Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 112-HDBT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 24208 văn bản

1

Nghị định 112-HĐBT năm 1992 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức Bộ máy của Thông Tấn xã Việt Nam do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

112-HDBT,Nghị định 112-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Tổ chức bộ máy,Thông tấn xã Việt Nam,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 02/04/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

2

Nghị định 112-HĐBT năm 1989 quy định chức năng, nhiệm vụ và bộ máy tổ chức của Tổng cục Hàng không dân dụng Việt Nam do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

112-HDBT,Nghị định 112-HDBT 1989,Hội đồng Bộ trưởng,Chức năng nhiệm vụ,Tổ chức bộ máy,Tổng cục Hàng không dân dụng,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 112-HĐBT

Ban hành: 29/08/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

3

Quyết định 112-HĐBT năm 1988 về việc phân vạch lại địa giới hành chính một số xã, huyện thuộc tỉnh Sông Bé do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

112-HDBT,Quyết định 112-HDBT 1988,Hội đồng Bộ trưởng,Địa giới hành chính,Tỉnh Sông Bé,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 112-HĐBT Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 1988 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN VẠCH LẠI ĐỊA

Ban hành: 04/07/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

4

Nghị định 112-HĐBT năm 1987 về nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

112-HDBT,Nghị định 112-HDBT 1987,Hội đồng Bộ trưởng,Tổ chức bộ máy,Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 112-HĐBT Hà Nội, ngày 15

Ban hành: 15/07/1987

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

5

Nghị định 112-HĐBT năm 1985 về việc đổi Công ty than Hòn Gai thành Liên hiệp các xí nghiệp than Hòn Gai do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

112-HDBT,Nghị định 112-HDBT 1985,Hội đồng Bộ trưởng,Công ty than Hòn Gai,Liên hiệp xí nghiệp than Hòn Gai,Doanh nghiệp HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 112-HĐBT Hà Nội, ngày 11

Ban hành: 11/04/1985

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2007

6

Nghị định 112-HĐBT năm 1984 về việc thu thủy lợi phí do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

112-HDBT,Nghị định 112-HDBT 1984,Hội đồng Bộ trưởng,Thu thủy lợi phí,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 112-HĐBT Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 1984

Ban hành: 25/08/1984

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

7

Quyết định 112-HĐBT năm 1981 về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của chính quyền cấp xã do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

112-HDBT,Quyết định 112-HDBT 1981,Hội đồng Bộ trưởng,Nhiệm vụ,Chức năng,Bộ máy chính quyền cấp xã,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 112-HĐBT Hà Nội, ngày

Ban hành: 15/10/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

8

Thông tư liên tịch 47-TT/LB năm 1984 hướng dẫn thi hành nghị định 112-HĐBT về việc thu thuỷ lợi phí do Bộ Tài chính; Bộ Thuỷ lợi ban hành

Hà Nội , ngày 02 tháng 11 năm 1984 THÔNG TƯ LIÊN BỘ CỦA BỘ THUỶ LỢI - TÀI CHÍNH SỐ 47-TT/LB NGÀY 2 THÁNG 11 NĂM 1984 HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 112-HĐBT NGÀY 25 THÁNG 8 NĂM 1984 VỀ VIỆC THU THUỶ LỢI PHÍ Thi hành Nghị định số 112-HĐBT về việc thu thuỷ lợi phí Liên Bộ Thuỷ lợi - Tài chính hướng dẫn như sau:

Ban hành: 02/11/1984

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2009

9

Thông tư liên bộ 7-TT/LB năm 1986 hướng dẫn thi hành quyết định 112-HĐBT về tổ chức trạm bưu điện xã và nghị định 235-HĐBT về chế độ sinh hoạt phí đối với trưởng trạm bưu điện xã và bưu tá xã do Bô Tài chính - Tổng cục Bưu điện ban hành

******** Số: 7-TT/LB Hà Nội , ngày 20 tháng 6 năm 1986 THÔNG TƯ LIÊN BỘ CỦA BỘ TÀI CHÍNH - TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN SỐ 7-TT/LB NGÀY 20-6-1986 HƯỚNG DẪN THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 112-HĐBT VỀ TỔ CHỨC TRẠM BƯU ĐIỆN XÃ VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 235-HĐBT VỀ CHẾ ĐỘ SINH HOẠT PHÍ ĐỐI VỚI TRƯỞNG TRẠM

