Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 06/NQ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 205209 văn bản

1

Nghị quyết 06/NQ-CP năm 2019 về miễn hoàn trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng cho phần diện tích đã thuê của Tập đoàn Samsung tại Khu công nghiệp Yên Bình, tỉnh Thái Nguyên do Chính phủ ban hành

06/NQ-CP,Nghị quyết 06 2019,Chính phủ,Tiền bồi thường,Trừ tiền bồi thường giải phóng mặt bằng ,Khấu trừ tiền bồi thường,Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/NQ-CP

Ban hành: 16/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2019

2

Nghị quyết 06/NQ-CP năm 2018 về phê chuẩn mở chính thức cặp cửa khẩu song phương Xín Mần (Việt Nam) - Đô Long (Trung Quốc) do Chính phủ ban hành

06/NQ-CP,Nghị quyết 06 2018,Chính phủ,Cửa khẩu,Khu vực cửa khẩu,Mở cửa khẩu quốc tế đường bộ CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/NQ-CP Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2018

Ban hành: 16/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2018

3

Nghị quyết 06/NQ-CP năm 2016 về ký bổ sung Nghị định thư của Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Ấn Độ do Chính phủ ban hành

06/NQ-CP,Nghị quyết 06 2016,Chính phủ,Ký bổ sung nghị định thư,Hiệp định tránh đánh thuế hai lần,Thương mại,Thuế - Phí - Lệ Phí CHÍNH PHỦ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/NQ-CP

Ban hành: 22/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2016

4

Nghị quyết 06/NQ-CP năm 2014 phê duyệt Hiệp định về việc miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao giữa Việt Nam và Ê-xtô-ni-a do Chính phủ ban hành

06/NQ-CP,Nghị quyết 06 2014,Chính phủ,Hiệp định miễn thị thực,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/NQ-CP Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2014

Ban hành: 16/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2014

5

Nghị quyết 06/NQ-CP năm 2013 về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của thành phố Hà Nội do Chính phủ ban hành

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/NQ-CP Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2013 NGHỊ QUYẾT VỀ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM KỲ ĐẦU (2011 - 2015) CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25

Ban hành: 09/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2013

6

Nghị quyết 06/NQ-CP năm 2012 về Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016 do Chính phủ ban hành

06/NQ-CP,Nghị quyết 06 2012,Chính phủ,Chương trình hành động chính phủ,Nhiệm kỳ 2011 - 2016 ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 06/NQ-CP Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2012

Ban hành: 07/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2012

7

Nghị quyết 06/NQ-CP năm 2011 thành lập thị trấn Mái Dầm thuộc huyện Châu Thành; điều chỉnh địa giới hành chính thành lập thị trấn Búng Tàu thuộc huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang do Chính phủ ban hành

06/NQ-CP,Nghị quyết 06 2011,Chính phủ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 06/NQ-CP Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2011 NGHỊ QUYẾT

Ban hành: 24/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2011

8

Nghị quyết 06/NQ-CP năm 2010 thành lập các phường: Vân Dương, Vạn An, Hạp Lĩnh thuộc thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh do Chính phủ ban hành

06/NQ-CP,Nghị quyết 06 2010,Chính phủ,Thành lập,Phường Vân Dương,Phường Vạn An,Phường Hạp Lĩnh,Thành phố Bắc Ninh,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 06/NQ-CP

Ban hành: 05/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2010

9

Nghị quyết số 06/NQ-CP về việc phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2009 do Chính phủ ban hành

06/NQ-CP,Nghị quyết 06 2009,Chính phủ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 06/NQ-CP Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2009 NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP CHÍNH

Ban hành: 08/02/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2009

10

Quyết định 1415/QĐ-BKHCN năm 2012 về Chương trình hành động của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện Nghị quyết 06/NQ-CP

tháng 06 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 06/NQ-CP NGÀY 07/3/2012 CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ NHIỆM KỲ 2011 - 2016 BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của

