Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 19/2005/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Lê Minh Tùng
Ngày ban hành: 21/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 19/2005/CT-UBND

Long Xuyên, ngày 21 tháng 07 năm 2005 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC HẠN CHẾ CÁC QUI ĐỊNH, HOẠT ĐỘNG MANG TÍNH HÌNH THỨC, NHẰM GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC TRONG NGÀNH GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO

Trong những năm qua, ngành giáo dục-đào tạo đã tập trung nhiều công sức, phối hợp với các ngành và chính quyền các cấp để chăm lo sự nghiệp giáo dục-đào tạo đạt nhiều thành tựu quan trọng. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng còn nhiều mặt yếu kém, hạn chế cần phải được nghiêm túc nhìn nhận, tìm biện pháp khắc phục (nhất là yếu kém về chất lượng dạy và học), mới có khả năng đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà. Một trong những nguyên nhân gây yếu kém về chất lượng dạy và học trong thời gian qua là do một số yếu tố chủ quan, đó là những qui định, hoạt động còn mang tính hình thức.

Để chọn lọc, cải tiến một số qui định, hoạt động, công việc mang tính thiết thực; phù hợp với tình hình thực tế, yêu cầu nâng cao chất lượng dạy và học; ngày 31/5/2005, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức cuộc hội thảo với chủ đề “Hạn chế các qui định, hoạt động mang tính hình thức, chạy theo thành tích ảo, nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong ngành GD-ĐT tỉnh An Giang”.

Trên cơ sở kết quả cuộc hội thảo, để chấn chỉnh những hạn chế nêu trên, nhằm tiếp tục thực hiện tốt hơn việc nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường thời gian tới, Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1/- Sở GD-ĐT phối hợp với các cấp, các ngành có liên quan tổ chức rà soát nhằm nhận ra các qui định, họat động của ngành còn mang tính hình thức, chạy theo thành tích ảo; mạnh dạn điều chỉnh bổ sung, sửa đổi hoặc bãi bỏ những bất hợp lý trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của địa phương hoặc kiến nghị với TW.

a- Về các loại hồ sơ sổ sách, thủ tục, báo cáo hành chính, nghiệp vụ:

Trong công tác quản lý, việc qui định các loại hồ sơ sổ sách đối với cán bộ, giáo viên và đơn vị giáo dục-đào tạo, cùng các chế độ thông tin báo cáo là rất cần thiết. Tuy nhiên, những hồ sơ sổ sách, chế độ thông tin báo cáo được qui định phải xuất phát từ nhu cầu thực tế, có tác dụng đối với công tác quản lý, điều hành. Nếu không đảm bảo được các yêu cầu trên, Sở Giáo dục-Đào tạo cần rà soát, thẩm định lại để có hướng cải tiến hoặc loại bỏ (riêng đối với công tác chống bỏ học, do yêu cầu quản lý chặt chẽ học sinh, các đơn vị phải có sổ theo dõi do Sở GD-ĐT qui định). Các Phòng GD-ĐT, đơn vị trường học không được tự ý qui định thêm các loại hồ sơ sổ sách trái với hướng dẫn của Sở GD-ĐT.

Khuyến khích các cấp quản lý GD-ĐT, các đơn vị trường học, giáo viên ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong công tác quản lý ngành và trong công tác giảng dạy.

b- Về các hoạt động mang tính phong trào:

Mục đích của các hoạt động phong trào là nhằm rèn luyện thể chất, thẩm mỹ, đạo đức cho học sinh. Các hoạt động hội thi, hội diễn, hoạt động phong trào trong thời gian qua đã có tác dụng giáo dục toàn diện cho học sinh. Tuy nhiên, do cách tổ chức ở các cấp chưa thật phù hợp, nên một số hoạt động còn mang tính hình thức, đối phó, gây lãng phí công sức, cần phải được điều chỉnh để đảm bảo thật sự có tác dụng giáo dục. Các hoạt động phong trào chủ yếu tập trung tổ chức ở cấp trường, hạn chế tổ chức ở cấp huyện, tỉnh.

Sở GD-ĐT cần phối hợp với các ngành có liên quan cân nhắc phong trào nào cần đưa vào nhà trường, không nhất thiết bên ngoài xã hội có hoạt động gì thì trong nhà trường phải có hoạt động ấy. Cần tính toán lại thời gian tổ chức các hoạt động hội thi, hội diễn cho phù hợp với từng cấp, ít tốn kém công sức, tiền bạc, ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh.

c- Về công tác thi đua khen thưởng:

Về mục đích, ý nghĩa công tác thi đua khen thưởng trong ngành GD-ĐT là rất quan trọng; công tác thi đua đã tích cực góp phần thúc đẩy sự ngiệp giáo dục-đào tạo phát triển trên nhiều mặt. Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua có mộ số qui định thi đua khen thưởng không phù hợp, đã gây ra tâm lý nặng nề trong cán bộ quản lý, giáo viên và cả học sinh. Mặt khác, với những qui định chưa hợp lý đã gây ra tình trạng đối phó, không trung thực trong trường học. Sở GD-ĐT cần xem xét lại các tiêu chí bình chọn thi đua phải đảm bảo các yêu cầu ngắn gọn, dễ áp dụng, mang tính khả thi cao, tiêu biểu thực sự, có tác dụng làm nâng cao chất lượng dạy và học.

