Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 19/2005/CT-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 113986 văn bản

1

Chỉ thị 19/2005/CT-UBND về việc đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao và bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

19/2005/CT-UBND,Chỉ thị 19,Tỉnh Lâm Đồng,Giáo dục,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/2005/CT-UBND Đà Lạt, ngày 21 tháng 11

Ban hành: 21/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2014

2

Chỉ thị 19/2005/CT-UBND về vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn thành phố Cần Thơ

--------------- Số: 19/2005/CT-UBND Cần Thơ, ngày 10 tháng 10 năm 2005 CHỈ THỊ VỀ VIỆC VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN GIAO NỘP VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ Thực hiện Nghị định 47/NĐ-CP ngày 12/8/1996 của Chính phủ về quản lý vũ khí - vật liệu nổ - công cụ hỗ trợ tại Cần Thơ trong những

Ban hành: 10/10/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2013

3

Chỉ thị 19/2005/CT-UBND về việc hạn chế các qui định, hoạt động mang tính hình thức, nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong ngành giáo dục-đào tạo do Ủy ban nhân dân Tỉnh An giang ban hành

19/2005/CT-UBND,Chỉ thị 19,Tỉnh An Giang,Giáo dục UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 19/2005/CT-UBND Long Xuyên, ngày 21 tháng 07 năm 2005 CHỈ THỊ VỀ VIỆC HẠN CHẾ CÁC QUI ĐỊNH, HOẠT ĐỘNG MANG TÍNH HÌNH THỨC,

Ban hành: 21/07/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

4

Chỉ thị 19/2005/CT-UBND tiếp tục vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ do tỉnh Quảng Bình ban hành

19/2005/CT-UBND Đồng Hới, ngày 26 tháng 5 năm 2005 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TIẾP TỤC VẬN ĐỘNG TOÀN DÂN GIAO NỘP VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ Trong những năm qua, các cấp, các ngành đã tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị định số 47/CP ngày 12/8/1996 của Chính phủ về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và

Ban hành: 26/05/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2014

5

Chỉ thị 19/2005/CT-UBND về việc tổ chức triển khai phát hành công trái giáo dục, trái phiếu chính phủ, trái phiếu kho bạc trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2005 do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

19/2005/CT-UBND,Chỉ thị 19,Tỉnh Nghệ An,Chứng khoán,Tài chính nhà nước,Giáo dục UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 19/2005/CT-UBND Nghệ An, ngày 05 tháng 05 năm 2005 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI PHÁT HÀNH

Ban hành: 05/05/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

6

Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2019 về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và tổ chức đại hội Hội Khuyến học các cấp, kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội Khuyến học tỉnh Thái Bình (08/12/2000-08/12/2020)

19/CT-UBND,Chỉ thị 19 2019,Tỉnh Thái Bình,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/CT-UBND Thái Bình, ngày 14 tháng 11 năm 2019

Ban hành: 14/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2019

7

Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2019 về tăng cường thực hiện giải pháp thủy lợi phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh khô năm 2019-2020 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

19/CT-UBND,Chỉ thị 19 2019,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/CT-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 08

Ban hành: 08/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2019

8

Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2018 về tăng cường trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác thanh tra và thực hiện kết luận thanh tra trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

19/CT-UBND,Chỉ thị 19 2018,Tỉnh Ninh Thuận,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/CT-UBND Ninh Thuận, ngày 27 tháng 12 năm 2018

Ban hành: 27/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2019

9

Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2018 về đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn cờ bạc dưới hình thức lô, đề và tăng cường hoạt động kinh doanh phát hành xổ số kiến thiết trên địa bàn tỉnh Yên Bái

19/CT-UBND,Chỉ thị 19 2018,Tỉnh Yên Bái,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/CT-UBND Yên Bái, ngày 19 tháng 12 năm 2018

Ban hành: 19/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2019

10

Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2018 về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

19/CT-UBND,Chỉ thị 19 2018,Tỉnh Quảng Ngãi,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/CT-UBND Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 12 năm 2018

Ban hành: 07/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2019

11

Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2018 về chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước do tỉnh Thái Bình ban hành

19/CT-UBND,Chỉ thị 19 2018,Tỉnh Thái Bình,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/CT-UBND Thái Bình, ngày 29 tháng 11 năm 2018

Ban hành: 29/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2019

12

Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2018 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng xã, phường, thị trấn an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

19/CT-UBND,Chỉ thị 19 2018,Tỉnh Thanh Hóa,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/CT-UBND Thanh Hóa, ngày 05 tháng 10 năm 2018

Ban hành: 05/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2018

13

Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2018 về cán bộ, công chức, viên chức nêu gương thực hiện quy định không uống rượu, bia trong giờ làm việc và khi lái xe do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

19/CT-UBND,Chỉ thị 19 2018,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/CT-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 04 tháng 10 năm 2018

Ban hành: 04/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2018

14

Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2018 về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

19/CT-UBND,Chỉ thị 19 2018,Tỉnh Tiền Giang,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/CT-UBND Tiền Giang, ngày 25 tháng

Ban hành: 25/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2018

15

Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2018 thực hiện nghiêm các quy định trong công tác lập, quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Phú Yên

19/CT-UBND,Chỉ thị 19 2018,Tỉnh Phú Yên,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/CT-UBND Phú Yên, ngày 07 tháng 9 năm 2018

Ban hành: 07/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2018

16

Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2018 về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 do tỉnh Đắk Lắk ban hành

19/CT-UBND,Chỉ thị 19 2018,Tỉnh Đắk Lắk,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/CT-UBND Đắk Lắk, ngày 07 tháng 9 năm 2018 CHỈ THỊ

Ban hành: 07/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2018

17

Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2017 về giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 do tỉnh Lào Cai ban hành

19/CT-UBND,Chỉ thị 19 2017,Tỉnh Lào Cai,Thương mại,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/CT-UBND Lào Cai, ngày 20 tháng 12

Ban hành: 20/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2018

18

Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2017 về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử tỉnh Gia Lai

19/CT-UBND,Chỉ thị 19,Tỉnh Gia Lai,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/CT-UBND Gia Lai, ngày 01 tháng 12 năm 2017

Ban hành: 01/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2018

19

Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2017 về tuyển chọn và gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2018 do thành phố Hà Nội ban hành

19/CT-UBND,Chỉ thị 19 2017,Thành phố Hà Nội,Công an nhân dân,Tuyển chọn Công an nhân dân,Nghĩa vụ tham gia công an nhân dân,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 13/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2017

20

Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2017 về phát triển năng lượng sạch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

19/CT-UBND,Chỉ thị 19 2017,Tỉnh Đồng Nai ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/CT-UBND Đồng Nai, ngày 10 tháng 11 năm 2017 CHỈ

Ban hành: 10/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.129.211