Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 05/2008/TT-BTM "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 201287 văn bản

1

Thông tư 05/2003/TT-BTM bổ sung Thông tư 54/2003/TTLT-BTC-BTM hướng dẫn việc giảm thuế nhập khẩu hàng hoá có xuất xứ từ Lào quy định tại Thoả thuận Viên Chăn giữa Việt Nam và Lào ký ngày 13/8/2002 do Bộ Thương mại ban hành

05/2003/TT-BTM,Thông tư 05 2003,Bộ Thương mại,Giảm thuế nhập khẩu,Giảm thuế nhập khẩu hàng hóa,Hàng hóa xuất xứ Lào,Thỏa thuận Viên Chăn,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ THƯƠNG MẠI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 31/07/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2009

2

Thông tư 05/2001/TT-BTM hướng dẫn việc cấm nhập khẩu xe và phương tiện sử dụng xăng pha chì theo Chỉ thị 24/2000/CT-TTg về việc triển khai sử dụng xăng không pha chì tại Việt Nam do Bộ Thương mại ban hành

05/2001/TT-BTM,Thông tư 05 2001,Bộ Thương mại,Xăng không pha chì,Sử dụng xăng không pha chì,Hướng dẫn,Thương mại,Tài nguyên - Môi trường BỘ THƯƠNG MẠI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 05/2001/TT-BTM

Ban hành: 23/02/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2010

3

Thông tư 05/2000/TT-BTM hướng dẫn thực hiện Quyết định 242/1999/QĐ-TTg về điều hành xuất nhập khẩu hàng hoá năm 2000 do Bộ Thương mại ban hành

05/2000/TT-BTM,Thông tư 05 2000,Bộ Thương mại,Điều hành xuất nhập khẩu hàng hóa,Xuất nhập khẩu hàng hóa,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ THƯƠNG MẠI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 05/2000/TT-BTM

Ban hành: 21/02/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2012

4

Thông tư 05/2008/TT-BTNMT hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

05/2008/TT-BTNMT,Thông tư 05 2008,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Đánh giá môi trường chiến lược,Đánh giá tác động môi trường,Cam kết bảo vệ môi trường,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 08/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2008

5

Thông tư 05/2008/TT-BTTTT hướng dẫn một số điều Nghị định 97/2008/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin điện tử trên internet đối với dịch vụ internet do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

05/2008/TT-BTTTT,Thông tư 05 2008,Bộ Thông tin và Truyền thông,Quản lý dịch vụ Internet,Cung cấp dịch vụ Internet,Sử dụng dịch vụ Internet,Thông tin điện tử trên internet,Công nghệ thông tin BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ban hành: 12/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2008

6

Thông tư 05/2008/TT-BTP hướng dẫn về nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý do Bộ Tư pháp ban hành

05/2008/TT-BTP,Thông tư 05 2008,Bộ Tư pháp,Trợ giúp pháp lý,Quản lý Nhà nước,Dịch vụ pháp lý BỘ TƯ PHÁP ------ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------- Số: 05/2008/TT-BTP Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2008

Ban hành: 23/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2008

7

Thông tư 05/1999-TT/BTM sửa đổi khoản 5 mục II Thông tư 03/1999/TT-BTM về việc điều hành xuất nhập khẩu hàng hoá năm 1999 do Bộ Thương mại ban hành

05/1999/TT-BTM,Thông tư 05 1999,Bộ Thương mại,Điều hành xuất nhập khẩu hàng hóa,Xuất nhập khẩu hàng hóa,Bổ sung,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ THƯƠNG MẠI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 05/1999/TT-BTM Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 1999 THÔNG TƯ

Ban hành: 18/03/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

8

Thông tư 05/2008/TT-BNV hướng dẫn về biển tên cơ quan hành chính nhà nước do Bộ Nội vụ ban hành

05/2008/TT-BNV,Thông tư 05 2008,Bộ Nội vụ,Biển tên cơ quan hành chính,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------ Số: 05/2008/TT-BNV Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2008

Ban hành: 07/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2008

9

Thông tư 05/2008/TT-BYT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy dân số - kế hoạch hóa gia đình ở địa phương do Bộ Y tế ban hành

05/2008/TT-BYT,Thông tư 05 2008,Bộ Y tế,Chức năng nhiệm vụ,Dân số kế hoạch hóa gia đình,Tổ chức bộ máy,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội BỘ Y TẾ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 05 /2008/TT-BYT Hà Nội, ngày

