Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 05/2015/TTLT-BGDDT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 185065 văn bản

1

Thông tư liên tịch 05/2015/TTLT-BGDĐT-BTC hướng dẫn tuyển sinh và chế độ tài chính thực hiện Quyết định 599/QĐ-TTg về Đề án “Đào tạo cán bộ ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước giai đoạn 2013 - 2020 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính ban hành

NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------ Số: 05/2015/TTLT-BGDĐT-BTC Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2015 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN TUYỂN SINH VÀ CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 599/QĐ-TTG NGÀY 17 THÁNG 4 NĂM 2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ ĐỀ

Ban hành: 10/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2015

2

Thông tư liên tịch 11/2015/TTLT-BVHTTDL-BTC-BGDĐT năm 2016 hướng dẫn thực hiện Quyết định 41/2014/QĐ-TTg về chế độ ưu đãi đối với học sinh, sinh viên các ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các trường văn hóa - nghệ thuật do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

11/2015/TTLT-BVHTTDL-BTC-BGDDT,Thông tư liên tịch 11 2015,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Tài chính,Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịc,Nghệ thuật truyền thống,Chế độ ưu đãi ,Trường văn hóa nghệ thuật,Ưu đãi sinh viên nghệ thuật truyền thống ,Tài chính nhà nước,Giáo dục,Văn hóa - Xã hội BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH - BỘ TÀI

Ban hành: 11/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2016

3

Thông tư liên tịch 29/2015/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư liên tịch 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Nghị định 54/2011/NĐ-CP về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

29/2015/TTLT-BGDDT-BNV-BTC-BLDTBXH,Thông tư liên tịch 29 2015,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Nội vụ,Bộ Tài chính,Bộ Lao động - Thương binh và X,Chế độ phụ cấp thâm niên,Chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo,Phụ cấp thâm niên cho nhà giáo ,Phụ cấp thâm niên giáo viên nghỉ dạy,Lao động - Tiền lương,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -

Ban hành: 20/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2015

4

Thông tư liên tịch 14/2015/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư liên tịch 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Nghị định 49/2010/NĐ-CP về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2010 đến năm học 2014-2015 và Nghị định

14/2015/TTLT-BGDDT-BTC-BLDTBXH,Thông tư liên tịch 14 2015,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Tài chính,Bộ Lao động - Thương binh và X,Miễn giảm học phí,Thực hiện chính sách miễn giảm học phí,Hỗ trợ miễn giảm học phí ,Hỗ trợ học tập,Chính sách hỗ trợ học tập ,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ TÀI CHÍNH - BỘ LAO ĐỘNG

Ban hành: 16/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2015

5

Thông tư liên tịch 91/2015/TTLT-BTC-BGDĐT hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với kỳ thi Olympic sinh học quốc tế lần thứ 27 năm 2016 tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

91/2015/TTLT-BTC-BGDDT,Thông tư liên tịch 91 2015,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Tài chính,Olympic Sinh học Quốc tế,Quản lý tài chính kỳ thi Olympic,Kỳ thi Olympic sinh học lần thứ 27,Quản lý tài chính,Tài chính nhà nước,Giáo dục BỘ TÀI CHÍNH - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 15/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2015

6

Thông tư liên tịch 40/2015/TTLT-BTC-BGDĐT quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

40/2015/TTLT-BTC-BGDDT,Thông tư liên tịch 40 2015,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Tài chính,Phí dự thi dự tuyển,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giáo dục BỘ TÀI CHÍNH - BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 27/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2015

7

Thông tư liên tịch 04/2015/TTLT-BGDĐT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 143/2013/NĐ-CP quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính ban hành

04/2015/TTLT-BGDDT-BTC,Thông tư liên tịch 04 2015,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Tài chính,Bồi hoàn học bổng,Chi phí đào tạo,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 10/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2015

8

Thông tư liên tịch 15/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BQP-BCA-BNV-BTC quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Quốc phòng - Bộ Công An - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính ban hành

15/2015/TTLT-BGDDT-BLDTBXH-BQP-BCA-BNV-BTC,Thông tư liên tịch 15 2015,Bộ Công An,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Nội vụ,Bộ Quốc phòng,Bộ Tài chính,Bộ Lao động - Thương binh và X,Cán bộ quản lý giáo dục quốc phòng,Công tác giáo dục quốc phòng,Công tác giáo dục quốc phòng an ninh ,Giảng viên giáo dục quốc phòng,Giáo dục quốc phòng,Giáo dục quốc phòng - an

Ban hành: 16/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2015

9

Thông tư liên tịch 05/2003/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC hướng dẫn một số chính sách phát triển giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và đào tạo-Bộ Tài chính ban hành

