Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2145/BNV-CQĐP năm 2018 về thống nhất thực hiện quy định điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 do Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 2145/BNV-CQĐP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Trần Anh Tuấn
Ngày ban hành: 17/05/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2145/BNV-CQĐP
V/v thống nhất thực hiện quy định về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 6

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 3859/VPCP-NC ngày 26/4/2018 của Văn phòng Chính phủ và hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Văn bản số 262/UBTVQH14-PL ngày 17/4/2018 về việc thống nhất thực hiện các quy định điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, Bộ Nội vụ đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện như sau:

1. Về việc triển khai sắp xếp đơn vị hành chính theo yêu cầu Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII

Khẩn trương rà soát, thống kê các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn chưa đạt tiêu chuẩn về quy mô diện tích tự nhiên, dân số theo quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính gửi về Bộ Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ (theo hướng dẫn tại Công văn số 147/BNV-CQĐP ngày 19/4/2018 của Bộ Nội vụ); xây dựng đề án sắp xếp đơn vị hành chính chưa đạt 50% tiêu chuẩn quy mô diện tích tự nhiên hoặc dân số trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trước năm 2021. Đối với đơn vị hành chính còn lại không bảo đảm tiêu chuẩn thì có phương án để đến năm 2030 hoàn thành việc sắp xếp, thu gọn nhằm đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định.

2. Về việc lập hồ sơ Đề án thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính các cấp

a) Về trình tự, thủ tục lấy ý kiến nhân dân đề nghị thực hiện theo quy định tại Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính.

b) Về phương án thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính:

- Đối với việc thành lập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thì đơn vị hành chính được thành lập mới và các đơn vị được chia, điều chỉnh đều bảo đảm đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục theo quy định.

- Đối với đơn vị hành chính đô thị được thành lập trên cơ sở nguyên trạng một đơn vị hành chính cùng cấp mà không làm tăng đơn vị hành chính thì phải bảo đảm đạt từ 50% tiêu chuẩn trở lên về diện tích tự nhiên và bảo đảm các điều kiện, tiêu chuẩn khác theo quy định. Đồng thời phải gửi kèm theo phương án, kế hoạch, lộ trình sắp xếp các đơn vị hành chính theo yêu cầu của Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

- Báo cáo về Bộ Nội vụ để thống nhất phương án thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính các cấp trước khi tiến hành trình tự, thủ tục lấy ý kiến nhân dân.

c) Về hồ sơ Đề án thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính các cấp đề nghị báo cáo Bộ Nội vụ dự kiến nội dung sẽ trình trong năm 2018 và giai đoạn 2018 - 2021 để tổng hợp, thống nhất với Ủy ban Pháp luật của Quốc hội việc chuẩn bị hồ sơ, chương trình, kế hoạch trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Hồ sơ Đề án phải bảo đảm được lập đúng quy định và kèm theo tổng hợp ý kiến, kết quả biểu quyết của Hội đồng nhân dân ở các đơn vị hành chính liên quan. Đối với vấn đề cần báo cáo xin ý kiến của Bộ Chính trị, Ban Bí thư thì phải có ý kiến của cấp ủy địa phương.

3. Về việc giải quyết tranh chấp địa giới hành chính do lịch sử để lại

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương liên quan chủ động tiến hành rà soát, thống kê hiện trạng các khu vực tranh chấp; phối hợp tổ chức hiệp thương, thỏa thuận, thống nhất phương án giải quyết bảo đảm sự đồng thuận giữa cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương liên quan, báo cáo kết quả về Bộ Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc và ý kiến, kiến nghị, phản ánh của nhân dân, của các cơ quan hữu quan, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp, gửi về Bộ Nội vụ để hướng dẫn, giải quyết.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ hướng dẫn nêu trên và các quy định của pháp luật để thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;
- Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân (để b/c);
- Thứ trưởng Trần Anh Tuấn;
- Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, Vụ CQĐP (2b) ĐN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Anh Tuấn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2145/BNV-CQĐP năm 2018 về thống nhất thực hiện quy định điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 do Bộ Nội vụ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


712

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.228.250