Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 07/SXD-KT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 82061 công văn

1

Công văn 1501/SXD-KT năm 2015 thực hiện Quyết định 21/2015/QĐ-UBND do Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk

UBND TỈNH ĐẮK LẮK SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1501/SXD-KT V/v triển khai thực hiện Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 27/7/2015 của UBND tỉnh Đắk Lắk. Đắk Lắk, ngày 05 tháng

Ban hành: 05/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2015

2

Công văn 819/SXD-KT năm 2015 hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng theo Thông tư 01/2015/TT-BXD do tỉnh Bến Tre ban hành

UBND TỈNH BẾN TRE SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 819/SXD-KT V/v hướng dẫn điều chỉnh dự toán theo qui định tại Thông tư số 01/2015/TT-BXD của Bộ Xây dựng Bến Tre, ngày 03 tháng

Ban hành: 03/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2015

3

Công văn 401/SXD-KT năm 2015 công bố đơn giá ca máy trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Thông tư 01/2015/TT-BXD do Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông ban hành

UBND TỈNH ĐẮK NÔNG SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 401/SXD-KT V/v công bố đơn giá ca máy trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh theo Thông tư 01-2015/TT-BXD ngày 20/3/2015

Ban hành: 22/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2015

4

Công văn 339/SXD-KT năm 2015 công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông ban hành theo Thông tư 01/2015/TT-BXD

UBND TỈNH ĐĂK NÔNG SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 339/SXD-KT V/v công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh theo Thông tư số 01-2015-TT-BXD ngày

Ban hành: 07/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2015

5

Công văn 1908/SXD-KT năm 2014 thông báo điều chỉnh giá nhiên liệu do Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk ban hành

UBND TỈNH ĐẮK LẮK SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc ------------------ Số: 1908/SXD-KT V/v thông báo điều chỉnh giá nhiên liệu. Đắk Lắk, ngày 08 tháng 12 năm 2014

Ban hành: 08/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2014

6

Công văn 1573/SXD-KT năm 2014 hướng dẫn thực hiện Thông tư 11/2014/TT-BXD công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng do Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre ban hành

UBND TỈNH BẾN TRE SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1573/SXD-KT Về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 11/2014/TT-BXD ngày 25/8/2014 của Bộ Xây dựng. Bến Tre, ngày 17 tháng

Ban hành: 17/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2014

7

Công văn 384/SXD-KT năm 2014 hướng dẫn áp dụng Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Lai Châu

UBND TỈNH LAI CHÂU SỞ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 384/SXD-KT V/v Hướng dẫn áp dụng Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Lai Châu. Lai Châu, ngày 23 tháng 06 năm 2014

Ban hành: 23/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2014

8

Công văn 87/SXD-KT năm 2014 sửa đổi Công văn 123/SXD-KTXD hướng dẫn điều kiện năng lực và đánh giá xếp hạng các đơn vị, tổ chức hoạt động tư vấn xây dựng do Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre ban hành

UBND TỈNH BẾN TRE SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 87/SXD-KT V/v sửa đổi, bổ sung Công văn số 123/SXD-KTXD ngày 29/03/2012 của Sở Xây dựng Bến Tre, ngày 07 tháng 02

Ban hành: 07/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2014

9

Công văn 372/SXD-KT năm 2013 hướng dẫn xử lý chuyển tiếp điều chỉnh dự toán theo mức lương tối thiểu mới theo Công văn 3098/UBND-TCĐT do Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre ban hành

UBND TỈNH BẾN TRE SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 372/SXD-KT V/v hướng dẫn xử lý chuyển tiếp theo Công văn số 3098/UBND-TCĐT ngày 05/7/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre, ngày 22

Ban hành: 22/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2014

10

Công văn 183/SXD-KT hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình theo Nghị định 103/2012/NĐ-CP do Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông ban hành

- Như trên; - Tỉnh Ủy (b/c); - HĐND tỉnh (b/c); - UBND tỉnh (b/c); - Bộ Xây dựng (b/c); - Lưu VT-KT. KT. GIÁM ĐỐC SỞ PHÓ GIÁM ĐỐC Nguyễn Thiện Thanh PHỤ LỤC I TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG (Kèm theo hướng dẫn số 183/SXD-KT ngày 07/3/2013 của Sở Xây

