Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 14/CT-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 60365 công văn

1

Công văn 5908/BYT-CNTT năm 2018 thực hiện chỉ thị 14/CT-TTg về nâng cao năng lực phòng chống phần mềm độc hại do Bộ Y tế ban hành

chỉ thị số 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao năng lực phòng chống phần mềm độc hại Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2018 Kính gửi: - Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế; - Cơ quan quản lý y tế các ngành; - Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung

Ban hành: 04/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2018

2

Công văn 46/BXD-KHTC năm 2013 về triển khai Chỉ thị 14/CT-TTg do Bộ Xây dựng ban hành

triển khai Chỉ thị 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2013 Kính gửi: Các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng Thực hiện nội dung quy định tại Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách

Ban hành: 14/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2013

3

Công văn 3669/BTTTT-CATTT năm 2018 về đôn đốc tăng cường nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại theo Chỉ thị 14/CT-TTg do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

3669/BTTTT-CATTT V/v đôn đốc tăng cường nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại theo Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2018 Kính gửi: - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - UBND các tỉnh, thành phố

Ban hành: 29/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2018

4

Công văn 110/BXD-KTXD năm 2014 điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án theo Chỉ thị 14/CT-TTg do Bộ Xây dựng ban hành

theo Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Dự án Kè chống sạt lở bờ sông Đak Bla (giai đoạn 4) được UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt theo Quyết định số 1660/QĐ-UBND ngày 24/12/2009, đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, thực hiện trong 12 tháng. Tuy nhiên, do nhiều

Ban hành: 23/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2014

5

Công văn 2541/BNN-KH năm 2013 triển khai Chỉ thị 14/CT-TTg xây dựng kế hoạch giai đoạn 2014-2015 và năm 2014 do Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn

VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2541/BNN-KH V/v triển khai Chỉ thị số 14/CT-TTg của TTCP, xây dựng kế hoạch giai đoạn 2014-2015 và năm 2014. Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2013 Kính gửi: - Các đơn vị thuộc Bộ; -

Ban hành: 01/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2014

6

Công văn 1747/LĐTBXH-KHTC tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2017 theo Chỉ thị 14/CT-TTg do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1747/LĐTBXH-KHTC V/v tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2017 theo Chỉ thị số 14/CT-TTg Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2017 Kính gửi: - Thủ trưởng các đơn

Ban hành: 09/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2017

7

Công văn 1381/BTP-KHTC hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2017 của Chính phủ; Chỉ thị số 14/CT-TTg năm 2017 do Bộ Tư pháp ban hành

chi thường xuyên NSNN năm 2017 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 19/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2017 Kính gửi: Các đơn vị dự toán thuộc Bộ Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những

Ban hành: 24/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2017

8

Công văn 388/UBND-VP4 năm 2013 triển khai Chỉ thị 14/CT-TTg tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ do tỉnh Ninh Bình ban hành

388/UBND-VP4,Công văn 388,Tỉnh Ninh Bình,Đầu tư,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 388/UBND-VP4 V/v triển khai Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày

Ban hành: 05/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2013

9

Công văn 14/BYT-TB-CT năm 2019 về triển khai Nghị định 169/2018/NĐ-CP do Bộ Y tế ban hành

14/BYT-TB-CT,Công văn 14 2019,Bộ Y tế,Quản lý trang thiết bị y tế,Trang thiết bị y tế,Danh mục trang thiết bị y tế,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14/BYT-TB-CT V/v triển khai Nghị

Ban hành: 02/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2019

10

Công văn 14/CT-TTHT năm 2014 lập hóa đơn, chứng từ bán hàng hóa, dịch vụ đối với trường hợp giảm giá, khuyến mại do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

14/CT-TTHT,Công văn 14 2014,Cục thuế TP Hồ Chí Minh,Lập hóa đơn,Lập hóa đơn bán hàng,Hóa đơn chứng từ,Hàng khuyến mại,Thương mại,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 02/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2014

11

Công văn 844/CT-TTg năm 2020 về điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

844/CT-TTg,Công văn 844 2020,Thủ tướng Chính phủ,Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ,Bổ sung Quy hoạch phát triển giao thông vận tải,Điều chỉnh Quy hoạch giao thông đường bộ Việt Nam,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 03/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2020

12

Công văn 5888/BYT-TB-CT năm 2020 về hướng dẫn triển khai đấu thầu trang thiết bị y tế theo Thông tư 14/2020/TT-BYT do Bộ Y tế ban hảnh

5888/BYT-TB-CT,Công văn 5888 2020,Bộ Y tế,Triển khai Thông tư 14/2020/TT-BYT,Triển khai đấu thầu trang thiết bị y tế,Hướng dẫn đấu thầu trang thiết bị y tế,Đầu tư,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 29/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2020

13

Công văn 5476/VP-THKH năm 2013 tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn do Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước, Trái phiếu Chính phủ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thị Hồng có ý kiến chỉ đạo như sau: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp Sở Tài chính, Kho bạc

Ban hành: 10/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2013

14

Công văn 14/UBDT-CSDT năm 2019 về hướng dẫn nội dung hỗ trợ vay vốn tín dụng tại Quyết định 2085/QĐ-TTg do Ủy ban Dân tộc ban hành

14/UBDT-CSDT V/v hướng dẫn nội dung hỗ trợ vay vốn tín dụng tại Quyết định số 2085/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2019 Kính gửi: Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế Phúc đáp Công văn số 308/BDT-CSDT ngày 06/12/2018 của Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế về việc đề nghị hướng dẫn rõ nội dung hỗ trợ vay vốn

Ban hành: 03/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2019

15

Công văn 9208/VPCP-KSTT năm 2019 về cải thiện xếp hạng GCI của Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

pháp được nêu tại Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 07 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam. 2. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, nhiệm vụ cần thiết để tiếp tục cải thiện xếp

Ban hành: 09/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2019

16

Công văn 353/UBTVQH14-CTĐB hướng dẫn thêm một số vấn đề liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành

353/UBTVQH14-CTDB,Công văn 353,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Hướng dẫn lấy phiếu tín nhiệm ,Lấy phiếu tín nhiệm,Lấy phiếu tín nhiệm người giữ chức vụ ,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 14/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2019

17

Công văn 322/UBTVQH14-CTĐB năm 2018 về tài liệu tham khảo thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

322/UBTVQH14-CTDB,Công văn 322,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Hướng dẫn lấy phiếu tín nhiệm ,Quy trình lấy phiếu tín nhiệm,Chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu ,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 02/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2018

18

Công văn 4688/VKSTC-V14 năm 2020 về hướng dẫn, giải đáp vướng mắc trong quá trình áp dụng Điều 201 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

4688/VKSTC-V14,Công văn 4688 2020,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Áp dụng Điều 201 Bộ luật hình sự 2015,Vướng mắc Điều 201 Bộ luật hình sự 2015,Giải đáp Điều 201 Bộ luật hình sự 2015,Trách nhiệm hình sự VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 09/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2020

19

Công văn 1700/BTP-PBGDPL năm 2019 thực hiện Quyết định 14/2019/QĐ-TTg về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành

hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2019 Kính gửi: - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Ban Tuyên giáo Trung ương; - Tòa án nhân

Ban hành: 14/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2019

20

Công văn 262/UBTVQH14-PL năm 2018 thống nhất thực hiện quy định về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

262/UBTVQH14-PL,Công văn 262,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Địa giới đơn vị hành chính ,Điều chỉnh đơn vị hành chính,Địa giới hành chính,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 17/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.255.5