Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" BAT DONG SAN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 62009 văn bản

201

Thông báo 36/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải - Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản tại cuộc họp của Ban chỉ đạo do Văn phòng Chính phủ ban hành

36/TB-VPCP,Thông báo 36 2010,Văn phòng Chính phủ,Chính sách nhà ở,Thị trường Bất động sản,Bất động sản VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 36/TB-VPCP Hà Nội, ngày 04 tháng 02

Ban hành: 04/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2010

202

Quyết định 2690/QĐ-UBND năm 2009 về chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất, bất động sản từ Ủy nhân nhân dân xã, phường trực thuộc thành phố Bến Tre sang Phòng Công chứng số 01

2690/QD-UBND,Quyết định 2690 2009,Tỉnh Bến Tre,Phòng công chứng số 1,Thẩm quyền công chứng,Thành phố Bến Tre,Bất động sản,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 12/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2012

203

Quyết định 61/2009/QĐ-UBND về chuyển giao hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản thuộc quận Ninh Kiều cho tổ chức hành nghề công chứng thực hiện do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành

61/2009/QD-UBND,Quyết định 61 2009,Thành phố Cần Thơ,Bất động sản,Dịch vụ pháp lý ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 61/2009/QĐ-UBND Cần Thơ, ngày 09

Ban hành: 09/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2011

204

Quyết định 1089/QĐ-BCĐNO&TTBĐS năm 2009 thành lập Đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc về Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg do Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản ban hành

1089/QD-BCDNO&TTBDS,Quyết định 1089 2009,Thành lập,Hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở,Đoàn công tác kiểm tra đôn đốc,Bất động sản,Bộ máy hành chính BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ CHÍNH SÁCH NHÀ Ở VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------

Ban hành: 20/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2010

205

Quyết định 144/2009/QĐ-UBND về việc giao các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh cho các Phòng công chứng và Văn phòng công chứng do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

144/2009/QD-UBND,Quyết định 144 2009,Tỉnh Bắc Ninh,Thẩm quyền công chứng,Công chứng hợp đồng bất động sản,Chứng thực hợp đồng bất động sản,Chứng thực giao dịch bất động sản,Phòng Công chứng,Văn phòng công chứng,Tỉnh Bắc Ninh,Dịch vụ pháp lý UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 16/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2009

206

Quyết định 186/2003/QĐ-BTC thành lập Trung tâm thông tin, tư vấn, dịch vụ về tài sảnbất động sản do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

186/2003/QD-BTC,Quyết định 186,Bộ Tài chính,Trung tâm Tư vấn Dịch vụ,Tư vấn bất động sản,Thành lập,Bất động sản,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 186/2003/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 14/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

207

Quyết định 43/2009/QĐ-UBND về thẩm quyền công chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành

43/2009/QD-UBND,Quyết định 43 2009,Tỉnh Kon Tum,Thẩm quyền công chứng,Thẩm quyền chứng thực,Giao dịch bất động sản,Dịch vụ pháp lý UỶ BAN NHÂN DÂN  TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 43/2009/QĐ-UBND

Ban hành: 30/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2009

208

Nghị định 23/2009/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở

23/2009/ND-CP,Nghị định 23 2009,Chính phủ,Xử phạt vi phạm hành chính,Hoạt động xây dựng,Kinh doanh bất động sản,Kinh doanh vật liệu xây dựng,Quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật,Quản lý phát triển nhà,Quản lý phát triển công sở,Bất động sản,Vi phạm hành chính,Xây dựng - Đô thị CHÍNH PHỦ ------- CỘNG

Ban hành: 27/02/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2009

209

Thông báo 253/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải -Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo do Văn phòng Chính phủ ban hành

253/TB-VPCP,Thông báo 253,Văn phòng Chính phủ, Ý kiến Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải ,Kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải ,Cuộc họp của Ban Chỉ đạo Trung ương ,Chính sách nhà ở,Thị trường bất động sản ,Bất động sản,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 20/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2013

210

Thông tư 161/2009/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân đối với một số trường hợp chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận quà tặng là bất động sản do Bộ Tài chính ban hành

161/2009/TT-BTC,Thông tư 161 2009,Bộ Tài chính,Thuế thu nhập cá nhân,Chuyển nhượng bất động sản,Nhận thừa kế bất động sản,Nhận quà tặng bất động sản,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 12/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2009

211

Thông Báo số 138/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải – Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản tại cuộc họp của Ban chỉ đạo do Văn phòng Chính phủ ban hành

