Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 06/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 05/02/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 06/NQ-CP

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÁC PHƯỜNG: VÂN DƯƠNG, VẠN AN, HẠP LĨNH THUỘC THÀNH PHỐ BẮC NINH, TỈNH BẮC NINH

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập các phường: Vân Dương, Vạn An, Hạp Lĩnh thuộc thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh như sau:

1. Thành lập phường Vân Dương thuộc thành phố Bắc Ninh trên cơ sở toàn bộ 660,39 ha diện tích tự nhiên và 10.122 nhân khẩu của xã Vân Dương.

Phường Vân Dương có 660,39 ha diện tích tự nhiên và 10.122 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Vân Dương: Đông và Nam giáp xã Nam Sơn; Tây giáp xã Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh; Bắc giáp phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh và xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

2. Thành lập phường Vạn An thuộc thành phố Bắc Ninh trên cơ sở toàn bộ 376,03 ha diện tích tự nhiên và 7.827 nhân khẩu của xã Vạn An.

Phường Vạn An có 376,03 ha diện tích tự nhiên và 7.827 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Vạn An: Đông giáp phường Kinh Bắc; Tây giáp xã Tam Đa và xã Đông Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh; Nam giáp xã Khúc Xuyên; Bắc giáp xã Hòa Long, thành phố Bắc Ninh.

3. Thành lập phường Hạp Lĩnh thuộc thành phố Bắc Ninh trên cơ sở toàn bộ 525,56 ha diện tích tự nhiên và 8.465 nhân khẩu của xã Hạp Lĩnh.

Phường Hạp Lĩnh có 525,56 ha diện tích tự nhiên và 8.465 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Hạp Lĩnh: Đông giáp xã Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh; Tây giáp xã Hiên Vân, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh; Nam giáp xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, Bắc giáp xã Khắc Niệm và xã Vân Dương, thành phố Bắc Ninh.

Sau khi thành lập các phường, thành phố Bắc Ninh có 8.260,88 ha diện tích tự nhiên và 153.530 nhân khẩu; có 19 đơn vị hành chính trực thuộc gồm các phường: Tiền An, Ninh Xá, Võ Cường, Suối Hoa, Vũ Ninh, Đại Phúc, Đáp Cầu, Thị Cầu, Kinh Bắc, Vệ An, Vân Dương, Vạn An, Hạp Lĩnh và các xã: Nam Sơn, Kim Chân, Khắc Niệm, Hòa Long, Khúc Xuyên, Phong Khê.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;
- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;
- HĐND, UBND tỉnh Bắc Ninh;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Các Bộ: Nội vụ, Công an, Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục Văn Thư và Lưu trữ Nhà nước;
- Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư);
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: ĐP, TCCB, TH, TCCV, KTN, PL, Công báo;
- Lưu: Văn thư, NC (5b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 06/NQ-CP ngày 05/02/2010 thành lập các phường: Vân Dương, Vạn An, Hạp Lĩnh thuộc thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh do Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.189

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.107.142
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!