Ban hành: 07/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2013

11

Công văn 560/SXD-KT&VLXD năm 2015 hướng dẫn thực hiện công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

UBND TỈNH BẮC GIANG SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 560/SXD-KT&VLXD V/v: Hướng dẫn thực hiện công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Ban hành: 03/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2015

12

Công văn 358/SXD-KT&VLXD năm 2015 về thực hiện chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung do Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang ban hành

UBND TỈNH BẮC GIANG SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 358/SXD-KT&VLXD V/v: Thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây không nung. Bắc Giang, ngày 20 tháng 04 năm 2015

Ban hành: 20/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2015

13

Công văn 169/SXD-KT&VLXD năm 2015 về lộ trình chấm dứt hoạt động sản xuất gạch, ngói bằng công nghệ lò thủ công, lò vòng, lò VSBK trên địa bàn tỉnh do Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang ban hành

UBND TỈNH BẮC GIANG SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 169/SXD-KT&VLXD V/v: Thực hiện lộ trình chấm dứt hoạt động sản xuất gạch, ngói bằng công nghệ lò thủ công, lò vòng, lò VSBK trên địa

Ban hành: 02/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2015

14

Công văn 121/SXD-KT&VLXD năm 2015 về quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng các khu đô thị, khu dân cư mới, khu nhà ở trên địa bàn tỉnh do Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang ban hành

UBND TỈNH BẮC GIANG SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 121/SXD-KT&VLXD V/v quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng các khu đô thị, khu dân cư mới, khu nhà ở trên địa bàn tỉnh. Bắc

Ban hành: 06/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2015

15

Công văn 1082/SXD-KT&VLXD năm 2014 tăng cường quản lý chất lượng gạch xây không nung trong công trình xây dựng do Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang ban hành

UBND TỈNH BẮC GIANG SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1082/SXD-KT&VLXD V/v: Tăng cường quản lý chất lượng gạch xây không nung trong công trình xây dựng. Bắc Giang, ngày 05 tháng 9 năm

Ban hành: 05/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2014

16

Công văn 1034/SXD-KT hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình theo Nghị định 70/2011/NĐ-CP do Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông ban hành

đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã phê duyệt: 1. Điều chỉnh chi phí nhân công: Chi phí nhân công trong dự toán chi phí xây dựng công trình đã lập theo Công văn số 07/SXD-KT ngày 05/01/2011 của Sở Xây dựng Đắk Nông được nhân với hệ số điều chỉnh Kđcnc là: 1,687. 2. Điều chỉnh chi phí máy thi công: Chi phí máy thi

Ban hành: 09/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2012

17

Công văn 848/SXD-KT công bố giá nhân công, ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh theo Nghị định 70/2011/NĐ-CP do Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông ban hành

UBND TỈNH ĐĂK NÔNG SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 848/SXD-KT V/v công bố giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày

Ban hành: 18/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/02/2012

18

Công văn 186/SXD-KT&VLXD năm 2014 hướng dẫn lập quản lý chi phí nhân công trong đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

UBND TỈNH BẮC GIANG SỞ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 186/SXD-KT&VLXD V/v: Hướng dẫn lập và quản lý chi phí nhân công trong đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Ban hành: 05/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2014

19

Công văn 102/SXD-KT&VLXD năm 2014 hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng tại Nghị định 182/2013/NĐ-CP do Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang ban hành

UBND TỈNH BẮC GIANG SỞ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 102/SXD-KT&VLXD V/v: Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng tại Nghị định 182/2013/NĐ-CP của Chính phủ. Bắc Giang, ngày 08

Ban hành: 08/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2014

20

Công văn 325/SXD-KT hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình theo Nghị định 108/2010/NĐ-CP do Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông ban hành

dựng các công trình và các khoản mục chi phí khác được xác định theo các nội dung tại hướng dẫn số 434/SXD-KT ngày 12/7/2010 của sở Xây dựng Đăk Nông V/v hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đăk Nông. Trong đó đơn giá nhân công áp dụng tại Công văn số 07/SXD-KT ngày 05/01/2011, giá ca máy và thiết bị thi

Ban hành: 17/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status