Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 70-BT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 50660 văn bản

1

Quyết định 70-BT năm 1978 về việc hợp nhất xã Phú Diễn và xã Minh Khai thuộc huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội, thành một xã lấy tên là xã Phú Minh do Bộ trưởng Phủ thủ tướng ban hành

70-BT,Quyết định 70-BT 1978,Phủ Thủ tướng,Hợp nhất xã,Huyện Từ Liêm,Thành phố Hà Nội,Xã Phú Diễn,Xã Minh Khai,Xã Phú Minh,Bộ máy hành chính PHỦ THỦ TƯỚNG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 70-BT Hà Nội, ngày 20

Ban hành: 20/04/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2007

2

Thông tư liên tịch 70/2003/TTLT-BTC-BTS-NHNN hướng dẫn xử lý nợ vay vốn tín dụng đầu tư phát triển để đóng mới, cải hoán tàu đánh bắt và tàu dịch vụ đánh bắt hải sản xa bờ theo Quyết định 89/2003/QĐ-TTg do Bộ Tài chính, Bộ Thuỷ sản và Ngân hàng Nhà nước ban hành

70/2003/TTLT-BTC-BTS-NHNN,Thông tư liên tịch 70 2003,Bộ Tài chính,Bộ Thuỷ sản,Ngân hàng Nhà nước,Xử lý nợ,Vay vốn tín dụng đầu tư phát triển,Dự án đóng mới cải hoán tàu,Đầu tư,Tiền tệ - Ngân hàng,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI CHÍNH-BỘ THUỶ SẢN-NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 28/07/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

3

Thông báo 70/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị lần thứ ba về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu do Văn phòng Chính phủ ban hành

70/TB-VPCP,Thông báo 70 2021,Văn phòng Chính phủ,Hội nghị phát triển đồng bằng sông Cửu Long,Phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long,Đồng bằng sông Cửu Long với biến đổi khí hậu,Tài nguyên - Môi trường VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 01/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2021

4

Kế hoạch 70/KH-UBND năm 2021 thực hiện sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030

70/KH-UBND,Tỉnh Lạng Sơn,Sắp xếp thôn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 2030,Thực hiện sắp xếp tổ dân phố tỉnh Lạng Sơn,Sắp xếp tổ dân phố tỉnh Lạng Sơn 2021 2030,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2021

5

Quyết định 70/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

70/QD-UBND,Quyết định 70 2021,Tỉnh Tuyên Quang,Kế hoạch sử dụng đất huyện Sơn Dương Tuyên Quang,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Sơn Dương,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất tỉnh Tuyên Quang 2021,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 26/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2021

6

Quyết định 70/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 02/QĐ-UBND về Kế hoạch triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 do tỉnh Ninh Thuận ban hành

70/QD-UBND,Quyết định 70 2021,Tỉnh Ninh Thuận,Điều chỉnh Quyết định 02/QĐ-UBND tỉnh Ninh Thuận,Thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Ninh Thuận,Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 Ninh Thuận,Đầu tư,Thương mại,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 23/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2021

7

Quyết định 70/QĐ-UBND năm 2021 về sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy, nhân sự Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang

70/QD-UBND,Quyết định 70 2021,Tỉnh Bắc Giang,Cơ cấu tổ chức bộ máy Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang,Sắp xếp nhân sự Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang,Sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy tỉnh Bắc Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 23/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2021

8

Quyết định 70/QĐ-NHNN về Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

70/QD-NHNN,Quyết định 70 2021,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Đơn giản hóa quy định về hoạt động kinh doanh,Cắt giảm quy định về hoạt động kinh doanh ngân hàng,Kế hoạch cắt giảm đơn giản hóa quy định kinh doanh,Tiền tệ - Ngân hàng,Bộ máy hành chính NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 21/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2021

9

Quyết định 70/QĐ-BTP năm 2021 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp năm 2020