Ban hành: 20/06/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

10

Thông tư 477-TCCP-1981 hướng dẫn Quyết định 112-HĐBT-1981 quy định về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của chính quyền cấp xã do Ban Tổ chức của Chính phủ ban hành

Bộ trưởng đã ra Quyết định số 112-HĐBT quy định về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của chính quyền cấp xã. Từ trước đến nay Đảng và Nhà nước đã có nhiều văn bản về kiện toàn chính quyền cấp xã, song việc thực hiện chưa thống nhất. Quyết định của Hội đồng Bộ trưởng lần này là cơ sở pháp lý đối với việc củng cố, kiện toàn chính quyền

Ban hành: 10/12/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2009

11

Quyết định 112/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Lai Châu năm 2021

112/QD-UBND,Quyết định 112 2021,Tỉnh Lai Châu,Phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại,Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Lai Châu,Chương trình xúc tiến thương mại năm 2021,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2021

12

Quyết định 112/QĐ-TTg năm 2021 về Chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

112/QD-TTg,Quyết định 112 2021,Thủ tướng Chính phủ,Chương trình phát triển công tác xã hội,Chương trình phát triển công tác xã hội 2021 2030,Phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021 2030,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2021

13

Kế hoạch 112/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị định 59/2020/NĐ-CP quy định về cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự do tỉnh Tuyên Quang ban hành

112/KH-UBND,Tỉnh Tuyên Quang,Tuyên Quang thực hiện Nghị định 59/2020/NĐ-CP,Khai thác cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự,Cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự,Công nghệ thông tin,Thủ tục Tố tụng ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 16/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2020

14

Kế hoạch 112/KH-UBND năm 2020 thực hiện kết luận 76-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước do tỉnh Cà Mau ban hành

112/KH-UBND,Tỉnh Cà Mau,Thực hiện kết luận 76-KL/TW tỉnh Cà Mau,Phát triển văn hóa con người Việt Nam Cà Mau,Xây dựng văn hóa con người Việt Nam Cà Mau,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2021

15

Nghị quyết 112/NQ-CP năm 2020 triển khai Nghị quyết 117/2020/QH14 về chuyển đổi phương thức đầu tư dự án thành phần tại Nghị quyết 52/2017/QH14 về chủ trương đầu tư một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 do Chính phủ ban hành

112/NQ-CP,Nghị quyết 112 2020,Chính phủ,Chuyển đổi phương thức đầu tư dự án,Triển khai Nghị quyết 117/2020/QH14,Chủ trương đầu tư đoạn đường bộ cao tốc,Đầu tư,Giao thông - Vận tải CHÍNH PHỦ --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 27/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2020

16

Quyết định 112/QĐ-VKSTC về điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

112/QD-VKSTC,Quyết định 112 2020,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020,Điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2020,Viện kiểm sát điều chỉnh dự toán chi ngân sách,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 20/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2020

17

Nghị quyết 112/NQ-HĐND năm 2020 về Chương trình giám sát năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình

112/NQ-HDND,Nghị quyết 112 2020,Tỉnh Quảng Bình,Chương trình giám sát Hội đồng tỉnh,Chương trình giám sát tỉnh Quảng Bình,Chương trình giám sát năm 2021,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2020

18

Kế hoạch 112/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Quyết định 628/QĐ-TTg và Thông tri 23/TT-TU thực hiện Kết luận 51-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế do tỉnh Vĩnh Phúc ban

112/KH-UBND,Tỉnh Vĩnh Phúc,Thực hiện Quyết định 628/QĐ-TTg tỉnh Vĩnh Phúc,Đổi mới căn bản giáo dục đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa,Đổi mới toàn diện giáo dục đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa,Thương mại,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 03/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2020

19

Kế hoạch 112/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chỉ thị 21/CT-TTg về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản do tỉnh Lạng Sơn ban hành

112/KH-UBND,Tỉnh Lạng Sơn,Thực hiện Chỉ thị 21/CT-TTg tỉnh Lạng Sơn,Thực hiện Chỉ thị về phòng ngừa chiếm đoạt tài sản,Tăng cường xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản,Trách nhiệm hình sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 29/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2020

20

Kế hoạch 112/KH-UBND năm 2020 về Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2021

112/KH-UBND,Tỉnh Quảng Ninh,Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm,Chương trình sử dụng năng lượng hiệu quả ,Sử dụng năng lượng tiết kiệm tỉnh Quảng Ninh 2021,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.118.225