Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3540/BNV-CQDP năm 2013 điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện, xã và thành lập đơn vị hành chính đô thị do Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 3540/BNV-CQDP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Nguyễn Hữu Đức
Ngày ban hành: 27/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3540/BNV-CQĐP
V/v điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập đơn vị hành chính đô thị

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2013

 

Kính gửi: Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 299/TB-VPCP ngày 24 tháng 9 năm 2009 của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã, cụ thể là: "trước mắt giữ ổn định đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã như hiện nay; chỉ điều chỉnh với từng trường hợp cụ thể khi xét thấy thật sự cần thiết và hợp lý. Tập trung xử lý cho việc điều chỉnh mở rộng, sáp nhập và thành lập mới do yêu cầu đô thị hóa nhưng không làm tăng đơn vị hành chính mới. Đối với các Đề án điều chỉnh địa giới hành chính các địa phương đã trình Chính phủ, Bộ Nội vụ phải thẩm định kỹ theo tinh thần trên, nếu đủ điều kiện thì sớm trình Chính phủ xem xét, quyết nghị; trường hợp không đủ điều kiện thì thông báo rõ cho địa phương được biết. Các trường hợp thụ lý mới, Bộ Nội vụ phải báo cáo xin chủ trương của Thường trực Chính phủ, nếu được chấp thuận thì hướng dẫn địa phương lập Đề án trình Chính phủ", Để thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ đề nghị Sở Nội vụ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện như sau:

1. Khi có yêu cầu về điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập đơn vị hành chính đô thị, Sở Nội vụ và Ủy ban nhân dân cấp huyện có liên quan báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và có văn bản đăng ký làm việc với Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ để trao đổi về các điều kiện, tiêu chuẩn, sự cần thiết và hợp lý của việc điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập đơn vị hành chính đô thị.

2. Nếu đủ điều kiện thì Vụ Chính quyền địa phương tham mưu, đề xuất tổ chức cuộc họp để lãnh đạo Bộ Nội vụ và đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thống nhất phương án trình xin chủ trương của Thủ tướng Chính phủ.

3. Sau khi được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận về chủ trương thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo triển khai xây dựng Đề án trình Chính phủ xem xét, quyết định theo trình tự được quy định tại Quyết định số 64b/HĐBT ngày 12 tháng 9 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về điều chỉnh địa giới hành chính đối với những huyện, xã có địa giới chưa hợp lý; Nghị định số 62/2011/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn; Thông tư số 02/2012/TT-BNV ngày 15 tháng 6 năm 2012 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 62/2011/NĐ-CP và các văn bản có liên quan.

Đề nghị Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động phối hợp với Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (63b)
- Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng (để b/c);
- Lưu VT, CQĐP (02b).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG
VỤ CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
Nguyễn Hữu Đức

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3540/BNV-CQDP năm 2013 điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện, xã và thành lập đơn vị hành chính đô thị do Bộ Nội vụ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.242

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.177.17