Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 79/NQ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 31496 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị quyết 79/NQ-CP năm 2021 về mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ phòng chống dịch COVID-19 do Chính phủ ban hành

--------------- Số: 79/NQ-CP Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2021 NGHỊ QUYẾT VỀ MUA SẮM THUỐC, HÓA CHẤT, VẬT TƯ, TRANG THIẾT BỊ, PHƯƠNG TIỆN PHỤC VỤ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của

Ban hành: 22/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2021

2

Nghị quyết 79/NQ-CP năm 2020 về danh sách các nước có công dân được cấp thị thực điện tử; danh sách các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử do Chính phủ ban hành

Số: 79/NQ-CP Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2020 NGHỊ QUYẾT VỀ DANH SÁCH CÁC NƯỚC CÓ CÔNG DÂN ĐƯỢC CẤP THỊ THỰC ĐIỆN TỬ; DANH SÁCH CÁC CỬA KHẨU QUỐC TẾ CHO PHÉP NGƯỜI NƯỚC NGOÀI NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH BẰNG THỊ THỰC ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ

Ban hành: 25/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2020

3

Nghị quyết 79/NQ-CP năm 2019 về đề nghị xây dựng Nghị định phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt do Chính phủ ban hành

79/NQ-CP,Nghị quyết 79 2019,Chính phủ,Xây dựng Nghị định ,Công tác phòng chống ,Vũ khí,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 79/NQ-CP Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2019

Ban hành: 02/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2019

4

Nghị quyết 79/NQ-CP năm 2018 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Kiên Giang do Chính phủ ban hành

79/NQ-CP,Nghị quyết 79 2018,Chính phủ,Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất,Quy hoạch sử dụng đất,Sử dụng đất,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 79/NQ-CP

Ban hành: 19/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2018

5

Nghị quyết 79/NQ-CP năm 2017 về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

79/NQ-CP,Nghị quyết 79 2017,Chính phủ,Đơn giản hóa thủ tục hành chính,Quản lý dân cư,Quản lý Nhà nước,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 79/NQ-CP

Ban hành: 18/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2017

6

Nghị quyết 79/NQ-CP năm 2015 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10

79/NQ-CP,Nghị quyết 79 2015,Chính phủ,Phiên họp Chính phủ thường kỳ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 79/NQ-CP Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2015

Ban hành: 04/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2015

7

Nghị quyết 79/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2014

79/NQ-CP,Nghị quyết 79 2014,Chính phủ,Phiên họp Chính phủ,Phiên họp Chính phủ thường kỳ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 79/NQ-CP Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2014

Ban hành: 03/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2014

8

Nghị quyết 79/NQ-CP năm 2013 thực hiện thí điểm biện pháp bình ổn giá dịch vụ xếp dỡ container khu vực cảng biển nước sâu Cái Mép - Thị Vải, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Chính phủ ban hành

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 79/NQ-CP Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2013 NGHỊ QUYẾT VỀ THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM BIỆN PHÁP BÌNH ỔN GIÁ DỊCH VỤ XẾP DỠ CONTAINER KHU VỰC CẢNG BIỂN NƯỚC SÂU CÁI MÉP - THỊ VẢI, TỈNH BÀ RỊA -

Ban hành: 20/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2013

9

Nghị quyết 79/NQ-CP năm 2011 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2011

79/NQ-CP,Nghị quyết 79 2011,Chính phủ,Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 79/NQ-CP Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2011

Ban hành: 05/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2011

10

Nghị quyết 79/NQ-HĐND năm 2021 về giao biên chế công chức, chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh Tuyên Quang năm 2022

VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 79/NQ-HĐND Tuyên Quang, ngày 21 tháng 12 năm 2021 NGHỊ QUYẾT GIAO BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC, CHỈ TIÊU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 68/2000/NĐ-CP TRONG CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CỦA TỈNH TUYÊN QUANG

Ban hành: 21/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2022

11

Nghị quyết 79/NQ-HĐND năm 2021 về biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và số lượng người làm cơ sở cấp kinh phí tại các hội năm 2022 của thành phố Đà Nẵng

79/NQ-HDND,Nghị quyết 79 2021,Thành phố Đà Nẵng,Biên chế công chức trong cơ quan tổ chức hành chính,Biên chế công chức trong tổ chức hành chính Đà Nẵng,Số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 17/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2022

12

Nghị quyết 79/NQ-HĐND năm 2021 về đặt tên đường, tên phố trên địa bàn thị trấn Kiến Xương, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

79/NQ-HDND,Nghị quyết 79 2021,Tỉnh Thái Bình,Đặt tên đường thị trấn Kiến Xương Thái Bình,Đặt tên phố thị trấn Kiến Xương Thái Bình,Đặt tên đường tên phố thị trấn Kiến Xương,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 10/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2022

13

Nghị quyết 79/NQ-HĐND năm 2021 thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 do Tỉnh Đồng Tháp quản lý và phân bổ

79/NQ-HDND,Nghị quyết 79 2021,Tỉnh Đồng Tháp,Thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn,Kế hoạch đầu tư công trung hạn Đồng Tháp,Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 09/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2022

14

Nghị quyết 79/NQ-HĐND thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng; dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2021, 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

79/NQ-HDND,Nghị quyết 79 2021,Tỉnh Bắc Ninh,Danh mục dự án chuyển sử dụng đất trồng lúa Bắc Ninh,Dự án chuyển sử dụng đất rừng Bắc Ninh,Dự án thu hồi đất phát triển kinh tế xã hội Bắc Ninh,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 08/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2022

15

Nghị quyết 79/NQ-HĐND năm 2021 về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022

79/NQ-HDND,Nghị quyết 79 2021,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh 2022,Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân Thừa Thiên Huế,Chương trình của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 16/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2021

16

Nghị định 79/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 97/2018/NĐ-CP về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ

79/2021/ND-CP,Nghị định 79 2021,Chính phủ,Sửa đổi Nghị định 97/2018/NĐ-CP,Sửa đổi Nghị định cho vay lại vốn vay ODA,Cho vay lại vốn vay ODA vay ưu đãi nước ngoài,Đầu tư,Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 16/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2021

17

Nghị quyết 79/NQ-HĐND năm 2020 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2021 do tỉnh Khánh Hòa ban hành

79/NQ-HDND,Nghị quyết 79 2020,Tỉnh Khánh Hòa,Dự toán thu ngân sách nhà nước tỉnh Khánh Hòa,Dự toán thu chi ngân sách địa phương tỉnh Khánh Hòa,Dự toán thu chi ngân sách địa phương năm 2021,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 07/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2021

18

Nghị định 79/2020/NĐ-CP về quy định chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên do Chính phủ ban hành

79/2020/ND-CP,Nghị định 79 2020,Chính phủ,Chế độ xây dựng lực lượng dự bị động viên,Chế độ huy động lực lượng dự bị động viên,Chính sách huy động lực lượng dự bị động viên,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2020

19

Nghị quyết 79/NQ-HĐND năm 2019 về sáp nhật, đổi tên xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

79/NQ-HDND,Nghị quyết 79 2019,Tỉnh Thái Nguyên,Sáp nhật đổi tên xóm tổ dân phố Thái Nguyên,Sáp nhật đổi tên xóm Thái Nguyên,Đổi tên xóm tổ dân phố tỉnh Thái Nguyên,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 11/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2020

20

Nghị quyết 79/2021/NQ-HĐND về Danh mục chi tiết dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum

79/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 79 2021,Tỉnh Kon Tum,Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước,Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Kon Tum,Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 14/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2022

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.25.51