Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 23/CT-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 24966 văn bản

1

Chỉ thị 23/CT-TTg năm 2019 về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 120/NQ-CP về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

23/CT-TTg Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2019 CHỈ THỊ VỀ ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 120/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ với chủ trương chuyển đổi tư duy sản xuất hàng

Ban hành: 05/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2019

2

Chỉ thị 23/CT-TTg năm 2018 về tăng cường quản lý, kết nối cơ sở cung ứng thuốc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

23/CT-TTg,Chỉ thị 23,Thủ tướng Chính phủ,Cung ứng thuốc,Đấu thầu cung ứng thuốc,Tăng cường quản lý,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 23/CT-TTg

Ban hành: 23/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2018

3

Chỉ thị 23/CT-TTg năm 2017 thực hiện nghiêm quy định số lượng, cơ cấu và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân các cấp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

23/CT-TTg,Chỉ thị 23 2017,Thủ tướng Chính phủ,Thủ tục bổ nhiệm bãi miễn nhiệm,Điều động cán bộ,Thành viên Ủy ban nhân dân,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 23/CT-TTg

Ban hành: 26/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2017

4

Chỉ thị 23/CT-TTg năm 2016 về tăng cường giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

--------------- Số: 23/CT-TTg Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2016 CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG CÁC GIẢI PHÁP CẤP BÁCH BẢO ĐẢM TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA TRONG TÌNH HÌNH MỚI Thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải

Ban hành: 05/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2016

5

Chỉ thị 23/CT-TTg năm 2015 tăng cường sử dụng, phối trộn, phân phối xăng sinh học thực hiện Quyết định 53/2012/QĐ-TTg về lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống do Thủ tướng Chính phủ ban hành

VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 23/CT-TTg Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2015 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG SỬ DỤNG, PHỐI TRỘN, PHÂN PHỐI XĂNG SINH HỌC THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 53/2012/QĐ-TTG NGÀY 22 THÁNG 11 NĂM 2012 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH LỘ

Ban hành: 31/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2015

6

Chỉ thị 23/CT-TTg năm 2014 về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

23/CT-TTg,Chỉ thị 23 2014,Thủ tướng Chính phủ,lập kế hoạch đầu tư công ,Luật Đầu tư công,Đầu tư,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 23/CT-TTg Hà Nội,

Ban hành: 05/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2014

7

Chỉ thị 23/CT-TTg năm 2013 tổng rà soát thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trong 2 năm 2014-2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

23/CT-TTg Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2013 CHỈ THỊ VỀ TỔNG RÀ SOÁT VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG TRONG 2 NĂM 2014 - 2015 Phát huy truyền thống đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương chính sách

Ban hành: 27/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2013

8

Chỉ thị 23/CT-TTg năm 2012 tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan do Thủ tướng Chính phủ ban hành

23/CT-TTg Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2012 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠM NHẬP TÁI XUẤT, CHUYỂN KHẨU VÀ GỬI KHO NGOẠI QUAN Hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu hàng hóa và gửi kho ngoại quan thời gian qua tuy có thu được một số kết

Ban hành: 07/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2012

9

Chỉ thị 23/CT-UBND năm 2018 về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

23/CT-UBND,Chỉ thị 23 2018,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 23/CT-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 10 năm 2018

Ban hành: 26/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2018

10

Chỉ thị 23-CT/TW năm 2018 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

23-CT/TW,Chỉ thị 23-CT 2018,Ban Chấp hành Trung ương,Môn tư tưởng Hồ Chí Minh,Tư tưởng Hồ Chí Minh,Học tập tấm gương Hồ Chí Minh ,Giáo dục BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 23-CT/TW Hà Nội, ngày 09 tháng

Ban hành: 09/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2018

11

Chỉ thị 23/2008/CT-TTg về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

23/2008/CT-TTg,Chỉ thị 23 2008,Thủ tướng Chính phủ,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ Số: 23/2008/CT-TTg Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2008 CHỈ

Ban hành: 04/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2008

12

Chỉ thị 23/CT-UBND năm 2017 về tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 trên địa bàn thành phố Hà Nội

23/CT-UBND,Chỉ thị 23,Thành phố Hà Nội,Tết Nguyên đán,Công tác dịp Tết Nguyên đán,Đảm bảo an ninh Tết Nguyên đán,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 30/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2018

13

Chỉ thị 23/CT-UBND năm 2017 về đẩy mạnh phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2017-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

23/CT-UBND,Chỉ thị 23,Tỉnh Ninh Thuận,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 23/CT-UBND Ninh Thuận, ngày 20 tháng 11 năm 2017 CHỈ

Ban hành: 20/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2018

14

Chỉ thị 23/CT-UBND năm 2017 về công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả lũ lụt do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

23/CT-UBND,Chỉ thị 23,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 23/CT-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 08 tháng 11 năm 2017

Ban hành: 08/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2017

15

Chỉ thị 23/CT-UBND năm 2017 về tăng cường quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

23/CT-UBND,Chỉ thị 23 2017,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 23/CT-UBND Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 19

Ban hành: 19/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2017

16

Chỉ thị 23/2007/CT-TTg về tăng cường thực hiện các giải pháp điều hành giá cả, bình ổn thị trường trong những tháng cuối năm 2007 và phục vụ Tết Nguyên đán Mậu Tý 2008 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

23/2007/CT-TTg,Chỉ thị 23 2007,Thủ tướng Chính phủ,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 23/2007/CT-TTg Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2007 CHỈ THỊ VỀ VIỆC

Ban hành: 31/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2007

17

Chỉ thị 23/CT-UBND năm 2017 về thực hiện Nghị quyết 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng do thành phố Hải Phòng ban hành

23/CT-UBND,Chỉ thị 23 2017,Thành phố Hải Phòng,Tiền tệ - Ngân hàng ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 23/CT-UBND Hải Phòng, ngày 16 tháng 8 năm 2017

Ban hành: 16/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2017

18

Chỉ thị 23/CT-UBND năm 2017 về thực hiện Chỉ thị 23/CT-TTg thực hiện nghiêm quy định số lượng, cơ cấu và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân các cấp tỉnh Thái Bình

CHỈ THỊ VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 23/CT-TTg NGÀY 26/5/2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH SỐ LƯỢNG, CƠ CẤU VÀ QUY TRÌNH, THỦ TỤC BẦU, TỪ CHỨC, MIỄN NHIỆM, BÃI NHIỆM, ĐIỀU ĐỘNG, CÁCH CHỨC THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC CẤP. Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Nghị định số

Ban hành: 10/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2017

19

Quyết định 23/2019/QĐ-TTg về Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập do Thủ tướng Chính phủ ban hành

23/2019/QD-TTg,Quyết định 23 2019,Thủ tướng Chính phủ,Thủ tục hải quan,Hàng hóa nhập khẩu,Cửa khẩu nhập,Xuất nhập khẩu THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 23/2019/QĐ-TTg Hà Nội,

Ban hành: 27/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2019

20

Chỉ thị 23/CT-UBND năm 2016 về tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 trên địa bàn do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

23/CT-UBND,Chỉ thị 23 2016,Thành phố Hà Nội,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 23/CT-UBND Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2016

Ban hành: 12/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.240.35