Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 02/QT-QLDA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 114992 văn bản

1

Hướng dẫn 6502/SXD-QLDA thực hiện lập và trình duyệt Điều lệ quản lý thực hiện dự án đối với dự án khu đô thị mới, dự án phát triển khu nhà ở tại Quyết định 26/2012/QĐ-UBND do Sở Xây dựng thành phố Hà Nội ban hành

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 6502/SXD-QLDA Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2012 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN LẬP VÀ TRÌNH DUYỆT

Ban hành: 05/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2013

2

Quy trình 5249/QT-NHNN về đấu thầu tín phiếu kho bạc tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 5249/QT-NHNN Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2012 QUY TRÌNH ĐẤU THẦU TÍN PHIẾU KHO BẠC TẠI NGÂN HÀNG NHÀ

Ban hành: 17/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2012

3

Quy trình 98/QT-SNNPTNT về cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y, thức ăn thủy sản do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 98/QT-SNN&PTNT Mỹ Tho, ngày 02 tháng 02 năm 2009 QUY TRÌNH CHẤT

Ban hành: 02/02/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2012

4

Quy trình số 10876/QT-NHNN về nghiệp vụ thị trường mở do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 10876/QT-NHNN Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2008 QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ THỊ TRƯỜNG MỞ Thực hiện Quy chế nghiệp vụ thị

Ban hành: 12/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2008

5

Quy trình 7129/QT-NHNN về nghiệp vụ chiết khấu, tái chiết khấu giấy tờ có giá dưới hình thức ghi sổ của Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM   ----------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------------- Số: 7129/QT-NHNN Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2008 QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ CHIẾT KHẤU, TÁI

Ban hành: 06/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2009

6

Quy trình 99/QT-SNN&PTNT kiểm tra và công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thuỷ sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang ban hành

UBND TỈNH TIỀN GIANG SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 99/QT-SNN&PTNT Mỹ Tho, ngày 02 tháng 02 năm 2009 QUY TRÌNH KIỂM TRA VÀ CÔNG NHẬN CƠ

Ban hành: 02/02/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2011

7

Quy trình chất lượng 1642/QT-NN&PTNT về cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang ban hành

UBND TỈNH TIỀN GIANG SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1642/QT-SNN&PTNT Mỹ Tho, ngày 01 tháng 12 năm 2008 QUY TRÌNH CHẤT LƯỢNG CẤP GIẤY CHỨNG

Ban hành: 01/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2011

8

Quy trình 385/QT-SGD về quy trình nghiệp vụ đấu thầu tín phiếu Ngân hàng Nhà nước

thầu: a. Cách thức thông báo đấu thầu: Trước ngày đấu thầu 2 ngày Sở Giao dịch NHNN thực hiện thông báo đấu thầu theo các hình thức sau: - Fax thông báo đấu thầu tín phiếu NHNN theo mẫu số 02/QT (đính kèm) cho các thành viên và các Chi nhánh NHNN được chỉ định. - Niêm yết thông báo đấu thầu tín phiếu NHNN tại Sở Giao dịch, Chi nhánh

Ban hành: 06/04/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2013

9

Quy trình 122/QT-SGD về nghiệp vụ chiết khấu, tái chiết khấu của Ngân hàng Nhà nước đối với các Ngân hàng

số 02 hoặc 03 của QCCK và Giấy đề nghị chiết khấu cho ngân hàng đề nghị chiết khấu và cho phòng Kế toán; - Đôn đốc ngân hàng đề nghị chiết khấu thanh toán tiền khi đến hạn Hợp đồng mua bán lại; - Theo dõi và báo cáo các thông tin về nghiệp vụ chiết khấu gửi Thống đốc NHNN và các Vụ, Cục có liên quan theo mẫu số 02/QT,03/QT và 04/QT

Ban hành: 26/01/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2013

10

Thông tư 03-BKH/QLDA-1997 hướng dẫn thủ tục triển khai thực hiện dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Kế hoạch và đầu tư ban hành

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 03-BKH/QLDA Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 1997 THÔNG TƯ BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ SỐ 03-BKH-QLDA NGÀY 15 THÁNG 3

Ban hành: 15/03/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2009

11

Nghị định 02-NL-QT-NĐ năm 1956 về ấn định tạm thời tiền bồi dưỡng thêm cho các công nhân lái máy kéo, điều khiển cày máy, thực tập trong các lớp máy kéo trong những ngày thực sự làm việc do Bộ trưởng Bộ Nông Lâm ban hành.

