Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 70-BT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 50728 văn bản

101

Nghị quyết 70/NQ-HĐND năm 2015 về thực hiện kiến nghị sau giám sát công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

70/NQ-HDND,Nghị quyết 70,Tỉnh Tiền Giang,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 70/NQ-HĐND Tiền Giang, ngày 11 tháng 12 năm

Ban hành: 11/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2016

102

Nghị định 70/2018/NĐ-CP quy định về việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước

70/2018/ND-CP,Nghị định 70 2018,Chính phủ,Nhiệm vụ khoa học và công nghệ,Sử dụng tài sản,Quản lý sử dụng tài sản,Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 70/2018/NĐ-CP Hà Nội,

Ban hành: 15/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2018

103

Báo cáo 70/BC-BCĐ năm 2015 sơ kết 5 năm (2010-2014) thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020" dự kiến kế hoạch giai đoạn 2016-2020

70/BC-BCD,Tỉnh Thanh Hóa,Lao động - Tiền lương UBND TỈNH THANH HÓA BAN CHỈ ĐẠO ĐÀO TẠO NGHỀ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 70/BC-BCĐ Thanh Hóa, ngày 20 tháng 08 năm 2015

Ban hành: 20/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2016

104

Kế hoạch 70/KH-UBND năm 2015 về cung cấp dịch vụ công trực tuyến của thành phố Cần Thơ giai đoạn 2015-2020

70/KH-UBND,Thành phố Cần Thơ,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 70/KH-UBND Cần Thơ, ngày 08 tháng 6 năm 2015

Ban hành: 08/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2018

105

Quyết định 70/2017/QĐ-UBND về quy định nội dung chi và mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Long An

70/2017/QD-UBND,Quyết định 70 2017,Tỉnh Long An,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 70/2017/QĐ-UBND Long An, ngày 29 tháng 12 năm 2017

Ban hành: 29/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2018

106

Thông tư 70/2017/TT-BTNMT về định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, điều chỉnh khung giá đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

70/2017/TT-BTNMT,Thông tư 70 2017,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Định mức kinh tế kỹ thuật,Điều chỉnh,Khung giá đất,Bất động sản,Tài chính nhà nước BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 29/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2020

107

Kế hoạch 70/KH-UBND năm 2015 thực hiện Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2015-2020 tỉnh Phú Yên

70/KH-UBND,Tỉnh Phú Yên,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 70/KH-UBND Phú Yên, ngày 25 tháng 05 năm 2015 KẾ HOẠCH TRIỂN

Ban hành: 25/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2015

108

Quyết định 70/2017/QĐ-UBND về quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các phòng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre

70/2017/QD-UBND,Quyết định 70 2017,Tỉnh Bến Tre,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 70/2017/QĐ-UBND Bến Tre, ngày 26 tháng 12 năm 2017

Ban hành: 26/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2018

109

Quyết định 70/2017/QĐ-UBND về quy định mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Định

70/2017/QD-UBND,Quyết định 70 2017,Tỉnh Bình Định,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 70/2017/QĐ-UBND Bình Định,

Ban hành: 18/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2018

110

Nghị quyết 70/2017/NQ-HĐND về quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

70/2017/NQ-HDND,Nghị quyết 70 2017,Tỉnh Hà Tĩnh,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 70/2017/NQ-HĐND Hà Tĩnh, ngày 13 tháng 12 năm

Ban hành: 13/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2018

111

Nghị quyết 70/2017/NQ-HĐND thông qua nhiệm vụ quy hoạch chung thành phố Bảo Lộc và vùng phụ cận, tỉnh Lâm Đồng đến năm 2035

70/2017/NQ-HDND,Nghị quyết 70 2017,Tỉnh Lâm Đồng,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 70/2017/NQ-HĐND Lâm Đồng, ngày 08 tháng 12 năm

Ban hành: 08/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2018

112

Nghị quyết 70/2017/NQ-HĐND về phân cấp điều chuyển, thanh lý, bán quyền thu phí sử dụng, cho thuê quyền khai thác, chuyển nhượng có thời hạn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Long An

70/2017/NQ-HDND,Nghị quyết 70 2017,Tỉnh Long An,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LONG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 70/2017/NQ-HĐND Long An, ngày 08 tháng

Ban hành: 08/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2018

113

Nghị quyết 70/2017/NQ-HĐND về chế độ, chính sách đối với người lao động hợp đồng thuộc Đề án bố trí, tạo nguồn đội ngũ cán bộ, công chức là người dân tộc Mông và dân tộc thiểu số ít người trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2018-2021

70/2017/NQ-HDND,Nghị quyết 70 2017,Tỉnh Sơn La,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 70/2017/NQ-HĐND Sơn La, ngày 08 tháng 12 năm

Ban hành: 08/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2018

114

Quyết định 70/2017/QĐ-UBND về bãi bỏ Quyết định 73/2004/QĐ-UB về thành lập Hội đồng Giám định y khoa tỉnh Lai Châu

70/2017/QD-UBND,Quyết định 70 2017,Tỉnh Lai Châu,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 70/2017/QĐ-UBND Lai Châu, ngày 06 tháng 12 năm 2017

Ban hành: 06/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2017

115

Quyết định 70/2017/QĐ-UBND về Quy chế Quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An

70/2017/QD-UBND,Quyết định 70,Tỉnh Nghệ An,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 70/2017/QĐ-UBND Nghệ An, ngày 24 tháng 11 năm 2017

Ban hành: 24/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2017

116

Kế hoạch 70/KH-UBND năm 2015 thực hiện Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ” trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2015 -2020

70/KH-UBND,Tỉnh Lào Cai,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 70/KH-UBND Lào Cai, ngày 01 tháng 04 năm 2015 KẾ HOẠCH

Ban hành: 01/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2015

117

Quyết định 70/QĐ-SGDCK năm 2015 về Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Thủy sản Cafatex do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước nắm giữ của Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh ban hành

70/QD-SGDCK,Quyết định 70 2015,Thành phố Hồ Chí Minh,Công ty Cổ phần Thủy sản Cafatex ,Quy chế bán đấu giá cổ phần,Chứng khoán BỘ TÀI CHÍNH SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TPHCM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 70

Ban hành: 16/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2015

118

Quyết định 70/2017/QĐ-UBND về quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức và số lượng người làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Quảng Ngãi

70/2017/QD-UBND,Quyết định 70 2017,Tỉnh Quảng Ngãi,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 70/2017QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 25 tháng 10 năm 2017

Ban hành: 25/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2017

119

Quyết định 70/2017/QĐ-UBND về mức hỗ trợ cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang

70/2017/QD-UBND,Quyết định 70 2017,Tỉnh An Giang,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 70/2017/QĐ-UBND An Giang, ngày

Ban hành: 20/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2017

120

Thông báo 70/TB-VPCP năm 2015 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về nâng cao hiệu quả công tác dạy tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài do Văn phòng Chính phủ ban hành

70/TB-VPCP,Thông báo 70 2015,Văn phòng Chính phủ,Chương trình dạy tiếng Việt,Người Việt Nam ở nước ngoài,Kết luận của Phó Thủ tướng,Giáo dục VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 70

Ban hành: 04/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.56.184