Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 21/2003/CT-UB "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 22396 văn bản

1

Chỉ thị 21/2003/CT-UB về công tác quản lý Nhà nước trong quy hoạch, Thăm dò, khai thác, tận thu và chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

21/2003/CT-UB,Chỉ thị 21 2003,Tỉnh Lâm Đồng,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21 /2003/CT-UB ĐàLạt, ngày 17 tháng 09 năm 2003

Ban hành: 17/09/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2015

2

Chỉ thị 21/2003/CT-UB sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 15/1998/CT-TTg về tăng cường chỉ đạo xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh ở xã - phường biên giới, hải đảo (1998 - 2003) do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Hạnh phúc --------------- Số: 21/2003/CT-UB TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 8 năm 2003 CHỈ THỊ VỀ SƠ KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 15/1998/CT-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI, CỦNG CỐ QUỐC PHÒNG-AN NINH Ở CÁC XÃ-PHƯỜNG

Ban hành: 14/08/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2013

3

Chỉ thị 21/2003/CT-UB về Tổng kết 25 năm hoạt động khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường Thành phố Hà Nội do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

21/2003/CT-UB, Chỉ thị 21, Thành phố Hà Nội, Tài nguyên- Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 21/2003/CT-UB Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2003 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TỔNG KẾT 25 NĂM HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC

Ban hành: 13/06/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

4

Chỉ thị 21/CT-UBND năm 2019 về tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ giải pháp phòng, chống dịch bệnh động vật vụ Đông Xuân do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

21/CT-UBND,Chỉ thị 21 2019,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/CT-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 11 năm 2019

Ban hành: 14/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2019

5

Chỉ thị 21/CT-TTg năm 2019 về tăng cường thực hiện giải pháp nhằm hỗ trợ, phát huy tốt vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

21/CT-TTg,Chỉ thị 21 2019,Thủ tướng Chính phủ,Hội Luật gia Việt Nam,Hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam ,Giải pháp hỗ trợ phát triển,Dịch vụ pháp lý THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 30/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2019

6

Chỉ thị 21/2006/CT-UB về đăng ký hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân Nghệ An ban hành

21/2006/CT-UB,Chỉ thị 21,Tỉnh Nghệ An,Công nghệ thông tin UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 21/2006/CT-UB Vinh, ngày 10 tháng 3 năm 2009 CHỈ THỊ

Ban hành: 10/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2011

7

Chỉ thị 21/CT.UB năm 2004 về tổ chức thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư do tỉnh Vĩnh Long ban hành

21/CT.UB,Chỉ thị 21 2004,Tỉnh Vĩnh Long,Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/CT.UB TX Vĩnh Long, ngày 08 tháng 11 năm 2004

Ban hành: 08/11/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2018

8

Quyết định 21/2003/QĐ-UB về Quy định phân cấp quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

21/2003/QD-UB,Quyết định 21 2003,Tỉnh Bạc Liêu,Đầu tư xây dựng,Quy định phân cấp quản lý,Địa bàn tỉnh Bạc Liêu,Đầu tư,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 17/07/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2012

9

Chỉ thị 21/CT-UBND năm 2018 về tăng cường công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Thái Bình

21/CT-UBND,Chỉ thị 21 2018,Tỉnh Thái Bình,Dịch vụ pháp lý ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/CT-UBND Thái Bình, ngày 21 tháng 12 năm 2018

Ban hành: 21/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2019

10

Chỉ thị 21/CT-UBND năm 2018 về tăng cường quản lý tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ trên địa bàn tỉnh Bình Định

21/CT-UBND,Chỉ thị 21 2018,Tỉnh Bình Định,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/CT-UBND Bình Định, ngày 11 tháng 12 năm 2018

Ban hành: 11/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2018

11

Quyết định 21/2003/QĐ-UB về ban hành Kế hoạch thực hiện "Năm trật tự kỷ cương, nếp sống văn minh đô thị - 2003" do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

21/2003/QD-UB,Quyết định 21 2003,Thành phố Hồ Chí Minh,Đô thị,Nếp sống văn minh,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 21/2003/QĐ-UB TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH CỦA

Ban hành: 26/02/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2012

12

Chỉ thị 21/CT-UBND năm 2018 về không sử dụng rượu, bia trong giờ làm việc và khi điều khiển phương tiện giao thông do thành phố Hải Phòng ban hành

21/CT-UBND,Chỉ thị 21 2018,Thành phố Hải Phòng,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/CT-UBND Hải Phòng, ngày 24 tháng 10 năm 2018

Ban hành: 24/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2019

13

Chỉ thị 21/CT-UBND năm 2018 về tăng cường trách nhiệm thực thi pháp luật về quản lý và bảo vệ rừng do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

21/CT-UBND,Chỉ thị 21,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/CT-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 10 năm 2018

Ban hành: 15/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2018

14

Quyết định 21/2003/QĐ-UB phê duyệt qui hoạch chi tiết Khu công viên văn hóa thể thảo Tây Nam Hà Nội - tỷ lệ 1/2000 do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

21/2003/QD-UB,Quyết định 21 2003,Thành phố Hà Nội,Quy hoạch,Khu công viên văn hóa thể thao,Tây Nam,Hà Nội,Khu công viên,Tỷ lệ 1-2000,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 27/01/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2010

15

Chỉ thị 21/CT-TTg năm 2018 về đẩy mạnh triển khai giải pháp nhằm giảm chi phí logistics, kết nối hiệu quả hệ thống hạ tầng giao thông do Thủ tướng Chính phủ ban hành

21/CT-TTg,Chỉ thị 21 2018,Thủ tướng Chính phủ,Dịch vụ logistics,Cơ sở hạ tầng giao thông ,Phát triển hạ tầng giao thông,Thương mại,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 18/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2018

16

Chỉ thị 21-CT/TW năm 2018 về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

21-CT/TW,Chỉ thị 21-CT 2018,Ban Chấp hành Trung ương,Công tác phụ nữ,Công tác Vì sự tiến bộ phụ nữ,Phụ nữ ,Văn hóa - Xã hội BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 21-CT/TW Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2018

Ban hành: 20/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2018

17

Chỉ thị 21/CT-UBND năm 2018 về nâng cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị trong công tác thi hành án hình sự tại xã, phường, thị trấn do tỉnh An Giang ban hành

21/CT-UBND,Chỉ thị 21 2018,Tỉnh An Giang,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/CT-UBND An Giang, ngày 05 tháng 01

Ban hành: 05/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2018

18

Chỉ thị 21/2003/CT-TTg về tăng cường công tác đăng ký giao dịch bảo đảm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

21/2003/CT-TTg,Chỉ thị 21,Thủ tướng Chính phủ,Dịch vụ pháp lý,Quyền dân sự THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 21/2003/CT-TTg Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2003 CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM

Ban hành: 02/10/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

19

Chỉ thị 21/2003/CT-BGTVT về tổ chức kiểm tra và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông tại các đường ngang do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

21/2003/CT-BGTVT, Chỉ thị 21, Bộ Giao thông vận tải, Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 21/2003/CT-BGTVT Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2003 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TỔ CHỨC KIỂM TRA VÀ THỰC HIỆN CÁC BIỆN

Ban hành: 15/09/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

20

Chỉ thị 21/CT-UBND năm 2017 về tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý nuôi trồng thủy sản năm 2018 do tỉnh Bình Định ban hành

21/CT-UBND,Chỉ thị 21 2017,Tỉnh Bình Định,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/CT-UBND Bình Định, ngày 05 tháng 12 năm 2017

Ban hành: 05/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.210.23.15