIEU CHINH DIA GIOI THI XA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 4665 công văn

1

Công văn 2995/BNV-TL năm 2020 về phụ cấp khu vực đối với các địa bàn cấp thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính do Bộ Nội vụ ban hành

2995/BNV-TL,Công văn 2995 2020,Bộ Nội vụ,Phụ cấp khu vực địa bàn cấp ,Phụ cấp khu vực điều chỉnh địa giới hành chính,Phụ cấp khu vực cấp xã điều chỉnh địa giới,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 17/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2020

2

Công văn 3540/BNV-CQDP năm 2013 điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện, và thành lập đơn vị hành chính đô thị do Bộ Nội vụ ban hành

3540/BNV-CQDP,Công văn 3540 2013,Bộ Nội vụ,Điều chỉnh địa giới hành chính,Điều chỉnh địa giới hành chính xã,thành lập đơn vị hành chính đô thị,Xây dựng - Đô thị BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 27/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2014

3

Công văn 5939/BNV-CQĐP năm 2015 điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị do Bộ Nội vụ ban hành

5939/BNV-CQDP,Công văn 5939 2015,Bộ Nội vụ,Mở rộng địa giới hành chính,Địa giới hành chính,Điều chỉnh địa giới hành chính,Phân loại đơn vị hành chính,Xây dựng - Đô thị BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 13/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2017

4

Công văn 2660/BNV-CQĐP năm 2015 về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp huyện, cấp do Bộ Nội vụ ban hành

tạm dừng việc trình Chính phủ Hồ sơ, Đề án thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp huyện, cấp cho đến khi có văn bản mới quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn, tiêu chí thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính được cấp có thẩm quyền ban hành và có hiệu lực thi hành. Đối với

Ban hành: 23/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2015

5

Công văn 2145/BNV-CQĐP năm 2018 về thống nhất thực hiện quy định điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 do Bộ Nội vụ ban hành

lập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thì đơn vị hành chính được thành lập mới và các đơn vị được chia, điều chỉnh đều bảo đảm đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục theo quy định. - Đối với đơn vị hành chính đô thị được thành lập trên cơ sở nguyên trạng một đơn vị hành chính cùng cấp mà không làm

Ban hành: 17/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2018

6

Công văn 701/LĐTBXH-BĐG năm 2021 về khen thưởng tổng kết Chiến lược, Chương trình, Đề án về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới do Bộ Lao động - Thương binh và hội ban hành

một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng) có xác nhận của cấp trên quản lý. Hồ sơ đề nghị khen thưởng (01 bản chính) đề nghị gửi về Bộ Lao động - Thương binh và hội trước ngày 30/3/2021 (qua Vụ Bình đẳng giới, số 12 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, điện thoại 0243.825.3875/ 0243.826.9551). Sau thời hạn nêu trên coi như cơ quan không có đề

Ban hành: 16/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2021

7

Công văn 2355/LĐTBXH-BĐG báo cáo việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới 6 tháng đầu năm 2021 do Bộ Lao động - Thương binh và hội ban hành

đẳng giới và gửi bản mềm qua địa chỉ: vubdg@molisa.gov.vn) trước ngày 27/7/2021 để tổng hợp, trình Chính phủ. (Đề cương báo cáo gửi kèm theo Công văn này và được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Lao động - Thương binh và hội tại địa chỉ http://www.molisa.gov.vn). Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ: Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà,

Ban hành: 22/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2021

8

Công văn 9123/UBND-NC năm 2013 công tác điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội

9123/UBND-NC,Công văn 9123,Thành phố Hà Nội,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 9123/UBND-NC V/v công tác điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm

Ban hành: 02/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2013

9

Công văn 1116/LĐTBXH-BĐG năm 2021 hướng dẫn thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 do Bộ Lao động - Thương binh và hội ban hành

số 28/NQ-CP của Chính phủ để cụ thể hóa và bổ sung (nếu có) các mục tiêu, chỉ tiêu cho phù hợp với tình hình tại địa phương và đảm bảo tính khả thi (đối với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long nên xem xét bổ sung các chỉ tiêu về bình đẳng giới trong ứng phó, thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng, chỉ tiêu về việc làm đối với lao động nữ

Ban hành: 20/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2021

10

Công văn 356/LĐTBXH-BĐG về hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới năm 2021 do Bộ Lao động - Thương binh và hội ban hành

phục những tồn tại, thách thức để thu hẹp khoảng cách giới trong các lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế, hội, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy, chính quyền, sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân. Để thực hiện thống nhất, hiệu quả công tác bình đẳng giới trong phạm vi toàn quốc, Bộ

