Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5939/BNV-CQĐP năm 2015 điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị do Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 5939/BNV-CQĐP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Trần Anh Tuấn
Ngày ban hành: 13/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5939/BNV-CQĐP
V/v điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi: y ban nhân dân tỉnh Quảng Trị

Trả lời Công văn số 5073/UBND-NC ngày 29/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Qung Trị về việc xem xét giải quyết hồ sơ điều chỉnh địa giới hành chính xã, thị trấn để mở rộng thị trn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

Hiện nay, Luật tổ chức chính quyền địa phương và Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính đã có hiệu lực thi hành. Vì vậy, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị rà soát, hoàn thiện điều kiện, tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, nội dung Đ án điều chỉnh địa giới hành chính xã, thị trấn để mở rộng thị trấn Bến Quan đã trình trước đây theo quy định mới của pháp luật hiện hành để tiếp tục trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Trong quá trình hoàn thiện Đề án, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ để Đề án bảo đảm chất lượng và theo đúng quy đnh của pháp luật.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thị trấn để mở rộng thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Lê V
ĩnh Tân (đ b/c);
- Thứ trưởng Trn Anh Tun;
- Lưu: VT, Vụ CQĐP (4b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5939/BNV-CQĐP năm 2015 điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị do Bộ Nội vụ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


391

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.88.35