138/TB-VPCP,Thông báo 138 2009,Văn phòng Chính phủ,Bất động sản,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 138/TB-VPCP Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2009

Ban hành: 27/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2009

212

Quyết định 3003/QĐ-UBND năm 2011 về chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất, bất động sản từ Ủy nhân nhân dân xã, phường thuộc thành phố Bến Tre sang tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bến Tre do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

3003/QD-UBND,Quyết định 3003 2011,Tỉnh Bến Tre,Chứng thực hợp đồng,Chuyển giao thẩm quyền,Chứng thực giao dịch,Chứng thực giao dịch bất động sản,Chứng thực hợp đồng bất động sản,Bất động sản,Dịch vụ pháp lý UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 27/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2012

213

Quyết định 80/2009/QĐ-UBND về thực hiện công chứng, chứng thực hợp đồng giao dịch về bất động sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành

80/2009/QD-UBND,Quyết định 80 2009,Tỉnh Phú Thọ,Giao dịch bất động sản,Công chứng,Công chứng hợp đồng bất động sản,Chứng thực hợp đồng bất động sản,Dịch vụ pháp lý ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------

Ban hành: 13/01/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2009

214

Chỉ thị 06/2009/CT-UBND tổ chức thực hiện Nghị định 153/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản do tỉnh Bình Dương ban hành

06/2009/CT-UBND,Chỉ thị 06 2009,Tỉnh Bình Dương,Luật Kinh doanh BĐS,Doanh nghiệp,Thương mại,Bất động sản UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/2009/CT-UBND Thủ

Ban hành: 11/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2013

215

Quyết định 130/QĐ-UBND năm 2009 ban hành Bảng giá tối thiểu xây dựng nhà, công trình kiến trúc để tính thu lệ phí trước bạ, thu thuế thầu xây dựng nhà, công trình kiến trúc và kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

tháng 01 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ TỐI THIỂU XÂY DỰNG NHÀ, CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC ĐỂ TÍNH THU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ, THU THUẾ THẦU XÂY DỰNG NHÀ, CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân

Ban hành: 15/01/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/09/2015

216

Quyết định 05/2002/QĐ-BNV phê duyệt bản Điều lệ của Hiệp hội Bất động sản nhà đất Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

05/2002/QD-BNV,Quyết định 05,Bộ Nội vụ,Hiệp hội Bất động sản nhà đất Việt Nam ,Điều lệ Hiệp hội Bất động sản,Phê duyệt Điều lệ,Phê duyệt Điều lệ Hiệp hội ,Bất động sản,Quyền dân sự BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 01/10/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2013

217

Quyết định 318/QĐ-SXD-PTN năm 2011 về quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ “Xác nhận đối tượng được phân chia nhà ở không phải thông qua sàn giao dịch bất động sản theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 9 Nghị định 71/2010/NĐ-CP trên địa bàn Thành phố” do Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

318/QD-SXD-PTN,Quyết định 318 2011,Thành phố Hồ Chí Minh,Phân chia nhà ở,Sàn giao dịch bất động sản,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 16/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2011

218

Thông tư 13/2008/TT-BXD hướng dẫn Nghị định 153/2007/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản do Bộ xây dựng ban hành

13/2008/TT-BXD,Thông tư 13 2008,Bộ Xây dựng,Luật kinh doanh bất động sản,Hướng dẫn,Bất động sản BỘ XÂY DỰNG ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 13/2008/TT-BXD Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2008

Ban hành: 21/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2008

219

Quyết định 1489/QĐ-UBND năm 2011 về quy chế quản lý kinh doanh dự án kinh doanh bất động sản thuộc dự án khác kèm theo dự án BT xây dựng tuyến đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - vành đai ngoài của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phát triển GS Sài Gòn do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

1489/QD-UBND,Quyết định 1489 2011,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy chế quản lý kinh doanh ,Kinh doanh bất động sản,Tuyến đường Tân Sơn Nhất Bình Lợi,Đầu tư,Bất động sản,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 24/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2011

220

Quyết định 94/2007/QĐ-UBND về thẩm quyền công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch về bất động sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Uỷ ban nhân dân ban hành

94/2007/QD-UBND,Quyết định 94 2007,Thành phố Hồ Chí Minh,Công chứng hợp đồng bất động sản,Chứng thực hợp đồng bất động sản,Dịch vụ pháp lý ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 19/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2007

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.229.131.116