Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 103/2014/ND-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 60593 công văn

1

Công văn 19850/SLĐTBXH-LĐ năm 2014 triển khai Nghị định 103/2014/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19850/SLĐTBXH-LĐ Về triển khai Nghị định số 103/2014/NĐ-CP ngày 11/11/2014 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 12 năm 2014 Kính gửi:

Ban hành: 08/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2014

2

Công văn 5805/BYT-DP năm 2018 thực hiện Nghị định 103/2016/NĐ-CP do Bộ Y tế ban hành

số 103/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2018 Kính gửi: Đồng chí Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Ngày 01/7/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 103/2016/NĐ-CP quy định về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm. Theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 và Khoản 2 Điều

Ban hành: 01/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2018

3

Công văn 722/SXD-KTKH&VLXD năm 2014 hướng dẫn điều chỉnh dự toán theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định 103/2012/NĐ-CP do Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn ban hành

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 722/SXD-KTKH&VLXD V/v Hướng dẫn điều chỉnh dự toán theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP. Lạng Sơn, ngày 03 tháng 11 năm 2014 Kính gửi: - Các Sở, Ban, Ngành tỉnh;

Ban hành: 03/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 17/06/2015

Cập nhật: 15/12/2014

4

Công văn 5511/SXD-KTXD năm 2014 điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định 103/2012/NĐ-CP và 182/2013/NĐ-CP do Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ban hành

---------------- Số: 5511/SXD-KTXD Về việc điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP và Nghị định số 182/2013/NĐ-CP của Chính phủ. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 07 năm 2014

Ban hành: 07/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2014

5

Công văn 3181/BVHTTDL-PC thực hiện Nghị định 103/2009/NĐ-CP và 75/2010/NĐ-CP do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

do - Hạnh phúc --------- Số: 3181/BVHTTDL-PC V/v Thực hiện Nghị định số 103/2009/NĐ-CP và Nghị định số 75/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2010 Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương Chính phủ đã ban hành

Ban hành: 10/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2010

6

Công văn 3683/UBND-KTN năm 2013 không điều chỉnh chi phí nhân công theo Nghị định 103/2012/NĐ-CP do tỉnh Bình Phước ban hành

Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ Bình Phước, ngày 08 tháng 11 năm 2013 Kính gửi: - Các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; - UBND các huyện, thị xã; - Các Doanh nghiệp thuộc UBND tỉnh. Thực hiện Công văn số 551/BXD-KTXD ngày

Ban hành: 08/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2014

7

Công văn 3716/UBND-CN1 năm 2013 điều chỉnh chi phí nhân công công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc theo Nghị định 103/2012/NĐ-CP

Số: 3716/UBND-CN1 “V/v điều chỉnh chi phí nhân công các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh theo NĐ 103/2012/NĐ-CP” Vĩnh Phúc, ngày 09 tháng 7 năm 2013 Kính gửi: - Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; - UBND các huyện, thành phố, thị xã; - Chủ đầu tư các dự án đầu tư

Ban hành: 09/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2014

8

Công văn 438/UBND-XDCB năm 2013 hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo Nghị định 103/2012/NĐ-CP do tỉnh Quảng Bình ban hành

NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 438/UBND-XDCB Về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ Quảng Bình, ngày 03 tháng5 năm 2013 Kính gửi: - Các

Ban hành: 03/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2013

9

Công văn 183/SXD-KT hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình theo Nghị định 103/2012/NĐ-CP do Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông ban hành

VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 183/SXD-KT V/v Hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình theo Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ. Đắk Nông, ngày 07 tháng 03 năm 2013 Kính gửi: -

Ban hành: 07/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2013

10

Công văn 103/UBDT-HTQT năm 2021 về thực hiện Quyết định 2152/QĐ-TTg do Ủy ban Dân tộc ban hành

103/UBDT-HTQT,Công văn 103 2021,Uỷ ban Dân tộc,Thực hiện Quyết định 2152/QĐ-TTg,Phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số,Phát triển xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số,Đầu tư,Thương mại ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2021

11

Công văn 103/SGDĐT-TCCB năm 2021 về chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh

Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo và điểm a khoản 2 Mục I Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 23/01/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số

