Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 09/2006/CT-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 113882 văn bản

1

Chỉ thị 09/2006/CT-UBND tăng cường thực hiện cuộc vận động Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

09/2006/CT-UBND,Chỉ thị 09,Tỉnh Tuyên Quang,Giáo dục,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/2006/CT-UBND Tuyên Quang, ngày 06 tháng 10 năm

Ban hành: 06/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2013

2

Chỉ thị 09/2006/CT-UBND tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước về đất đai trong vùng đồng bào dân tộc do tỉnh Lâm Đồng ban hành

09/2006/CT-UBND,Chỉ thị 09,Tỉnh Lâm Đồng,Bất động sản,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/2006/CT-UBND Đà Lạt, ngày 04

Ban hành: 04/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2013

3

Chỉ thị 09/2006/CT-UBND về tăng cường quản lý tần số vô tuyên điện,viễn thông và Internet trên địa bàn tỉnh Gia Lai do Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

09/2006/CT-UBND, Chỉ thị 09, Tỉnh Gia Lai, Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 09/2006/CT-UBND Pleiku, ngày 01 tháng 08 năm 2006 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ TẦN SỐ VÔ TUYÊN ĐIỆN,VIỄN

Ban hành: 01/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2006

4

Chỉ thị 09/2006/CT-UB về lập lại trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh An Giang

09/2006/CT-UBND,Chỉ thị 09,Tỉnh An Giang,Lập lại trật tự an toàn giao thông ,Lập lại trật tự,Lập lại trật tự ATGT,Trật tự ATGT,Đảm bảo trật tự ATGT tỉnh An Giang ,Trật tự ATGT tỉnh An Giang,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 12/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2013

5

Chỉ thị 09/2006/CT-UBND tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn II (2006-2010) trên địa bàn tỉnh Điện Biên

09/2006/CT-UBND,Chỉ thị 09,Tỉnh Điện Biên,Công tác cải cách hành chính ,Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/2006/CT-UBND

Ban hành: 30/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2014

6

Chỉ thị 09/2006/CT-UBND đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí do tỉnh Quảng Trị ban hành

09/2006/CT-UBND,Chỉ thị 09,Tỉnh Quảng Trị,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/2006/CT-UBND Đông Hà, ngày 23 tháng 5 năm 2006

Ban hành: 23/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2013

7

Chỉ thị 09/2006/CT-UBND tổ chức xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở, thi tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông và tuyển sinh các cấp, bậc học năm 2006 tỉnh Bến Tre

09/2006/CT-UBND,Chỉ thị 09,Tỉnh Bến Tre,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/2006/CT-UBND Bến Tre, ngày 10 tháng 5 năm 2006

Ban hành: 10/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2014

8

Chỉ thị 09/2006/CT-UBND về đẩy mạnh quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành do thành phố Hà Nội ban hành

XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/2006/CT-UBND Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2006 CHỈ THỊ VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN HOÀN THÀNH Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 21/2005/CT-TTg ngày 15/6/2005 của

Ban hành: 09/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2013

9

Chỉ thị 09/2006/CT-UBND bảo đảm an toàn lưới điện trên địa bàn tỉnh Bình Phước

09/2006/CT-UBND,Chỉ thị 09 2006,Tỉnh Bình Phước,Xây dựng - Đô thị,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 09/2006/CT-UBND Đồng Xoài, ngày 21 tháng

Ban hành: 21/04/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2013

10

Chỉ thị 09/2006/CT-UBND về quản lý dịch vụ Internet trên địa bàn tỉnh Long An

Số: 09/2006/CT-UBND Tân An, ngày 20 tháng 4 năm 2006 CHỈ THỊ V/V QUẢN LÝ DỊCH VỤ INTERNET TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN Những năm gần đây, dịch vụ Internet phát triển rất nhanh. Trên địa bàn tỉnh Long An, có gần 300 đại lý Internet, các dịch vụ Internet có tác dụng kết nối thông tin cực nhanh trên phạm

Ban hành: 20/04/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2014

11

Chỉ thị 09/2006/CT-UBND tăng cường chỉ đạo và thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy do tỉnh Quảng Bình ban hành

09/2006/CT-UBND,Chỉ thị 09 2006,Tỉnh Quảng Bình,Tài nguyên - Môi trường,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/2006/CT-UBND Đồng Hới, ngày 27 tháng 3

Ban hành: 27/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2013

12

Chỉ thị 09/2006/CT-UBND thực hiện Quyết định 290/2005/QĐ-TTg do tỉnh Hà Nam ban hành

09/2006/CT-UBND,Chỉ thị 09,Tỉnh Hà Nam,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 09/2006/CT-UBND Phủ Lý, ngày 21 tháng 03 năm 2006

Ban hành: 21/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2013

13

Chỉ thị 09/2006/CT-UBND triển khai thực hiện Nghị định 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/2006/CT-UBND TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 3 năm 2006 CHỈ THỊ VỀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 158/2005/NĐ-CP NGÀY 27 THÁNG 12 NĂM 2005 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ HỘ TỊCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ban hành: 20/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2013

14

Chỉ thị 09/2006/CT-UBND tăng cường chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy do tỉnh Quảng Nam ban hành

09/2006/CT-UBND,Chỉ thị 09,Tỉnh Quảng Nam,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/2006/CT-UBND Tam Kỳ, ngày 09 tháng 03 năm 2006

Ban hành: 09/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2013

15

Chỉ thị 09/2006/CT-UBND tăng cường thực hiện công tác bảo hộ lao động do tỉnh Bình Định ban hành

09/2006/CT-UBND,Chỉ thị 09,Tỉnh Bình Định,Lao động - Tiền lương,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ÐỊNH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/2006/CT-UBND Quy Nhơn, ngày 07 tháng 03 năm

Ban hành: 07/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2014

16

Chỉ thị 09/2006/CT-UBND tăng cường công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật do tỉnh Quảng Ninh ban hành

09/2006/CT-UBND,Chỉ thị 09,Tỉnh Quảng Ninh,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/2006/CT-UBND Hạ Long, ngày 27 tháng 02 năm 2006

Ban hành: 27/02/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2014

17

Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2019 về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân; công tác xây dựng, huy động huấn luyện, diễn tập và kiểm tra sẵn sàng động viên lực lượng dự bị động viên; tuyển sinh quân sự năm 2020 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

09/CT-UBND,Chỉ thị 09 2019,Thành phố Hồ Chí Minh,Công dân nhập ngũ,Công an nhân dân,Lực lượng Dự bị động viên,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 16/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2019

18

Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2019 về tăng cường biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

09/CT-UBND,Chỉ thị 09 2019,Tỉnh Phú Thọ,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/CT-UBND Phú Thọ, ngày 24 tháng 9 năm 2019

Ban hành: 24/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2019

19

Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2019 về nhiệm vụ chủ yếu và giải pháp cơ bản năm học 2019-2020 của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Đồng Nai

09/CT-UBND,Chỉ thị 09 2019,Tỉnh Đồng Nai,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/CT-UBND Đồng Nai, ngày 30 tháng 8 năm 2019

Ban hành: 30/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2019

20

Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2019 về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

09/CT-UBND,Chỉ thị 09 2019,Tỉnh Yên Bái,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/CT-UBND Yên Bái, ngày 30 tháng 08 năm 2019 CHỈ THỊ

Ban hành: 30/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.179