Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 67-HDBT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 27176 văn bản

1

Quyết định 67-HĐBT năm 1992 về việc thành lập thị xã Hồng Lĩnh thuộc tỉnh Hà Tĩnh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

67-HDBT,Quyết định 67-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Thành lập thị xã,Thị xã Hồng Lĩnh,Tỉnh Hà Tĩnh,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 67-HĐBT Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 1992 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 02/03/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

2

Nghị định 67-HĐBT năm 1989 quy định cờ hiệu, cảnh sát hiệu, cấp hiệu, phù hiệu, phù hiệu kết hợp cấp hiệu, lễ phục và trang phục của lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

67-HDBT,Nghị định 67-HDBT 1989,Hội đồng Bộ trưởng,Cờ hiệu cảnh sát,Cảnh sát hiệu,Phù hiệu cảnh sát,Trang phục cảnh sát,Cảnh sát nhân dân Việt Nam HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 67-HĐBT

Ban hành: 15/06/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

3

Chỉ thị 67-HĐBT năm 1988 thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

67-HDBT,Chỉ thị 67-HDBT 1988,Hội đồng Bộ trưởng,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 67-HĐBT Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 1988 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ ĐỔI MỚI

Ban hành: 20/04/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

4

Quyết định 67-HĐBT năm 1986 điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, phường, thị trấn thuộc huyện Đạ Huoai, huyện Đơn Dương, huyện Dy Linh và thành phố Đà Lạt thuộc tỉnh Lâm Đồng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

67-HDBT,Quyết định 67-HDBT 1986,Hội đồng Bộ trưởng,Điều chỉnh địa giới hành chính xã,Điều chỉnh địa giới hành chính phường,Điều chỉnh địa giới hành chính thị trấn,Huyện Đạ Huoai,Huyện Đơn Dương,Huyện Di Linh,Thành phố Đà Lạt,Tỉnh Lâm Đồng,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ

Ban hành: 06/06/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

5

Quyết định 67-HĐBT năm 1982 về việc mở rộng thị xã Thái Bình thuộc tỉnh Thái Bình do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

67-HDBT,Quyết định 67-HDBT 1982,Hội đồng Bộ trưởng,Mở rộng,Tỉnh Thái Bình,Mở rộng thị xã,Thị xã Thái Bình,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 67-HĐBT Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 1982 QUYẾT

Ban hành: 08/04/1982

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

6

Quyết định 67-HĐBT năm 1981 về việc phân vạch lại địa giới thị trấn An Lạc và một số xã, phường thuộc thành phố Hồ Chí Minh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

67-HDBT,Quyết định 67-HDBT 1981,Hội đồng Bộ trưởng,Phân vạch địa giới thị xã,Phân vạch địa giới thị trấn,Thành phố Hồ Chí Minh,Phân vạch địa giới phường,Thị trấn An Lạc,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 67-HĐBT

Ban hành: 12/09/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2010

7

Nghị quyết 67/NQ-HĐND năm 2020 về danh mục dự án phát sinh mới bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Khánh Hòa ban hành

67/NQ-HDND,Nghị quyết 67 2020,Tỉnh Khánh Hòa,Dự án phát sinh mới bổ sung vào kế hoạch đầu tư công,Bổ sung kế hoạch đầu tư công tỉnh Khánh Hòa,Dự án mới bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 29/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2020

8

Kế hoạch 67/KH-UBND năm 2020 về sơ kết thực hiện Đề án xây dựng, duy trì, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc góp phần xã hội hóa nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, giữ vững ổn định chính trị từ cơ sở trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2018-2020

67/KH-UBND,Tỉnh Thái Bình,Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Thái Bình,Đề án phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc,Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đảm bảo an ninh trật tự,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 30/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2020

9

Nghị quyết 67/NQ-CP năm 2020 về phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Chính phủ ban hành

67/NQ-CP,Nghị quyết 67 2020,Chính phủ,Lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030,Lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia tầm nhìn đến năm 2050,Phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia,Bất động sản CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 12/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2020

10

Kế hoạch 67/KH-UBND năm 2020 về thực hiện chính sách hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

67/KH-UBND,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do Covid 19,Chính sách hỗ trợ do Covid 19 Vũng Tàu,Vũng Tàu hỗ trợ người dân khó khăn do Covid 19,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU -------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 05/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2020

11

Kế hoạch 67/KH-UBND năm 2020 về hành động bảo vệ chất lượng nước trong công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

67/KH-UBND,Tỉnh Kiên Giang,Chất lượng nước công trình thủy lợi Kiên Giang,Bảo vệ chất lượng nước công trình thủy lợi,Hành động bảo vệ chất lượng nước Kiên Giang,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 16/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2020

12

Kế hoạch 67/KH-UBND về công tác quản lý thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020 trên địa bàn do tỉnh Tây Ninh ban hành

67/KH-UBND,Tỉnh Tây Ninh,Vi phạm hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 67/KH-UBND Tây Ninh, ngày 14 tháng 01 năm 2020 KẾ

Ban hành: 14/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2020

13

Quyết định 67/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc trên địa bàn tỉnh An Giang

67/QD-UBND,Quyết định 67 2020,Tỉnh An Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 67/QĐ-UBND An Giang, ngày 13 tháng 01 năm 2020

Ban hành: 13/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2020

14

Quyết định 67/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Kế hoạch và Đầu tư áp dụng tại Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

67/QD-UBND,Quyết định 67 2020,Tỉnh Hà Tĩnh,Thủ tục hành chính ngành Kế hoạch và Đầu tư,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Hà Tĩnh,Công bố thủ tục hành chính Ủy ban cấp xã,Đầu tư,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 08/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2020

15

Ban hành: 07/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2020

16

Chỉ thị 67/CT-BTTTT năm 2019 về công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 do Bộ Thông tin và Truyền Thông ban hành

67/CT-BTTTT,Chỉ thị 67 2019,Bộ Thông tin và Truyền thông,Công tác thi đua khen thưởng,Chất lượng công tác,Hội đồng Thi đua Khen thưởng,Công nghệ thông tin BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 27/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2020

17

Văn bản hợp nhất 67/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

67/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 67 2019,Bộ Tài chính,Hợp nhất Thông tư hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng,Hợp nhất Thông tư hướng dẫn 209/2013/NĐ-CP,Hợp nhất Thông tư hướng dẫn thuế giá trị gia tăng,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 19/12/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2020

18

Nghị quyết 67/NQ-HĐND năm 2019 về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2020 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

67/NQ-HDND,Nghị quyết 67 2019,Thành phố Hồ Chí Minh,Nhiệm vụ kinh tế xã hội ,Văn hóa,Phát triển kinh tế,Thương mại,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2020

19

Nghị quyết 67/NQ-HĐND năm 2019 về phê duyệt tổng biên chế công chức, hợp đồng, số lượng người làm việc trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các hội của tỉnh Bến Tre

67/NQ-HDND,Nghị quyết 67 2019,Tỉnh Bến Tre,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 67/NQ-HĐND Bến Tre, ngày 06 tháng 12

Ban hành: 06/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2020

20

Kế hoạch 67/KH-UBND năm 2019 về triển khai, thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

67/KH-UBND,Tỉnh Trà Vinh,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH -------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 67/KH-UBND Trà Vinh, ngày 22 tháng 8 năm 2019

Ban hành: 22/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.51.78