Ban hành: 19/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2021

11

Công văn 913/UBND-XD năm 2013 điều chỉnh quy hoạch và giới thiệu địa điểm xây dựng Trụ sở làm việc Ủy ban nhân dân thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh

Số: 913/UBND-XD V/v điều chỉnh quy hoạch và giới thiệu địa điểm xây dựng trụ sở làm việc UBND thị trấn Vũ Quang Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2013 Kính gửi: - Sở Xây dựng; - UBND huyện Vũ Quang; - UBND thị trấn Vũ Quang Xét đề nghị của UBND

Ban hành: 28/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2013

12

Công văn 458/LĐTBXH-BĐG về hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới năm 2020 do Bộ Lao động - Thương binh và hội ban hành

bố trí kinh phí để triển khai các mô hình, hoạt động của Dự án “Hỗ trợ thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới” thuộc Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp hội giai đoạn 2016-2020 (Chương trình) theo Quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 của Bộ Tài chính2. - Đề nghị các Bộ, ngành, địa phương

Ban hành: 12/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2020

13

Công văn 458/BLĐTBXH-BĐG về hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới năm 2020 do Bộ Lao động - Thương binh và hội ban hành

các mô hình, hoạt động của Dự án “Hỗ trợ thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới” thuộc Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp hội giai đoạn 2016-2020 (Chương trình) theo Quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 của Bộ Tài chính2. - Đề nghị các Bộ, ngành, địa phương căn cứ kinh phí được giao chỉ

Ban hành: 12/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2020

14

Công văn 519/LĐTBXH-BĐG năm 2020 báo cáo tình hình thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2019 do Bộ Lao động - Thương binh và hội ban hành

trước ngày 15/3/2020 để tổng hợp, trình Chính phủ. Đề cương báo cáo gửi kèm theo Công văn này và được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Lao động - Thương binh và hội tại địa chỉ http://www.molisa.gov.vn. Thông tin chi tiết liên hệ: đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Chuyên viên chính Vụ Bình đẳng giới, Bộ Lao động - Thương binh và

Ban hành: 17/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2020

15

Công văn 3304/LĐTBXH-BGĐ hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019 do Bộ Lao động – Thương binh và hội ban hành

trực thuộc Trung ương; - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - Ban vì sự tiến bộ của Phụ nữ các cơ quan Trung ương. Thực hiện Quyết định số 1696/QĐ-TTg ngày 02/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2020, từ năm 2016, Bộ Lao động – Thương binh và hội

Ban hành: 06/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2019

16

Công văn 5374/BXD-QLN năm 2020 hướng dẫn việc điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà ở hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa do Bộ Xây dựng ban hành

của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa, đề nghị hướng dẫn việc điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà ở hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 1. Theo nội dung văn bản số 5856/SKHĐT-TĐ của Sở Kế hoạch và Đầu tư thì: Công ty cổ phần Thương mại- Xây dựng 379 đã được Ủy ban nhân dân

Ban hành: 09/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2021

17

Công văn 262/UBTVQH14-PL năm 2018 thống nhất thực hiện quy định về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

262/UBTVQH14-PL,Công văn 262,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Địa giới đơn vị hành chính ,Điều chỉnh đơn vị hành chính,Địa giới hành chính,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 17/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2018

18

Công văn 13594/VPCP-NC năm 2017 về hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri đề án thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính do Văn phòng Chính phủ ban hành

13594/VPCP-NC,Công văn 13594 2017,Văn phòng Chính phủ,Điều chỉnh địa giới,Địa giới đơn vị hành chính ,Điều chỉnh địa giới hành chính,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 22/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2017

19

Công văn 1665/TCHQ-CCHĐH năm 2019 công bố tài liệu về chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới do Tổng cục Hải quan ban hành

1665/TCHQ-CCHDH,Công văn 1665 2019,Tổng cục Hải quan,Biên giới,Văn phòng giao dịch thương mại quốc tế,Công bố tài liệu,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 26/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2019

20

Công văn 405/LĐTBXH-BĐG hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới năm 2019 do Bộ Lao động - Thương binh và hội ban hành

của các đoàn thể. Năm 2019 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc phấn đấu hoàn thành các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020. Nhằm tiếp tục kế thừa và phát huy các thành tựu của công tác bình đẳng giới, Bộ Lao động - Thương binh và hội đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban

Ban hành: 22/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.48.69