Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3181/BVHTTDL-PC thực hiện Nghị định 103/2009/NĐ-CP và 75/2010/NĐ-CP do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Số hiệu: 3181/BVHTTDL-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Huỳnh Vĩnh Ái
Ngày ban hành: 10/09/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3181/BVHTTDL-PC
V/v Thực hiện Nghị định số 103/2009/NĐ-CP và Nghị định số 75/2010/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2010

 

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương

Chính phủ đã ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 và ban hành Nghị định số 75/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 về việc xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa.

Theo quy định tại hai văn bản nêu trên và các Thông tư hướng dẫn số 04/2009/TT-BVHTTDL , Thông tư số 09/2010/TT-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, hành vi đốt đồ mã tại lễ hội, di tích lịch sử văn hóa, nơi công cộng và hành vi sản xuất, nhập khẩu, buôn bán đồ chơi gây hại cho giáo dục nhân cách và sức khỏe trẻ em, khuyến khích bạo lực, kinh dị, đã bị cấm; người vi phạm phải bị xử phạt.

Nhằm đưa các quy định của pháp luật vào cuộc sống, ngăn chặn các hành vi gây tác động xấu trong xã hội, làm lành mạnh môi trường văn hóa và hoạt động văn hóa công cộng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có hình thức thích hợp để phổ biến Nghị định số 103/2009/NĐ-CP và Nghị định số 75/2010/NĐ-CP ở các địa phương; cơ sở; phát hiện và xử lý nghiêm đối với người vi phạm.

Trước mắt, các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần chủ động phối hợp với các ngành có liên quan ở địa phương và chỉ đạo các Phòng văn hóa, thông tin cấp huyện tổ chức lực lượng phổ biến quy định có liên quan tại nơi tổ chức lễ hội, di tích lịch sử văn hóa, nơi thờ tự công cộng, nơi bán đồ chơi trẻ em trong dịp tổ chức lễ hội hoặc ngày 1 và ngày rằm (âm lịch) hàng tháng để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân. Đối với người vi phạm phải xử phạt theo quy định tại Nghị định số 75/2010/NĐ-CP .

Sau dịp tết Trung thu Canh Dần (năm 2010), các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi báo cáo việc thực hiện văn bản này về Bộ (Vụ Pháp chế và Cục Văn hóa cơ sở) trước ngày 30/9/2010.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cục VHCS, Cục DSVH, Thanh tra Bộ;
- Lưu: VT, PC, ĐH (70).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Vĩnh Ái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3181/BVHTTDL-PC thực hiện Nghị định 103/2009/NĐ-CP và 75/2010/NĐ-CP do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.290
DMCA.com Protection Status

IP: 3.236.97.49