Ban hành: 13/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2021

12

Công văn 103/VPCP-QHĐP năm 2021 về xử lý kiến nghị của các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành

tiến độ đầu tư và theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 về các trường hợp bất khả kháng ảnh hưởng đến tiến độ sử dụng đất của dự án đầu tư đã được nhà nước giao đất, cho thuê đất gồm: Do ảnh hưởng trực tiếp của thiên tai, thảm họa môi trường; hỏa hoạn, dịch bệnh; chiến tranh; các trường hợp bất khả

Ban hành: 06/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2021

13

Công văn 103/BYT-KHTC năm 2019 về hướng dẫn thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của các xét nghiệm theo dõi điều trị HIV/AIDS do Bộ Y tế ban hành

103/BYT-KHTC,Công văn 103 2019,Bộ Y tế,Bảo hiểm y tế,Chi phí khám chữa bệnh,Điều trị HIV/AIDS ,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 103/BYT-KHTC V/v hướng dẫn thanh toán chi

Ban hành: 08/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2019

14

Công văn 103/KCB-QLCL&CĐT về tăng cường công tác cấp cứu, khám chữa bệnh trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 do Cục Quản lý khám, chữa bệnh ban hành

103/KCB-QLCL&CDT,Công văn 103 2021,Cục Quản lý khám chữa bệnh,Công tác cấp cứu khám chữa bệnh trong dịp Tết,Tăng cường cấp cứu khám chữa bệnh trong dịp Tết,Khám chữa bệnh trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ KHÁM,CHỮA BỆNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 01/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2021

15

Công văn 932/BLĐTBXH-LĐTL năm 2015 về đánh giá tình hình thực hiện và rà soát địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Ngày 11 tháng 11 năm 2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 103/2014/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động áp dụng từ ngày 01/01/2015. Để nắm tình hình thực hiện làm căn

Ban hành: 19/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2015

16

Công văn 3866/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2020 về Đánh giá việc thực hiện và đề xuất nội dung sửa đổi Nghị định 44/2014/NĐ-CP do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

3866/BTNMT-TCQLDD,Công văn 3866 2020,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Đánh giá thực hiện Nghị định 44/2014/NĐ-CP,Đánh giá đề xuất sửa đổi Nghị định 44/2014/NĐ-CP,Đề xuất sửa đổi bảng giá đất,Bất động sản,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 17/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2020

17

Công văn 1090/SXD-KT&VLXD năm 2013 hướng dẫn điều chỉnh dự toán theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định 103/2012/NĐ-CP do Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang ban hành

Số: 1090/SXD-KT&VLXD V/v hướng dẫn điều chỉnh dự toán theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP. Bắc Giang, ngày 01 tháng 11 năm 2013 Kính gửi: - Các Sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh; - UBND các huyện, thành phố; - Các Chủ đầu tư xây dựng

Ban hành: 01/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2014

18

Công văn 6621/UBND-VP năm 2013 điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo Nghị định 103/2012/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo Nghị định số 103/2012/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 24 tháng 09 năm 2013 Kính gửi: - Các sở, ban, ngành trực thuộc tỉnh; - UBND các huyện, thành phố trực thuộc tỉnh; -

Ban hành: 24/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2014

19

Công văn 2943/UBND-ĐTQH năm 2013 thực hiện hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công đối với công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận do điều chỉnh mức lương tối thiểu mới theo Nghị định 103/2012/NĐ-CP do tỉnh Bình Thuận ban hành

2943/UBND-ĐTQH V/v thực hiện hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công đối với các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận do điều chỉnh mức lương tối thiểu mới theo Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ Bình Thuận, ngày 26 tháng 07 năm 2013 Kính gửi:

Ban hành: 26/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2014

20

Công văn 1140/UBND-KTN năm 2013 điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo Nghị định 103/2012/NĐ-CP do tỉnh Kon Tum ban hành

công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ. Kon Tum, ngày 12 tháng 06 năm 2013 Kính gửi: - Các Sở, ban, ngành; - UBND các huyện, thành phố. Căn cứ Công văn số

Ban hành: 12/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.25.42.117