Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 12/CT-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 27104 văn bản

1

Chỉ thị 12/CT-TTg năm 2020 về tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

12/CT-TTg,Chỉ thị 12 2020,Thủ tướng Chính phủ,Dịch bệnh gia súc gia cầm,Phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm,Triển khai,Thể thao - Y tế THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/CT-TTg

Ban hành: 09/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2020

2

Chỉ thị 12/CT-TTg năm 2019 về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

12/CT-TTg,Chỉ thị 12 2019,Thủ tướng Chính phủ,Hoạt động tín dụng,Cấp giấy phép hoạt động tín dụng,Chống tội phạm ,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/CT-TTg

Ban hành: 25/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2019

3

Chỉ thị 12/CT-TTg năm 2018 về tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

12/CT-TTg Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2018 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT HỢP TÁC XÃ NĂM 2012 Trong những năm qua, cùng với doanh nghiệp nói chung, hợp tác xã là một thành phần kinh tế quan trọng trong cung cấp dịch vụ và kết nối sản xuất cho hàng chục triệu

Ban hành: 22/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2018

4

Chỉ thị 12/CT-TTg năm 2017 tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng khu hành chính tập trung tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số: 12/CT-TTg Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2017 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU HÀNH CHÍNH TẬP TRUNG TẠI CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã có chủ trương và một số cơ chế chính sách nhằm xây dựng và từng bước hiện

Ban hành: 03/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2017

5

Chỉ thị 12/CT-TTg năm 2016 về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

--------------- Số: 12/CT-TTg Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2016 CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÁT HIỆN, XỬ LÝ VỤ VIỆC, VỤ ÁN THAM NHŨNG Thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính

Ban hành: 28/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2016

6

Chỉ thị 12/CT-TTg năm 2015 về tăng cường giải pháp cấp bách nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô và công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số: 12/CT-TTg Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2015 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÁC GIẢI PHÁP CẤP BÁCH NHẰM BẢO ĐẢM TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VẬN TẢI HÀNH KHÁCH BẰNG Ô TÔ VÀ CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT Thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ

Ban hành: 02/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2015

7

Chỉ thị 12/CT-TTg năm 2014 tăng cường công tác quản lý người lao động Việt Nam tại Hàn Quốc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số: 12/CT-TTg Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2014 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM TẠI HÀN QUỐC Trong những năm qua, chương trình đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài đã đạt được những kết quả quan trọng; hàng năm giải quyết việc làm cho khoảng

Ban hành: 30/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2014

8

Chỉ thị 12/CT-TTg năm 2013 tăng cường thực hiện giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn tai nạn giao thông nghiêm trọng trong hoạt động vận tải do Thủ tướng Chính phủ ban hành

---------------- Số: 12/CT-TTg Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2013 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP CẤP BÁCH NHẰM NGĂN CHẶN TAI NẠN GIAO THÔNG NGHIÊM TRỌNG TRONG HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI Trong 5 tháng đầu năm 2013, mặc dù các Bộ, ngành và địa phương đã có nhiều cố gắng, tích

Ban hành: 23/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2013

9

Chỉ thị 12/CT-TTg năm 2012 về tăng cường chăm sóc người có công cách mạng và hoạt động đền ơn đáp nghĩa hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2012) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

12/CT-TTg,Chỉ thị 12 2012,Thủ tướng Chính phủ,Chăm sóc người có công cách mạng,Đền ơn đáp nghĩa ,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/CT-TTg Hà Nội, ngày 28

Ban hành: 28/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2012

10

Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2021 về tăng cường quản lý sản xuất, buôn bán và sử dụng phân bón trên địa bàn tỉnh Sơn La

12/CT-UBND,Chỉ thị 12 2021,Tỉnh Sơn La,Tăng cường quản lý phân bón Sơn La,Sản xuất buôn bán phân bón tỉnh Sơn La,Quản lý sản và sử dụng phân bón tỉnh Sơn La,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 25/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2021

11

Chỉ thị 12/CT-CT năm 2019 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

12/CT-CT,Chỉ thị 12 2019,Tỉnh Vĩnh Phúc,Thương mại,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/CT-CT Vĩnh Phúc, ngày 10 tháng 7 năm

Ban hành: 10/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2019

12

Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2020 về tăng cường công tác thu thuế năm 2021 do thành phố Cần Thơ ban hành

12/CT-UBND,Chỉ thị 12 2020,Thành phố Cần Thơ,Tăng cường công tác thu thuế Cần Thơ,Công tác thu thuế thành phố Cần Thơ,Công tác thu thuế Cần Thơ năm 2021,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 17/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2021

13

Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2020 về nâng cao chất lượng công tác lý lịch tư pháp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

12/CT-UBND,Chỉ thị 12 2020,Thành phố Hồ Chí Minh,Công tác lý lịch tư pháp Hồ Chí Minh,Chất lượng công tác lý lịch tư pháp,Nâng cao công tác lý lịch tư pháp,Quyền dân sự ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 12/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2021

14

Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2020 về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021 của ngành Giáo dục do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

vấn tâm lý, công tác xã hội cho học sinh phổ thông; rà soát, tích hợp nội dung giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên vào các môn học chính khóa; triển khai thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên; xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học;

Ban hành: 15/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2020

15

Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2020 về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2021 do tỉnh Sơn La ban hành

12/CT-UBND,Chỉ thị 12 2020,Tỉnh Sơn La,Tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2021 Sơn La,Gọi công dân nhập ngũ năm 2021 Sơn La,Tham gia Công an nhân dân năm 2021 Sơn La,Quyền dân sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2020

16

Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2020 về triển khai cấp bách để chủ động ứng phó thiên tai do tỉnh Gia Lai ban hành

12/CT-UBND,Chỉ thị 12 2020,Tỉnh Gia Lai,Chủ động ứng phó thiên tai tỉnh Gia Lai,Triển khai cấp bách chủ động ứng phó thiên tai,Triển khai chủ động ứng phó thiên tai Gia Lai,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 22/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2020

17

Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2020 về tăng cường trách nhiệm quản lý vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

12/CT-UBND,Chỉ thị 12 2020,Tỉnh Đắk Nông,Tăng cường trách nhiệm quản lý vật tư nông nghiệp,Trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm nông sản,Trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm thủy sản,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 18/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2021

18

Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2020 về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021 của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Khánh Hòa

thực hiện hiệu quả công tác tư vấn tâm lý, công tác xã hội cho học sinh phổ thông; rà soát, tích hợp nội dung giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh vào các môn học chính khóa; triển khai thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên; xây dựng văn hóa ứng

Ban hành: 15/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2020

19

Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2020 về nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục và đào tạo tỉnh Ninh Bình năm học 2020-2021

12/CT-UBND,Chỉ thị 12 2020,Tỉnh Ninh Bình,Nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục Ninh Bình,Nhiệm vụ giáo dục Ninh Bình năm học 2020 2021,Nhiệm vụ giáo dục và đào tạo tỉnh Ninh Bình,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 01/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2020

20

Chỉ thị 12/CT-UBND về thực hiện Kế hoạch và giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

12/CT-UBND,Chỉ thị 12 2020,Tỉnh Đắk Lắk,Thực hiện giải ngân vốn đầu tư công Đắk Lắk,Đắk Lắk thực hiện Kế hoạch đầu tư công,Kế hoạch và giải ngân vốn đầu tư công,Đầu tư,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.186.91