Ban hành: 22/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2012

11

Quyết định 809/QĐ-BGTVT năm 2012 về Chương trình hành động của Bộ Giao thông vận tải thực hiện Nghị quyết 06/NQ-CP

---------------- Số: 809/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ GTVT THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 06/NQ-CP NGÀY 7/3/2012 CỦA CHÍNH PHỦ BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008

Ban hành: 13/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2013

12

Quyết định 754/QĐ-BNN-KH năm 2012 về Chương trình hành động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Nghị quyết 06/NQ-CP nhiệm kỳ 2011 - 2016

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 06/NQ-CP NGÀY 7 THÁNG 3 NĂM 2012 CỦA CHÍNH PHỦ NHIỆM KỲ 2011 - 2016 BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008; Nghị định

Ban hành: 06/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2014

13

Quyết định 1666/QĐ-BGDĐT năm 2012 về Chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2011-2016 thực hiện Nghị quyết 06/NQ- CP

ngày 04 tháng 5 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIAI ĐOẠN 2011-2016 THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 06/NQ-CP NGÀY 07 THÁNG 3 NĂM 2012 CỦA CHÍNH PHỦ BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức

Ban hành: 04/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2012

14

Quyết định 2117/QĐ-UBND năm 2012 về Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2011 - 2016 thực hiện Nghị quyết 06/NQ-CP và 10/NQ-CP

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA UBND TỈNH SƠN LA NHIỆM KỲ 2011 - 2016 TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 06/NQ-CP NGÀY 07/3/2012 VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 10/NQ-CP NGÀY 24/4/2012 CỦA CHÍNH PHỦ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày

Ban hành: 02/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2014

15

Quyết định 915/QĐ-BTTTT năm 2012 về Chương trình hành động của ngành Thông tin và Truyền thông thực hiện Nghị quyết 06/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016 do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

915/QĐ-BTTTT Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGÀNH THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 06/NQ-CP NGÀY 07/3/2012 BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ NHIỆM KỲ 2011-2016 BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Căn cứ Nghị định

Ban hành: 29/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2012

16

Quyết định 2396/QĐ-BCT năm 2012 về Chương trình hành động của ngành Công thương thực hiện Nghị quyết 06/NQ-CP về chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2011 - 2016 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Số: 2396/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGÀNH CÔNG THƯƠNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 06/NQ-CP BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ NHIỆM KỲ 2011 - 2016 BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27

Ban hành: 10/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2012

17

Quyết định 527/QĐ-BTP năm 2012 về Chương trình hành động của Ngành Tư pháp thực hiện Nghị quyết 06/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGÀNH TƯ PHÁP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 06/NQ-CP NGÀY 07/03/2012 CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ NHIỆM KỲ 2011-2016 BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8

Ban hành: 03/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2012

18

Nghị quyết 06/NQ-HĐND thông qua Danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng để thực hiện năm 2020 đến năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (bổ sung)

06/NQ-HDND,Nghị quyết 06 2020,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Chuyển mục đích sử dụng đất Vũng Tàu,Đất trồng lúa rừng phòng hộ rừng đặc dụng,Sử dụng đất trồng lúa rừng phòng hộ Vũng Tàu,Đầu tư,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 20/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2020

19

Nghị định 06/2020/NĐ-CP sửa đổi Điều 17 Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

06/2020/ND-CP,Nghị định 06 2020,Chính phủ,Sửa đổi Nghị định,Bồi thường hỗ trợ tái định cư ,Nhà nước thu hồi đất,Bất động sản,Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/2020/NĐ-CP

Ban hành: 03/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2020

20

Nghị quyết số 06/2008/NQ-CP về việc phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2008 do Chính phủ ban hành

06/2008/NQ-CP,Nghị quyết 06 2008,Chính phủ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ --------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/2008/NQ-CP Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2008 NGHỊ QUYẾT PHIÊN

Ban hành: 03/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2008

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.108.182