Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2995/BNV-TL năm 2020 về phụ cấp khu vực đối với các địa bàn cấp xã thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính do Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 2995/BNV-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Nguyễn Quang Dũng
Ngày ban hành: 17/06/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2995/BNV-TL
V/v phụ cấp khu vực

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2020

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Trả lời công văn số 1830/BHXH-CSXH ngày 10 tháng 6 năm 2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về phụ cấp khu vực đối với các địa bàn cấp xã thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

Chế độ phụ cấp khu vực được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực và Khoản 4 Mục III Thông tư số 83/2005/TT-BNV ngày 10 tháng 8 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương và các chế độ phụ cấp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức. Khi có thay đổi địa giới hành chính và có thay đổi các yếu tố xác định phụ cấp khu vực đối với các địa bàn đã được hưởng phụ cấp khu vực thì theo phạm vi quản lý, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát tình hình thực tế tại các địa bàn cấp xã theo các yếu tố xác định mức phụ cấp khu vực quy định tại Khoản 1 Mục II Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT và có văn bản đề nghị mức phụ cấp khu vực đối với các địa bàn cấp xã thuộc phạm vi quản lý gửi Bộ Nội vụ trao đổi ý kiến với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Uỷ ban dân tộc xem xét trả lời. Trong thời gian chưa có văn bản hướng dẫn phụ cấp khu vực đối với đơn vị hành chính mới, Bộ Nội vụ đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện chi trả phụ cấp khu vực đối với người đang hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng theo quy định tại Khoản 4 Mục III Thông tư số 83/2005/TT-BNV./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Nguyễn Duy Thăng (để b/c);
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Tài chính;
- Ủy ban Dân tộc;
- Lưu: VT, Vụ TL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG
Nguyễn Quang Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2995/BNV-TL năm 2020 về phụ cấp khu vực đối với các địa bàn cấp xã thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính do Bộ Nội vụ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


384

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.174.50