BỘ NÔNG LÂM ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 02-NL-QT-NĐ Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 1956 NGHỊ ĐỊNH ẤN ĐỊNH TẠM THỜI TIỀN BỒI DƯỠNG THÊM CHO CÁC CÔNG NHÂN LÁI MÁY KÉO,

Ban hành: 23/01/1956

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2007

12

Quyết định 2564/QĐ-UB-QLDA năm 1999 duyệt công tác qui hoạch phát triển mạng lưới ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 2564/QĐ-UB-QLDA TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 05 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC

Ban hành: 06/05/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2009

13

Quyết định 2380/QĐ-UB-QLDA năm 1999 về việc duyệt công tác quy hoạch phát triển mạng lưới trường học thuộc ngành giáo dục và đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 2380/QĐ-UB-QLDA TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC DUYỆT

Ban hành: 27/04/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2009

14

Quy trình 608/2000/QT-SGD về quy trình nghiệp vụ thị trường mở do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Các đơn dự thầu của tổ chức tín dụng được tổng hợp vào Mẫu số 02/QT-TTM “Bảng kê tổng hợp đấu thầu mua (bán) giấy tờ có giá” (đính kèm). b. Chọn các đơn dự thầu hợp lệ: Bộ phận đấu thầu kiểm tra việc lập đơn dự thầu của tổ chức tín dụng, đối chiếu tên tổ chức tín dụng đăng ký bán giấy tờ có giá với tên tổ chức tín dụng lưu giữ giấy tờ

Ban hành: 08/05/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2013

15

Quyết định 6320/QĐ-UB-QLDA về việc giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư năm 1998 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số : 6320/QĐ-UB-QLDA TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 11 năm 1998 QUYẾT ĐỊNH VỀ GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH ĐIỀU

Ban hành: 21/11/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2008

16

Thông tư 72/2017/TT-BTC quy định về quản lý, sử dụng khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

trong Báo cáo quyết toán thu, chi quản lý dự án năm kế hoạch theo Mẫu số 02/QT-QLDA với dự toán năm được duyệt hoặc được điều chỉnh nếu có. Thẩm tra về tính hợp pháp, hợp lệ của các chứng từ chi tiêu theo quy định hiện hành của Nhà nước. 3. Thời hạn thẩm tra và phê duyệt quyết toán trong vòng 14 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ. Quyết

Ban hành: 17/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2017

17

Quyết định 8112/1999/QĐ-UB-QLDA về giao kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư năm 1999 cho Công ty Thanh niên Xung phong từ nguồn vốn ứng trước của tập đoàn DAEWOO do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 8112/1999/QĐ-UB-QLDA TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH VỀ GIAO KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH

Ban hành: 30/12/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2008

18

Thông tư 06/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 72/2017/TT-BTC quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

hành Quyết định này./. Nơi nhận: - BQLDA….; - KBNN nơi mở tài khoản; - Lưu: THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN (Ký, ghi họ tên, đóng dấu) Mẫu số: 02/QT-QLDA CƠ QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 28/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2019

19

Quyết định 6779/1999/QĐ-UB-QLDA duyệt công tác quy hoạch phát triển mạng lưới ngành Thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 6779/1999/QĐ-UB-QLDA TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 11 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC

Ban hành: 09/11/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2009

20

Chỉ thị 35/1999/CT-UB-QLDA về giao nhận nợ và hoàn trả tiền thuê đất đối với các tổ chức được phép sử dụng giá trị quyền sử dụng đất để góp vốn liên doanh với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------ Số : 35/1999/CT-UB-QLDA TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 năm 1999 CHỈ THỊ VỀ GIAO NHẬN NỢ VÀ

Ban hành: 01/11/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2008

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.229.151.87