Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3683/UBND-KTN năm 2013 không điều chỉnh chi phí nhân công theo Nghị định 103/2012/NĐ-CP do tỉnh Bình Phước ban hành

Số hiệu: 3683/UBND-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Nguyễn Văn Trăm
Ngày ban hành: 08/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3683/UBND-KTN
V/v không điều chỉnh chi phí nhân công theo Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ

Bình Phước, ngày 08 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã;
- Các Doanh nghiệp thuộc UBND tỉnh.

Thực hiện Công văn số 551/BXD-KTXD ngày 02/4/2013 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 103/2013/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 1088/SXD-KT&QLXD ngày 04/11/2013 về việc không điều chỉnh chi phí nhân công trong dự toán xây dựng công trình theo Nghị định số 103/2013/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh,

Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Chi phí nhân công trong dự toán xây dựng công trình được lập trên cơ sở mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ đã phù hợp (cao hơn) với mức giá nhân công thực tế trên thị trường (được UBND tỉnh công bố tại Công văn số 3322/UBND-KTN ngày 15/10/2013). Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận không điều chỉnh chi phí nhân công trong dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh theo mức lương tối thiểu vùng được quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ.

2. Giao Sở Xây dựng hướng dẫn các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã và các Chủ đầu tư triển khai thực hiện nội dung trên./.

 


Nơi nhận:

- CT, PCT;
- Như trên;
- LĐVP, P. KTN;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3683/UBND-KTN năm 2013 không điều chỉnh chi phí nhân công theo Nghị định 103/2012/NĐ-CP do tỉnh Bình Phước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.507
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.229.90