05/2003/TTLT-BGDDT-BNV-BTC,Thông tư liên tịch 05 2003,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Tài chính,Chính sách phát triển giáo dục mầm non,Tài chính nhà nước,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO-BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 24/02/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2007

10

Thông tư liên tịch 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT thực hiện liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi do Bộ trưởng Bộ Tư pháp - Bộ Công An - Bộ Y tế ban hành

05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT,Thông tư liên tịch 05 2015,Bộ Công An,Bộ Tư pháp,Bộ Y tế,Thủ tục đăng ký khai sinh,Cấp thẻ bảo hiểm y tế,Đăng ký thường trú,Cấp thẻ bảo hiểm y tế trẻ em,Liên thông thủ tục hành chính ,Bảo hiểm,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự BỘ TƯ PHÁP - BỘ CÔNG AN - BỘ Y TẾ ------- CỘNG

Ban hành: 15/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2015

11

Thông tư liên tịch 28/2015/TTLT-BGDĐT-BNV hướng dẫn thực hiện bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ ban hành

28/2015/TTLT-BGDDT-BNV,Thông tư liên tịch 28 2015,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Nội vụ,Cơ sở giáo dục đại học công lập ,Viên chức giảng dạy ,Bổ nhiệm xếp lương chức danh nghề nghiệp,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Lao động - Tiền lương,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 06/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2015

12

Thông tư liên tịch 123/2015/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH Quy định tổ chức, hoạt động của trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh; liên kết giáo dục quốc phòng và an ninh của các trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 123/2015/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2015 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH; LIÊN KẾT GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN

Ban hành: 05/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2015

13

Thông tư liên tịch 39/2015/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BNV hướng dẫn việc sáp nhập Trung tâm dạy nghề, Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp công lập cấp huyện thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục

39/2015/TTLT-BLDTBXH-BGDDT-BNV,Thông tư liên tịch 39 2015,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Nội vụ,Bộ Lao động - Thương binh và X,cơ cấu tổ chức trung tâm giáo dục nghề ,Giáo dục thường xuyên,Trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp,sáp nhập trung tâm dạy nghề,hướng nghiệp công lập cấp huyện ,Giáo dục BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG

Ban hành: 19/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2015

14

Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ ban hành

21/2015/TTLT-BGDDT-BNV,Thông tư liên tịch 21 2015,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Nội vụ,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 21/2015/TTLT-BGDĐT

Ban hành: 16/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2015

15

Thông tư liên tịch 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nôi vụ ban hành

22/2015/TTLT-BGDDT-BNV,Thông tư liên tịch 22 2015,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Nội vụ,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 22/2015/TTLT-BGDĐT

Ban hành: 16/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2015

16

Thông tư liên tịch 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV về Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ ban hành

23/2015/TTLT-BGDDT-BNV,Thông tư liên tịch 23 2015,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Nội vụ,Chức danh nghề nghiệp,Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp ,Mã số tiêu chuẩn viên chức,Giáo viên trung học phổ thông,Lao động - Tiền lương,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 16/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2015

17

Thông tư liên tịch 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ ban hành

20/2015/TTLT-BGDDT-BNV,Thông tư liên tịch 20 2015,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Nội vụ,Mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp ,Tiêu chuẩn Chức danh,Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp ,Giáo viên mầm non,Ngạch giáo viên mầm non,Lao động - Tiền lương,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO – BỘ NỘI VỤ -------

Ban hành: 14/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2015

18

Thông tư liên tịch 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành

18/2015/TTLT-BGDDT-BLDTBXH,Thông tư liên tịch 18 2015,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Lao động - Thương binh và X,Giáo dục quốc phòng an ninh,Môn học giáo dục quốc phòng an ninh,Đánh giá kết quả học tập ,Tổ chức dạy học quốc phòng an ninh,Cơ sở giáo dục nghề nghiệp ,Cơ sở giáo dục đại học,Dạy quốc phòng nghề nghiệp đại học,Giáo dục

Ban hành: 08/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2015

19

Thông tư liên tịch 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, phòng giáo dục và đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh do Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ ban hành

VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2015 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC

Ban hành: 29/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2015

20

Thông tư liên tịch 21/2016/TTLT-BGDĐT-BTC hướng dẫn nội dung và mức chi đặc thù Dự án "Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông", vay vốn Ngân hàng Thế giới do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

21/2016/TTLT-BGDDT-BTC,Thông tư liên tịch 21 2016,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Tài chính,Mức chi đặc thù ,Đổi mới giáo dục,Nội dung mức chi đặc thù ,Giáo dục phổ thông,Vay vốn Ngân hàng Thế giới,Tài chính nhà nước,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ TÀI CHÍNH ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 22/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.50.201