Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 271/TCHQ-GSQL năm 2015 về nhập khẩu máy móc thiết bị có xuất xứ Trung Quốc từ Khu phi thuế quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 271/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 14/01/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 271/TCHQ-GSQL
V/v nhập khẩu máy móc thiết bị có xuất xứ Trung Quốc từ Khu PTQ

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ

Tổng cục Hải quan nhận được công văn của Cục Hải quan địa phương, doanh nghiệp nêu vướng mắc khi thực hiện Thông báo số 2527/TB-BKHCN ngày 6/9/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ đối với trường hợp máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng có xuất xứ Trung Quốc nhập khẩu vào nội địa từ khu phi thuế quan, cụ thể như sau:

Hiện nay có một số doanh nghiệp trong khu phi thuế quan, doanh nghiệp chế xuất có nhu cầu thanh lý máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng theo hình thức bán vào nội địa. Căn cứ quy định tại Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 và Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ thì quan hệ trao đổi hàng hóa này là quan hệ xuất nhập khẩu, khi đó doanh nghiệp trong nội địa phải mở tờ khai nhập khẩu, áp dụng chính sách thuế, chính sách mặt hàng tại thời điểm mở tờ khai.

Vậy, trường hợp doanh nghiệp trong nội địa nhập khẩu hàng hóa do DNCX thanh lý như trên có áp dụng hướng dẫn tại Thông báo số 2527/TB-BKHCN không vì thực tế những hàng hóa này đã được nhập khẩu và sử dụng trên lãnh thổ Việt Nam?

Kính đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ có ý kiến để Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan địa phương, doanh nghiệp thống nhất thực hiện.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan TP.HCM (thay t/l);
- Công ty TNHH MTV PungKook Bến Tre (thay t/l);
Lô E4, E5, E10, E11 KCN Giao Long, An Phước, Châu Thành, Bến Tre
- Lưu: VT, GSQL (3b)
.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 271/TCHQ-GSQL năm 2015 về nhập khẩu máy móc thiết bị có xuất xứ Trung Quốc từ Khu phi thuế quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.077

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.200.74