Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 271-TTG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 20154 công văn

1

Công văn 271/TTg-CN năm 2018 về điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Đình Vũ - Cát Hải do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 271/TTg-CN V/v điều chỉnh cục bộ QHCXD Khu Kinh tế Đình Vũ - Cát Hải Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2018 Kính gửi: Ủy

Ban hành: 27/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2018

2

Công văn 271/TTg-KGVX về chủ trương thành lập Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ   ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 271/TTg-KGVX V/v Chủ trương thành lập Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2010

Ban hành: 09/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2010

3

Công văn 271/TCT-CS năm 2019 về thực hiện hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 271/TCT-CS V/v hóa đơn Hà Nội, ngày 24 tháng 1 năm 2019 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Ninh Bình

Ban hành: 24/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2019

4

Công văn 271/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại mặt hàng encoder do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 271/TCHQ-TXNK V/v phân loại mặt hàng encoder Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2019 Kính gửi:

Ban hành: 10/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2019

5

Công văn 271/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 271/TCT-CS V/v chính sách thuế Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2018 Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại Xuất

Ban hành: 17/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2018

6

Công văn 271/BXD-KHCN năm 2017 áp dụng QCVN 06:2010/BXD do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 271/BXD-KHCN V/v Áp dụng QCVN 06:2010/BXD. Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2017 Kính gửi: Tập đoàn VINGROUP – Công ty CP

Ban hành: 02/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2017

7

Công văn 271/TLĐ năm 2013 đề nghị chỉ đạo thực hiện Luật Công đoàn 2012 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 271/TLĐ V/v đề nghị chỉ đạo thực hiện Luật Công đoàn năm 2012 Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2013

Ban hành: 27/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2013

8

Công văn 271/TXNK-PL năm 2015 vướng mắc mặt hàng hỗn hợp chất đốt từ than cám và bột các bon đen do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 271/TXNK-PL V/v vướng mắc mặt hàng “Hỗn hợp chất đốt từ than cám và bột các bon đen” Hà Nội, ngày

Ban hành: 12/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2015

9

Công văn 271/TCT-CS năm 2015 về thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng thức ăn chăn nuôi do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc ------------------ Số: 271/TCT-CS Vv thuế GTGT Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2015 Kính gửi: - Hiệp

Ban hành: 22/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2015

10

Công văn 271/TCHQ-GSQL năm 2015 về nhập khẩu máy móc thiết bị có xuất xứ Trung Quốc từ Khu phi thuế quan do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 271/TCHQ-GSQL V/v nhập khẩu máy móc thiết bị có xuất xứ Trung Quốc từ Khu PTQ Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2015

Ban hành: 14/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2015

11

Công văn 271/CVT-CL năm 2014 hướng dẫn gắn nhãn hàng hóa, gắn dấu hợp quy và sử dụng biểu trưng số hóa truyền hình DVB-T2 do Cục Viễn thông ban hành

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CỤC VIỄN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 271/CVT-CL V/v hướng dẫn gắn nhãn hàng hóa, gắn dấu hợp quy và sử dụng biểu trưng số hóa truyền hình DVB-T2

Ban hành: 14/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2014

12

Công văn 271/GSQL-TH năm 2014 về vướng mắc C/O do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN -------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 271/GSQL-TH V/v vướng mắc C/O Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2014

Ban hành: 07/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2014

13

Công văn 271/TCHQ-TXNK năm 2014 xử lý nợ thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 271/TCHQ-TXNK V/v xử lý nợ thuế Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2014 Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải

Ban hành: 10/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2014

14

Công văn 271/BTC-TCHQ năm 2014 chính sách thuế và thủ tục hải quan với hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 271/BTC-TCHQ V/v chính sách thuế và thủ tục hải quan với hàng hóa của DNCX Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2014

Ban hành: 07/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2014

15

Công văn 271/TTrB-P1 năm 2016 về thanh tra an toàn thực phẩm cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm sử dụng nguyên liệu là cá biển do Thanh tra Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ THANH TRA BỘ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 271/TTrB-P1 V/v triển khai thanh tra về ATTP tại các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm sử dụng nguyên liệu là cá biển Hà Nội, ngày 29

Ban hành: 29/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2016

16

Công văn 271/GSQL-GQ2 năm 2016 về doanh nghiệp chế xuất thuê kho do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 271/GSQL-GQ2 V/v doanh nghiệp chế xuất thuê kho Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2016 Kính gửi: Công

Ban hành: 01/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2016

17

Công văn 271/GSQL-TH vướng mắc C/O mẫu E do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 271/GSQL-TH V/v vướng mắc C/O mẫu E Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2013 Kính gửi: Cục

Ban hành: 05/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2013

18

Công văn 271/TCT-CS giải đáp vướng mắc về lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 271/TCT-CS V/v giải đáp vướng mắc về lệ phí trước bạ. Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2013 Kính gửi:

Ban hành: 21/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2013

19

Công văn 271/GSQL-TH vướng mắc C/O do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 271/GSQL-TH V/v vướng mắc C/O Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2012 Kính gửi: Cục Hải quan TP.

Ban hành: 09/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2012

20

Công văn 271/SXD-QLCL áp dụng Tiêu chuẩn thiết kế chịu động đất và thực hiện bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai do Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai ban hành

UBND TỈNH LÀO CAI SỞ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 271/SXD-QLCL Về việc áp dụng Tiêu chuẩn thiết kế chịu động đất và thực hiện bảo trì các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Ban hành: 13/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 25/11/2013

Cập nhật: 22/08/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.237.51.35