Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 46/BXD-KHTC năm 2013 về triển khai Chỉ thị 14/CT-TTg do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 46/BXD-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Thanh Hà
Ngày ban hành: 14/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 46/BXD-KHTC
V/v: triển khai Chỉ thị 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng

Thực hiện nội dung quy định tại Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ. Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ nghiêm túc triển khai theo tinh thần Chỉ thị nêu trên như sau:

1. Kiểm soát chặt chẽ việc lập, thẩm định, phê duyệt các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và trái phiếu chính phủ

Việc điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư của dự án đang triển khai dở dang đã được giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ thực hiện theo các quy định tại Khoản b, Điều 1, Mục I Chỉ thị 14/CT-TTg. Trong đó, lưu ý một số điểm sau:

- Đối với phần điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư so với quyết định đầu tư ban đầu hoặc các quyết định đầu tư điều chỉnh quy định tại các văn bản giao kế hoạch, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm cân đối các nguồn vốn khác để thực hiện dự án.

- Làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc lập dự án đầu tư dẫn đến việc tăng tổng mức đầu tư các dự án không thuộc các trường hợp được phép điều chỉnh theo quy định.

2. Tăng cường quản lý, nhằm giảm tối đa nợ đọng xây dựng cơ bản

- Kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm của từng bộ phận (gắn với trách nhiệm cá nhân) trong việc để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản trong thời gian qua (nếu có). Đồng thời phải tự cân đối các nguồn vốn để xử lý dứt điểm trình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản.

- Rà soát và báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản và các giải pháp xử lý nợ đọng gửi Vụ Kế hoạch Tài chính – Bộ Xây dựng tổng hợp.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng căn cứ những quy định trong Chỉ thị 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ (gửi kèm theo) và văn bản này khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:        
- Như trên;
- Lưu VT, KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH    
Trần Thanh Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 46/BXD-KHTC năm 2013 về triển khai Chỉ thị 14/CT-TTg do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.817

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.201.14