Đánh giá thi đua của giáo viên phải gắn với trách nhiệm chính của giáo viên là dạy chữ, dạy người, không nên gắn một số hoạt động phong trào không thiết thực vào tiêu chí thi đua. Các đơn vị có thể cụ thể hóa các tiêu chí thi đua của ngành, nhưng không được đề ra thêm quá nhiều tiêu chí một cách máy móc không cần thiết. Việc khó trong công tác thi đua hiện nay của tỉnh là có những qui định chung mang tính hệ thống áp dụng chung cả nước. Do đó, Sở GD-ĐT phải dựa vào Luật Thi đua khen thưởng, hướng dẫn của Bộ GĐ-ĐT, cân nhắc điều chỉnh, hệ thống lại các tiêu chí thi đua tập trung cho việc dạy và học. Trong giao chỉ tiêu thi đua chú ý đối với địa bàn khó khăn, theo hướng có lợi cho cán bộ, giáo viên và không hình thức.

d- Về các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong công tác quản lý:

Việc đưa ra các mục tiêu, chỉ tiêu là rất cần thiết, giúp nhà quản lý biết được đích cần phải đạt tới. Tuy nhiên, trong thời gian qua ngành GD-ĐT đã đề ra một số mục tiêu, chỉ tiêu tính khả thi chưa cao, gây tâm lý khá nặng nề trong hoạt động, điều hành, tạo sức ép căng thẳng và nảy sinh tâm lý đối phó ở cơ sở trường học. Để khắc phục những nhược điểm trên, Sở GD-ĐT khi xây dựng kế hoạch công tác cần quán triệt chủ trương của cấp trên; đồng thời phải tiến hành điều tra, đánh giá đúng hiện trạng, khả năng và điều kiện khả thi của từng đơn vị, cá nhân để giao các chỉ tiêu cho phù hợp. Khi cấp cơ sở có kiến nghị về những chỉ tiêu được giao, cấp trên cần phải nghiên cứu, xem xét lại; nếu việc kiến nghị, giải trình có cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn thì cho phép cơ sở điều chỉnh; khi các chỉ tiêu đã được giao chính thức thì yêu cầu cấp dưới phải thực hiện nghiêm túc.

e- Về các hoạt động ngoại khóa:

Thường các hoạt động ngoại khóa có tác dụng bổ trợ cho các hoạt động dạy và học chính khoá, góp phần cho việc giáo dục toàn diện của học sinh. Thời gian gần đây do yêu cầu giáo dục toàn diện, các hoạt động này được đưa vào trong trường học ngày càng nhiều hơn. Tuy nhiên, do cách thực hiện ở nhiều đơn vị còn quá máy móc dẫn đến hoạt động mang tính hình thức, mất nhiều thời gian. Sở GD-ĐT cần tham mưu UBND tỉnh xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các địa phương, theo hướng cân nhắc xem hoạt động nào cần thực hiện thông qua giảng dạy lồng ghép trong các môn học ở chương trình chính khóa, hoạt động nào thực hiện thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp.

Các hoạt động ngoại khoá cần phải được cân nhắc, lựa chọn trước khi đưa vào nhà trường, thời gian họat động phải phù hợp với chương trình chung của từng trường. Từ đó, đảm bảo hoạt động ngoại khóa thật sự phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi học sinh, có tác dụng giáo dục cao và thu hút học sinh tham gia. Đồng thời, Sở GD-ĐT cần có hướng dẫn cụ thể các biện pháp tiến hành có hiệu quả đối với các hoạt động ngoài giờ lên lớp ở các đơn vị trường học, tránh hoạt động hình thức làm ảnh hưởng thời gian học tập của học sinh. Đặc biệt, không để cho phụ huynh học sinh, học sinh phải sao chép các bài dự thi các hoạt động ngoại khoá mang tính đối phó, không có tác dụng giáo dục.

2/- Căn cứ tinh thần các nội dung nêu trên, Sở GD-ĐT nghiên cứu, hướng dẫn thực hiện thống nhất trong ngành kể từ năm học 2005-2006. Trong đó, cần nêu ra các công việc cụ thể: việc gì cần điều chỉnh, cải tiến, việc gì phải loại bỏ... Hàng năm có tổ chức sơ kết, tổng kết, kiến nghị điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung những qui định, hoạt động cho ngày càng phù hợp, mang lại hiệu quả cao hơn trong việc nâng cao chất lượng dạy và học.

3/- Ngành giáo dục, các cơ quan thông tin đại chúng cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi tinh thần Chỉ thị này để tạo sự đồng thuận trong xã hội. Các cấp quản lý giáo dục, thanh tra giáo dục phải tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc tổ chức thực hiện Chỉ thị này. Kịp thời uốn nắn những sai sót, sớm khắc phục những quán tính còn mang tính hình thức trước đây.

Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể thành viên ở các cấp hỗ trợ ngành GD-ĐT thực hiện tốt tinh thần Chỉ thị này.

Việc hạn chế các qui định, hoạt động mang tính hình thức trong ngành giáo dục là một trong những giải pháp đột phá để góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong các trường học. UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở GD-ĐT, thủ trưởng các Sở, ban ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phố tổ chức thực hiện tốt tinh thần chỉ thị này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Tùng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 19/2005/CT-UBND ngày 21/07/2005 về việc hạn chế các qui định, hoạt động mang tính hình thức, nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong ngành giáo dục-đào tạo do Ủy ban nhân dân Tỉnh An giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.334

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.71.155
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!