Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 70-BT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 50728 văn bản

141

Quyết định 70/2016/QĐ-UBND phê duyệt đặt tên tuyến đường (bổ sung) trên địa bàn thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định năm 2016

70/2016/QD-UBND,Quyết định 70 2016,Tỉnh Bình Định,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 70/2016/QĐ-UBND Bình Định, ngày 19 tháng 12 năm 2016

Ban hành: 19/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2017

142

Nghị quyết 70/2016/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ đóng Bảo hiểm Y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2017

70/2016/NQ-HDND,Nghị quyết 70 2016,Tỉnh Ninh Thuận,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 70/2016/NQ-HĐND Ninh

Ban hành: 19/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2017

143

Nghị quyết 70/2016/NQ-HĐND quy định mức thu, quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Phú Yên

70/2016/NQ-HDND,Nghị quyết 70 2016,Tỉnh Phú Yên,Thương mại,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 70/2016/NQ-HĐND Phú Yên, ngày 16 tháng 12 năm 2016

Ban hành: 16/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2017

144

Quyết định 70/2016/QĐ-UBND quy định mức thu phí và tỷ lệ (%) phân chia giữa ngân sách các cấp từ nguồn thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Long An

70/2016/QD-UBND,Quyết định 70 2016,Tỉnh Long An,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 70/2016/QĐ-UBND Long An, ngày

Ban hành: 09/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2017

145

Nghị quyết 70/2016/NQ-HĐND về Chương trình việc làm tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017-2020

70/2016/NQ-HDND,Nghị quyết 70 2016,Tỉnh Bắc Kạn,Lao động - Tiền lương HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 70/2016/NQ-HĐND Bắc Kạn, ngày 08 tháng 12 năm

Ban hành: 08/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2017

146

Nghị quyết 70/2016/NQ-HĐND về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho sở, ban, ngành, đảng, đoàn thể cấp tỉnh và huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn năm 2017 của tỉnh Đồng Tháp

70/2016/NQ-HDND,Nghị quyết 70 2016,Tỉnh Đồng Tháp,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 70/2016/NQ-HĐND Đồng Tháp, ngày 08 tháng 12 năm

Ban hành: 08/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2016

147

Quyết định 70/2016/QĐ-UBND Quy định về tuyến đường, thời gian hạn chế lưu thông của phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

70/2016/QD-UBND,Quyết định 70 2016,Tỉnh Nghệ An,Giao thông - Vận tải UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 70/2016/QĐ-UBND Nghệ An, ngày 06 tháng 12 năm 2016

Ban hành: 06/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2016

148

Quyết định 70/2016/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai kèm theo Quyết định 40/2016/QĐ-UBND

70/2016/QD-UBND,Quyết định 70 2016,Tỉnh Đồng Nai,Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 70/2016/QĐ-UBND Đồng Nai, ngày 24 tháng 11 năm 2016

Ban hành: 24/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2017

149

Quyết định 70/QĐ-KTNN năm 2014 về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức và miễn nhiệm công, viên chức lãnh đạo của Kiểm toán Nhà nước

70/QD-KTNN,Quyết định 70 2014,Kiểm toán Nhà nước,Bổ nhiệm,Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước,Từ chức,Miễn nhiệm,Kế toán - Kiểm toán,Bộ máy hành chính KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 13/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2014

150

Quyết định 70/2016/QĐ-UBND Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên quản lý

70/2016/QD-UBND,Quyết định 70 2016,Tỉnh Phú Yên,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 70/2016/QĐ-UBND Phú Yên, ngày 16 tháng 11 năm 2016

Ban hành: 16/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2016

151

Quyết định 70/QĐ-UBND năm 2014 sử dụng địa danh "Đồng Giao" của tỉnh Ninh Bình dùng cho sản phẩm Dứa của tỉnh Ninh Bình

70/QD-UBND,Quyết định 70 2014,Tỉnh Ninh Bình,Thương mại,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 70/QĐ-UBND Ninh Bình, ngày 25 tháng 01 năm 2014

Ban hành: 25/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/02/2014

152

Quyết định 70/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ thủ tục hành chính trong bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

70/QD-UBND,Quyết định 70 2014,Tỉnh Sóc Trăng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 70/QĐ-UBND Sóc Trăng, ngày 22 tháng 01 năm 2014

Ban hành: 22/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2014

153

Quyết định 70/QĐ-UBND năm 2014 về mẫu báo cáo, biên bản cho đơn vị chủ rừng sử dụng khi phát hiện hành vi vi phạm nội dung vụ vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng do tỉnh Lâm Đồng ban hành

70/QD-UBND,Quyết định 70 2014,Tỉnh Lâm Đồng,Vi phạm hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 70/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 13 tháng 01 năm

Ban hành: 13/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2014

154

Quyết định 70/QĐ-UBND năm 2014 quy định hạn mức đất ở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

70/QD-UBND,Quyết định 70 2014,Thành phố Hồ Chí Minh,Hạn mức đất ở,Quy định hạn mức đất ở,Bất động sản,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 70

Ban hành: 07/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2014

155

Thông báo 70/TB-TCHQ năm 2014 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

70/TB-TCHQ,Thông báo 70 2014,Tổng cục Hải quan,Phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 70/TB-TCHQ Hà Nội,

Ban hành: 06/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2014

156

Quyết định 70/2016/QĐ-UBND Quy định việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh An Giang

70/2016/QD-UBND,Quyết định 70 2016,Tỉnh An Giang,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 70/2016/QĐ-UBND An Giang, ngày 14 tháng

Ban hành: 14/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2016

157

Quyết định 70/2016/QĐ-UBND Quy chế mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

70/2016/QD-UBND,Quyết định 70 2016,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 70/2016/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 06

Ban hành: 06/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2016

158

Quyết định 70/2016/QĐ-UBND Quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Ninh Thuận ban hành

70/2016/QD-UBND,Quyết định 70 2016,Tỉnh Ninh Thuận,Đầu tư,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 70/2016/QĐ-UBND Ninh Thuận, ngày 29 tháng

Ban hành: 29/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2016

159

Kế hoạch 70/KH-BCĐ năm 2013 mở đợt cao điểm thực hiện Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và Nghị định 36/2009/NĐ-CP trong những tháng cuối năm và Tết Nguyên đán Giáp Ngọ - 2014 do tỉnh Thái Bình ban hành

70/KH-BCD,Tỉnh Thái Bình,Văn hóa - Xã hội UBND TỈNH THÁI BÌNH BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN PHÁP LỆNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ VÀ NGHỊ ĐỊNH 36/2009/NĐ-CP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 21/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2014

160

Quyết định 70/2016/QĐ-UBND Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lào Cai

70/2016/QD-UBND,Quyết định 70 2016,Tỉnh Lào Cai,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 70/2016/QĐ-UBND Lào Cai, ngày 19

Ban hành: 19/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.56.184