70/QD-BTP,Quyết định 70 2021,Bộ Tư pháp,Công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực,Bộ Tư pháp công bố văn bản hết hiệu lực,Công bố văn bản hết hiệu lực của Bộ Tư pháp,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 19/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2021

10

Quyết định 70/QĐ-KTNN năm 2021 quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng thuộc Kiểm toán nhà nước khu vực I do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành

70/QD-KTNN,Quyết định 70 2021,Kiểm toán Nhà nước,Quyền hạn của các phòng thuộc Kiểm toán nhà nước I,Nhiệm vụ của các phòng thuộc Kiểm toán nhà nước I,Chức năng của các phòng thuộc Kiểm toán nhà nước I,Kế toán - Kiểm toán,Bộ máy hành chính KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 18/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2021

11

Quyết định 70/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Thái Nguyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

70/QD-TTg,Quyết định 70 2021,Thủ tướng Chính phủ,Hoạt động Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao,Thành lập Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao,Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Thái Nguyên THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2021

12

Nghị quyết 70/NQ-HĐND năm 2020 về phân bổ ngân sách địa phương năm 2021 do tỉnh Ninh Thuận ban hành

70/NQ-HDND,Nghị quyết 70 2020,Tỉnh Ninh Thuận,Phân bổ ngân sách địa phương tỉnh Ninh Thuận,Phân bổ ngân sách địa phương năm 2021,Phân bổ ngân sách địa phương Ninh Thuận 2021,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 10/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2020

13

Kế hoạch 70/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Chỉ thị 21/CT-TTg về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản do tỉnh Thái Bình ban hành

70/KH-UBND,Tỉnh Thái Bình,Thực hiện Chỉ thị 21/CT-TTg tỉnh Thái Bình,Xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản,Phòng ngừa hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản,Bộ máy hành chính,Trách nhiệm hình sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 06/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2020

14

Nghị quyết 70/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2020

70/NQ-CP,Nghị quyết 70 2020,Chính phủ,Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4,Phối hợp phát triển kinh tế trong tình hình dịch bệnh,Phương án điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch năm 2020,Thương mại,Giao thông - Vận tải,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 14/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2020

15

Kế hoạch 70/KH-UBND năm 2020 về thực hiện nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 do tỉnh Đồng Tháp ban hành

70/KH-UBND,Tỉnh Đồng Tháp,Thương mại,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 70/KH-UBND Đồng Tháp, ngày 12 tháng 3 năm 2020

Ban hành: 12/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2020

16

Kết luận 70-KL/TW năm 2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

70-KL/TW,Ban Chấp hành Trung ương,Thực hiện Nghị quyết,Kinh tế tập thể,Nâng cao hiệu quả,Thương mại BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 70-KL/TW Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2020 KẾT LUẬN

Ban hành: 09/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2020

17

Kế hoạch 70/KH-UBND về thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2020 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

70/KH-UBND,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Thực hiện công tác dân vận chính quyền,Công tác dân vận chính quyền,Công tác dân vận chính quyền Huế 2020,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2020

18

Quyết định 70/QĐ-UBND năm 2020 về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực Giáo dục và đào tạo (công lập) trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

70/QD-UBND,Quyết định 70 2020,Tỉnh Bắc Ninh,Định mức sử dụng thiết bị chuyên dùng tỉnh Bắc Ninh,Tiêu chuẩn sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng,Thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực Giáo dục,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 04/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2020

19

Kế hoạch 70/KH-UBND năm 2020 về triển khai Chiến lược phát triển ngành Nội vụ tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2035

70/KH-UBND,Tỉnh Lào Cai,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 70/KH-UBND Lào Cai, ngày 27 tháng 02 năm 2020 KẾ HOẠCH

Ban hành: 27/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2020

20

Kế hoạch 70/KH-UBND về thực hiện Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020

70/KH-UBND,Tỉnh Bắc Kạn,Dịch vụ pháp lý,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 70/KH-UBND Bắc Kạn, ngày 11 tháng 02 năm 2020

Ban hành: 11/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.191.87