Ban hành: 14/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2008

10

Thông tư 05/2008/TT-BCT sửa đổi Thông tư 09/2007/TT-BTM hướng dẫn Nghị định 23/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam do Bộ thương mại ban hành

05/2008/TT-BCT,Thông tư 05 2008,Bộ Công thương,Mua bán hàng hóa,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Sửa đổi,Luật Thương mại,Hướng dẫn,Thương mại BỘ CÔNG THƯƠNG ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- Số: 05/2008/TT

Ban hành: 14/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2008

11

Thông tư 05/2008/TT-BXD hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

05/2008/TT-BXD,Thông tư 05 2008,Bộ Xây dựng,Điều chỉnh giá hợp đồng,Điều chỉnh hợp đồng xây dựng,Điều chỉnh giá vật liệu xây dựng,Biến động giá nguyên liệu,Biến động giá vật liệu xây dựng,Thương mại,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2008

12

Thông tư 05/2008/TT-BNN hướng dẫn lập quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

05/2008/TT-BNN,Thông tư 05 2008,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Bảo vệ phát triển rừng,Lập quy hoạch,Lập kế hoạch,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ Số:

Ban hành: 14/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2008

13

Thông tư 05/2008/TT-BTC hướng dẫn cơ chế quản lý vốn vay cho dự án hỗ trợ và phát triển đào tạo đại học và sau đại học về công nghệ thông tin và truyền thông do Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản tài trợ do Bộ Tài chính ban hành

05/2008/TT-BTC,Thông tư 05 2008,Bộ Tài chính,Cơ chế quản lý vốn vay,Hỗ trợ phát triển đào tạo đại học,Công nghệ thông tin và truyền thông,Tài chính nhà nước,Giáo dục BỘ TÀI CHÍNH ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số:

Ban hành: 14/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2008

14

Thông tư 05/1998/TT-BTM hướng dẫn QĐ 55/1998/QĐ-TTg về việc phê duyệt Danh mục hàng hoá xuất khẩu có Giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu do Bộ Thương mại ban hành

05/1998/TT-BTM,Thông tư 05 1998,Bộ Thương mại,Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu,Hàng hóa cấm xuất khẩu,Hàng hóa xuất khẩu phải có giấy phép,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ THƯƠNG MẠI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 18/03/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2009

15

Thông tư 05/2021/TT-BKHĐT về danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

05/2021/TT-BKHDT,Thông tư 05 2021,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Máy móc phụ tùng thay thế phương tiện vận tải chuyên dùng,Nguyên liệu vật tư bán thành phẩm đã sản xuất được,Vật tư bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được,Giao thông - Vận tải BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 17/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2021

16

Thông tư 05/2021/TT-BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc thông tin di động 5G - Phần truy nhập vô tuyến do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

05/2021/TT-BTTTT,Thông tư 05 2021,Bộ Thông tin và Truyền thông,Quy chuẩn kỹ thuật về trạm gốc thông tin di động 5G,Quy chuẩn về thiết bị trạm gốc thông tin di động 5G,Trạm gốc thông tin di động 5G Phần truy nhập vô tuyến,Công nghệ thông tin BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 16/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2021

17

Thông tư 05/2021/TT-BCT quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

05/2021/TT-BCT,Thông tư 05 2021,Bộ Công thương,Quy định một số nội dung về an toàn điện,Quy định chi tiết nội dung về an toàn điện,Quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện,Thương mại BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 02/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2021

18

Thông tư 05/2021/TT-BLĐTBXH quy định về quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

05/2021/TT-BLDTBXH,Thông tư 05 2021,Bộ Lao động - Thương binh và X,Quy chế tuyển sinh trình độ trung cấp cao đẳng,Xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp,Xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ cao đẳng,Giáo dục BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 07/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2021

19

Thông tư 05/2021/TT-BXD bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành

liệu và vật liệu xây dựng. 7. Thông tư số 17/2008/TT-BXD ngày 02/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thủy điện theo cơ chế 797 - 400. 8. Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15/4/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình. 9.

Ban hành: 30/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2021

20

Thông tư 05/2021/TT-BNNPTNT sửa đổi 1:2021 QCVN 01-190:2020/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi - Hàm lượng tối đa cho phép các chỉ tiêu an toàn trong thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

05/2021/TT-BNNPTNT,Thông tư 05 2021,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Sửa đổi 1:2021 QCVN 01-190:2020/BNNPTNT,Sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi,Quy chuẩn về thức ăn chăn nuôi hàm lượng tối đa cho phép BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 30/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.13.53
server250